Artikel: Steam Infusion

Reducér energiforbruget

Steam infusion fødevareproduktion

10/11/2021

Med en reduktion på 17 % i energiforbruget ved brug af Steam Infusion og et tilsvarende fald i drivhusgasemissioner, er fødevare- og drikkevareproducenter et skridt nærmere nul-emission.

Ny forskning ledet af National Center for Food Manufacturing, University of Lincoln, viser, at Steam Infusion kan reducere energiforbruget med 17 % pr. batch sammenlignet med almindelig direkte dampopvarmning ved at spare 278 timers produktionstid og 9 tons drivhusgasemissioner pr. kedelproduktionslinje hvert år.

Forskningen viser også, at Steam Infusion - en unik teknologi til fødevareforarbejdning - kan forbedre kvaliteten af en lang række slutprodukter og imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter velsmagende mad- og drikkevarer med et ”grønt stempel”.

Steam Infusion hjælper med at opfylde krav til reduktion af CO2-udledning

Ifølge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) tegner den globale fødevare- og drikkevareindustri sig for en tredjedel af verdens drivhusgasemissioner, og derfor stilles der store krav til branchen om at reducere CO2-emissioner. Steam Infusion kan støtte virksomheders planer om gradvist at reducere emissioner i alle deres faciliteter. 

Med en reduktion på 17 % i energiforbruget ved brug af Steam Infusion og et tilsvarende fald i drivhusgasemissioner, er fødevare- og drikkevareproducenter et skridt nærmere nul-emission. 

Hvordan virker Steam Infusion?

Steam Infusion er en enkel proces, der hjælper fødevareproducenter med at overkomme mange af de udfordringer, de står over for hver dag, når de producerer mad- og drikkevarer, fra supper til saucer og mejerivarer, herunder kontaminering ved påbrænding, varierende produktkonsistens og langsomme tilberedningstider.

Steam Infusion Vaction™ Pump bruger damp som drivkraft til samtidig at opvarme, blande og pumpe væsker med og uden partikler og kan opvarme 1.000 kg produkt fra 15°C til 90°C på fem minutter uden påbrænding eller partikelskade. Steam Infusion kan nemt eftermonteres i nye eller eksisterende kogekar eller monteres direkte i produktionslinjen. Producenter, som bruger Steam Infusion opnår typisk dobbelt så stor tilberedningskapacitet sammenlignet med traditionelle metoder.

Læs hele artiklen (på engelsk).

 

Steam Infusion fås både som lanse til tank og som in-line. Vi anbefaler, at der bruges rendamp i forbindelse med Steam Infusion.

 

 Steam injection  Steam infusion in-tank
 Steam Infusion lanse  Steam Infusion in-tank

 

STEAM INFUSION

Fordobl din produktionskapacitet for fødevarer uden fast-brænding

se videoer af hvordan steam infusion kan forbedre din produktionskapacitet

Relateret læsning