Renångegenerator

För sterilisering inom hälso- och sjukvård

Masthead background

Översikt

CSG-HS är en ånggenerator som är framtaget för att garantera ångkvalitén vid dynamiska belastningsförändringar som matchar applikationen.

Våra specialiserade ingenjörer har genomfört ett världsomspännande research för att förstå för de behov och utmaningar som våra kunder står inför när ånga av hög kvalitet ska genereras i sjukhusmiljöer. Arbetet har framför allt omfattat det generella problemet inom sjukvården med fuktiga kompresser vid sterilisering.

Researchen utgjorde grunden för vårt nya utvecklade CSG-sortiment och utvecklingen av CSG-HS, vilket gör att vi kan erbjuda en renångegenerator som alltid levererar, utan minskning av driftsäkerheten, även när belastningen är som störst.

CSG-HS består av en mängd innovativa funktioner. Den levereras som en färdig enhet och är enkel att ta i drift.

Produktegenskaper

  • Utformad för att överträffa kraven enligt EN285
  • Konfigurerbara optioner för att passa individuella krav
  • Lätt att underhålla tack vare minimala krav på olika verktyg
  • Intelligent PLC med Spirax Sarcos SIMS-teknik

Teknisk illustration

CSG-HS: Renångegenerator för sterilisering inom hälso- och sjukvård

Produkten är framtagen för att garantera ångkvaliteten vid samtliga dynamiska belastningsförändringar

Clean Steam Generator for Healthcare line drawing

CSG-HS – för dina steriliseringsbehov

CSG-HS är designad för maximal prestanda och driftsäkerhet. Det är en pålitlig renångegenerator som inte orsakar avbrott i steriliseringsprocessen

Till skillnad från alternativa renångegeneratorer kan CSG-HS placeras utanför från den primära steriliseringsavdelningen. Detta innebär att rutinunderhåll kan genomföras utanför den sterila miljön, vilket innebär lägre risk kontaminering och färre avbrott i steriliseringsprocessen.

CSG Healthcare sterilisation floorplan

Produktsortiments

Storlek:

CSG - HS - 020

nominell produktionskapacitet 233 kg/h (513 lbs/hr)*

CSG - HS - 055

nominell produktionskapacitet 620 kg/h (1366 lbs/hr)*

CSG - HS - 125

nominell produktionskapacitet 1384 kg/h (3051 lbs/hr)*

CSG - HS - 180

nominell produktionskapacitet 2016 kg/h (4444 lbs/hr)*

(*) högsta ångproduktion vid referensdriftsförhållandena: primärånga vid 9 bar g (130,5 psi g), produktion vid 4 bar g (58 psi g), matarvatten vid 20 °C (68 °F).

Designparametrar

Primärsida Designtryck    13 bar g
(188 psi g)
Kontakta Spirax Sarco för skräddarsydda lösningar
Designtemperatur   195,1 °C
(383 °F)
Sekundär sida Designtryck    8 bar g
(116 psi g)
Designtemperatur   195,1 °C
(383 °F)
Säkerhetsventilens öppningstryck   7 bar g
(101,5 psi g)
Matarvatten Designtryck    8 bar g
(116 psi g)
Designtemperatur utan pump  110 °C
(230 °F)
med pump 100 °C
(212 °F)

Maximala driftsförhållanden


Utan pump Med pump 

Lägsta omgivningstemperatur: 0 °C
Endast utformad för inomhusbruk. Skydda mot frysning.

Produktion

Ren mättad ånga, upp till 6 bar g/165,0 °C
(Ren mättad ånga, upp till 97 psi g/206 °F)

Primärsida

Anläggningsånga, upp till 12 bar g/191,7 °C
(Anläggningsånga, upp till 174 psi g/345 °F)

Matarvatten  P min. ≥ P renånga + 0,5 bar g
(P min. ≥ P renånga + 7,2 psi g)
 Skillnad mellan totaltrycket på pumpens sugsida och vätskans ångbildningstryck (NPSH)
(se IM)
 P max 8 bar g/T max 110 °C
(P max 116 psi g/T max 230 °F)

 P max 8 bar g/T max 80 °C
(P max 116 psi g/T max 176 °F)

OBS: För högsta prestanda rekommenderas änvändning av matarvatten som är avmineraliserat eller behandlat med omvänd osmos.

Teknisk dokumentation

Titel

CSG-HS Clean steam generation system for Healthcare

Språk

English

Referensnummer

TI-P663-01

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

Titel

CSG-HS Clean Steam Generation System

Språk

English

Referensnummer

IM-P663-02

Ladda ner

Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo