Har I fokus på bæredygtighed? Vi hjælper jer i mål

Sustainability

Opnå energibesparelser og reducer klimaaftrykket 

Der udledes store mængder drivhusgasser fra produktionsvirksomhederne i Danmark. Ønsker I at være en bæredygtig virksomhed og mindske jeres CO2-udslip, kan I med fordel se på at optimere produktionsprocesserne og indføre CO2 reducerende initiativer ved hjælp af bæredygtig energi. På den måde bidrager I til at spare vores planet for store mængder CO2 og reducere klimaaftrykket fra produktionen. Lad os samarbejde og hjælpe jer med at opnå jeres mål for bæredygtighed.

I løbet af de næste to årtier vil indsatsen for at bekæmpe klimaforandringerne være altafgørende. Kravene om at forbedre bæredygtighed, reducere kulstofemissioner og bevæge sig mod vedvarende energikilder vil intensiveres.

Industrier tilpasser sig ved at lære at gøre deres processer mere energieffektive, fleksible og bæredygtige.

Lige nu har vi midlerne til at hjælpe med at dekarbonisere industrien ved problemfrit at skifte fra produktion af fossilt brændstof til vedvarende, elektrisk dampproduktion. Se videoen nedenfor om vores nyeste løsninger til dekarbonisering.

Se videoen om vores nyeste løsninger til dekarbonisering

Skal vi hjælpe jer med at nå jeres mål for bæredygtighed?

Hvis I også ønsker at realisere jeres mål for bæredygtighed og blive en del af den grønne fremtid, så kontakt os.

Vi sidder klar til at rådgive om energibesparende procesudstyr og bæredygtig energi, som kan bidrage til, at I når jeres mål for bæredygtighed.

Vores mål for bæredygtighed

Spirax Sarco har sat sig for, at vores CO2-udledning skal være nul i 2030. Men vi forbedrer også vores kunders bæredygtighed.

I 2019 har vores løsninger bidraget til en reduktion på 17,3 millioner tons CO2, 239 PetaJoules (PJ) energibesparelser og 89 millioner kubikmeter vandbesparelser hos vores kunder globalt.

Kontakt os og find ud af mere om vores kompetencer indenfor bæredygtig energi.

ydelser indenfor energioptimering

Gennemgang af eksisterende dampanlæg og identificering af energibesparelsespotentialer.

Design af nye dampanlæg, som kører med så lavt et energiforbrug som muligt.

Forslag til genanvendelse af varme fra produktionen.


servicering og renovering af udstyr

Vi tilbyder renovering og servicering af eksisterende udstyr i jeres dampanlæg. Få et mere bæredygtigt anlæg med komponenter med optimal drift. 

Med en serviceaftale kan du være sikker på, at dit udstyr ikke fejler og forårsager dyr nedetid.

Spar penge og vær miljøbevidst.
Lad os renovere jeres ventiler fremfor
at udskifte til nye.

ét skridt nærmere en bæredygtig teknologi til produktion af damp 

Spirax Sarco er kommet et skridt nærmere mod at kunne bidrage med en bæredygtig teknologi til produktion af damp.

Se videoen i linket herunder

Gå til LinkedIn

Spirax Sarco Danmark har indgået et samarbejde med Klimatræ.dk. Vi har købt 258 træer, som kompensation for noget af den CO2, som udledes i forbindelse med transport af varer til vores kunder i Danmark. Træerne plantes i Danmark. Vidste du, at træer anses som en af de mest effektive løsninger for at redde klimaet? De optager en stor andel af den CO2, som truer vores klima med varmere temperaturer og et tykkere ozon-lag.

Bæredygtighed 

Læs hvordan Spirax Sarco er med til at skabe en bæredygtig fremtid med vores strategi: One Planet: Engineering with purpose

Se filmen om vores opdaterede strategi for bæredygtighed og plan om at levere positive forandringer.

