Stop dampskyen med varmegenvinding

Varmeveksler

03/11/2021

Stop dampskyen med varmegenvinding

Varmegenvinding: Damp er godt til varmeoverføring, men den høje temperatur kan give genfordampning. Varmen fra genfordampningen kan udnyttes.

Bruger man damp til varmeoverføring, bliver varmen afgivet til hele varmeoverfladen, ved samme temperatur. Den gode varmeoverføring skyldes den høje temperatur, og det kan også være en udfordring i dampanlæg, hvor det sekundære medie kræver en høj kondenseringstemperatur for at processen forløber som forventet.

Et eksempel er strygeruller, der kræver høj, ensartet damptemperatur på omkring 180 oC, og når det kommer ud i kondensatsystemet, skal det afkøles til en temperatur der svarer til atmosfærens tryk. Der sker derfor en genfordampning af noget af vandet, hvad der kan give både støj og en dampsky fra kondensatbeholderen.

Genbrug energien

Der findes flere metoder til genbrug af varmen, så den kan anvendes til processer, der ikke kræver så høje temperaturer. Men selv efter genfordampning – eller ved anlæg med lavere damptemperaturer – kan der være et overskud af energi. Dels fra processerne og dels fra de vandudladere, som måske ikke længere er helt friske og derfor lækker. Specielt vandudladere på fordelingssystemer er vigtige.

Endelig er der aflufteren, som har et konstant overtryk og dermed dampforbrug. Ved afluftere med en kapacitet på over 6 tons/time begynder der at være lidt økonomi i at overveje genvinding af denne damp.

Hvor der er dampforbrug, er der også som regel et vandflow, der skal opvarmes – enten til proces eller før det sendes i aflufteren. Det kan være vanskeligt at genvinde damp efter en aflufter eller kondensatbeholder, da dampen vil indeholde store mængder luft og ikke er særlig interesseret i at kondensere, så det stiller krav til udstyret. Samtidig er det vigtigt at hverken aflufteren eller kondensatbeholderne udsættes for tryk, så det udstyr der anvendes, må kunne tillade et flow af damp/luft med stort rumfang uden at der sker en trykstigning.

Enkel og energieffektiv løsning

Vi har sammen med vores kollegaer i Tyskland fået vores fabrik i Italien til at designe en varmeveksler specifikt til indvinding af overskudsdamp fra kondensatbeholderen. Vores varmeveksler er beregnet til stort set nul trykfald på både damp- og vandside.

Desuden er varmeveksleren valgt med en profil, så det primære medie får tid til at afkøles. Varmeveksleren er åben til det fri, så hvis der kommer en væsentlig større mængde end veksleren kan nå at kondensere – fx på grund af defekte vandudladere på fordelingssystemet – så hindres overskudsvarmen ikke i at slippe igennem. Dette sikrer anlæggets sikkerhed. Det er stadig åbent til det fri.

Tilbagebetaling af investeringen

For at anlæg der kører ved 6 bar og med 11 % genfordampning og har en kapacitet på fx 2 tons/time, vil der kunne opvarmes ca. 6 m3 vand fra 50 – 70 oC. Værdien af den genindvundne damp vil være ca. 116.000 kr. pr. år, og investeringen i en varmeveksler vil være ca. 30.000 kr. – alt i rustfri stål. Denne type varmeveksler er ”in-line” i rørsystemet.

Kontakt os, hvis du har en sky over kedelhuset og ønsker at høre, hvordan det kan stoppes.

Turflow varmeveksler

Høj-effektiv og pladsbesparende løsning til varmeoverførsel

Relateret l├Žsning