Artikel: Steam Infusion

Reducér energiforbruget

Steam infusion fødevareproduktion

10/11/2021

Med en reduktion på 17 % i energiforbruget ved brug af Steam Infusion og et tilsvarende fald i drivhusgasemissioner, er fødevare- og drikkevareproducenter et skridt nærmere nul-emission.

Ny forskning ledet af National Center for Food Manufacturing, University of Lincoln, viser, at Steam Infusion kan reducere energiforbruget med 17 % pr. batch sammenlignet med almindelig direkte dampopvarmning ved at spare 278 timers produktionstid og 9 tons drivhusgasemissioner pr. kedelproduktionslinje hvert år.

Forskningen viser også, at Steam Infusion - en unik teknologi til fødevareforarbejdning - kan forbedre kvaliteten af en lang række slutprodukter og imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter velsmagende mad- og drikkevarer med et ”grønt stempel”.

Steam Infusion hjælper med at opfylde krav til reduktion af CO2-udledning

Ifølge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) tegner den globale fødevare- og drikkevareindustri sig for en tredjedel af verdens drivhusgasemissioner, og derfor stilles der store krav til branchen om at reducere CO2-emissioner. Steam Infusion kan støtte virksomheders planer om gradvist at reducere emissioner i alle deres faciliteter. 

Med en reduktion på 17 % i energiforbruget ved brug af Steam Infusion og et tilsvarende fald i drivhusgasemissioner, er fødevare- og drikkevareproducenter et skridt nærmere nul-emission. 

Hvordan virker Steam Infusion?

Steam Infusion er en enkel proces, der hjælper fødevareproducenter med at overkomme mange af de udfordringer, de står over for hver dag, når de producerer mad- og drikkevarer, fra supper til saucer og mejerivarer, herunder kontaminering ved påbrænding, varierende produktkonsistens og langsomme tilberedningstider.

Steam Infusion Vaction™ Pump bruger damp som drivkraft til samtidig at opvarme, blande og pumpe væsker med og uden partikler og kan opvarme 1.000 kg produkt fra 15°C til 90°C på fem minutter uden påbrænding eller partikelskade. Steam Infusion kan nemt eftermonteres i nye eller eksisterende kogekar eller monteres direkte i produktionslinjen. Producenter, som bruger Steam Infusion opnår typisk dobbelt så stor tilberedningskapacitet sammenlignet med traditionelle metoder.

Læs hele artiklen (på engelsk).

 

Steam Infusion fås både som lanse til tank og som in-line. Vi anbefaler, at der bruges rendamp i forbindelse med Steam Infusion.

 

 Steam injection  Steam infusion in-tank
 Steam Infusion lanse  Steam Infusion in-tank

 

STEAM INFUSION

Fordobl din produktionskapacitet for fødevarer uden fast-brænding

se videoer af hvordan steam infusion kan forbedre din produktionskapacitet

fordele ved steam infusion

Steam Infusion kan varme og blande ingredienser samtidigt for at skabe et perfekt slutprodukt.

Fjerner risiko for forurening som følge af påbrænding.

Ingen hot spots, en dampfase med lavt tryk og lav opholdstid betyder, at ingredienserne ikke udsættes for meget høje temperaturer. Dette forhindrer forekomsten af en maillardreaktion efterfulgt af påbrænding.

Rengøringstiden reduceres med gennemsnitlig 40 %. Kør op til 10 på hinanden følgende produktioner uden behov for et komplet CIP. Fordobler produktionskapaciteten.

Tilbered 1.000 kg produkt på mindre end 10 minutter. Steam Infusion giver tre gange hurtigere opvarmning sammenlignet med traditionelle forarbejdningsteknikker.

Ideel til fremstilling af produkter af mere tyk væske eller som er sværere at op varme, hvor højere damptryk kan bruges til kortere produktionstider uden at det går ud over kvaliteten.

Opgradér i stedet for at udskifte.

En omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på en dobbelt kappe gryde, der er i slutningen af dens levetid. En ny formular til sundere produktsammensætning.

Forsøg med fedtrige mælkesaucer fremstillet ved hjælp af Steam Infusion har resulteret i en 20 % reduktion i fedt sammenlignet med traditionelle tilberedningsmetoder.

Indholdet af salt og sukker kan reduceres, da der opfanges mere smag fra ingredienserne i produktet.

Op til 50 % reduktion i mængden af krydderier sammenlignet med fødevare fremstilling i en dobbelt-kappegryde. Bevarer partikelintegriteten.

Ved Steam Infusion anvendes fri passage, som gør det muligt at behandle partikler op til 20 mm. Derved undgås en ubehagelig tekstur, som kan opstå under langsomme tilberedningstider og omrøring.

Relateret læsning