Vi har ÉN PLANET, og hos Spirax-Sarco Engineering plc er vi opsatte på at beskytte den. 
Som en del af vores opdaterede strategi for bæredygtighed, har vi bedt vores kollegaer om at slå et slag for bæredygtighed. At give støtte til vores bæredygtige fremtid er det første skridt mod at gøre en forskel. Vi planter et træ for hver af vores 8.000 kolleger som støtter et af seks vitale træplantningsprojekter over hele verden i Brasilien, Nordamerika, Indien, Kenya, Danmark og Australien. 

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp

Energibesparelser fra dampsystemer

Energibesparelser i dampsystemer spiller en afgørende rolle i fremme af bæredygtighed og optimering af industrielle processer. Med stigende fokus på energieffektivitet og behovet for at reducere CO2-udledning erkender virksomheder vigtigheden af at implementere energieffektive tiltag. Dampsystemer, der anvendes i forskellige brancher, giver betydelige muligheder for energibesparelser og procesoptimering.

Fordele ved energieffektive dampsystemer

1. Reduceret energiforbrug: Energieffektive dampsystemer er designet til at minimere energitab og forbedre den samlede termiske effektivitet. Ved at implementere foranstaltninger såsom isolering, kondensatgenvinding og vedligeholdelse af dampfælder kan virksomheder markant reducere energiforbruget og spare omkostninger.

2. Forbedret proceseffektivitet: Optimal dampdistribution og -anvendelse kan forbedre proceseffektiviteten, hvilket fører til øget produktivitet og reducerede driftsomkostninger. Korrekt dimensionerede dampfælder og trykregulatorer sikrer, at dampen leveres ved den rette tryk- og temperaturindstilling, hvilket forhindrer energispild og udstyrsfejl.

3. Mindre miljøpåvirkning: Energibesparelser fra dampsystemer bidrager til bæredygtighedsindsatsen ved at reducere udledningen af drivhusgasser. Ved at implementere energieffektive foranstaltninger kan virksomheder minimere deres CO2-fodaftryk og overholde miljøregulativer, hvilket bidrager til et grønnere omdømme.

Strategier for energibesparelser i dampsystemer

1. Vedligeholdelse af dampvandudladere: Defekte vandudladere kan medføre betydelige energitab. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af vandudladere sikrer korrekt drift, forhindrer dampudslip og forbedrer energieffektiviteten. Identifikation og reparation af defekte vandudskillere kan resultere i betydelige energibesparelser.

2. Kondensatgenvinding: Genvinding og genanvendelse af kondensat, den væske der dannes, når damp kondenserer, reducerer behovet for ferskvand og energikrævende kedeldrift. Installation af kondensatgenvindingssystemer muliggør genanvendelse af denne værdifulde ressource og resulterer i både vand- og energibesparelser.

3. Isolering og optimering af damprør: Korrekt isolering af damprør minimerer varmetab under transport. Ved at optimere isoleringstykkelse og -kvalitet kan virksomheder forhindre energispild og opretholde den ønskede damp-temperatur gennem hele systemet.

4. Effektiv dampgenerering: Optimering af kedeloperationer, såsom forbrændingseffektivitet, kontrol af spildevand og vandbehandling, forbedrer dampgenereringseffektiviteten. Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af kedler kan maksimere energibesparelser og sikre langvarig ydeevne.

5. Dampsystemrevisioner: Regelmæssige energirevisioner af dampsystemer hjælper med at identificere forbedringsområder og potentielle energibesparelsesmuligheder. Disse revisioner vurderer systemets samlede ydelse, effektivitet og identificerer muligheder for procesoptimering.

Store energibesparelser kan opnås med et energieffektivt dampsystem

Energibesparelser fra dampsystemer er afgørende for at opnå energieffektivitet, bæredygtighed og omkostningsreduktion i industrielle processer. Ved at implementere strategier som vedligeholdelse af vandudladere, kondensatgenvinding, isolering og effektiv dampgenerering kan virksomheder optimere deres drift samtidig med at de reducerer deres miljøpåvirkning. Regelmæssige energirevisioner og fokus på procesoptimering sikrer løbende energibesparelser og bidrager til en grønnere og mere bæredygtig fremtid. At have fokus energieffektive dampsystemer er ikke blot et ansvarligt valg, men også en intelligent investering i langvarig driftseffektivitet og konkurrenceevne.