DÄRFÖR ÄR ÅNGKVALITET VIKTIGT VID LIVSMEDELSPRODUKTION

ångkvalitet

12/01/2023

 

Cormac Hanly, marknadsutvecklingschef - Food & Beverage på Spirax Sarc,o diskuterar vikten av att använda rätt kvalitet av ånga för applikationer inom livsmedelsproduktion. Tack vare sina termiska energiegenskaper erbjuder ånga ett effektivt och lönsamt sätt att överföra värme genom produktionsprocessen. Sterilisering, tillagning, pastörisering, blanchering, försegling, härdning, befuktning – det råder ingen tvekan om dess användbarhet.

Det finns dock mer än en typ av ånga och det är viktigt att se till att du använder rätt för att minska potentiella processrisker. Det finns olika sätt att bedöma ånga. En är dess "torrhetsfraktion". Torr ånga betyder helt enkelt ånga som har 5 % eller mindre vatteninnehåll. Kvaliteten på ånga är ett mer relevant mått eftersom det i detalj tittar på hur ångan produceras, distribueras och appliceras, och graderar dess produktion.

Anläggningsånga är grundnivån – det vill säga att använda ånga som genereras av en pannan direkt, utan ytterligare säkerhetsåtgärder. Föga överraskande innebär denna kvalitet den största risken eftersom det alltid kommer att finnas potential för kemiska och fysikaliska föroreningar i anläggningsångan. Pannans matarvatten måste behandlas kemiskt för att förhindra korrosion och att se till att ångsystemet fungerar smidigt. Detta introducerar möjligheten att vissa kemikalier  finns i själva ångan, särskilt när faktorer som pannöverföring beaktas. Partiklar från pannan, eller åldrande rörledningar, kan också fångas upp i ångan, och kontroller bör utföras regelbundet.

Så vid livsmedelsbearbetning får anläggningsånga endast användas på ett säkert sätt där den inte möter vare sig produkten eller något som kommer att innehålla produkten. Nästa steg upp i kvalitet är filtrerad ånga. Här används filter för att fånga in eventuella främmande partiklar i ångan. Vanligtvis används ett 5-mikron-filter som fångar 95% av alla partiklar större än 2-mikron. Det är praxis att installera ytterligare ett förfilter på 25 mikron uppströms från det finare filtret för att förhindra snabb igensättning av huvudfiltret.

Det finns en annan term för filtrerad ånga, och det är där förvirring kan uppstå. Det kallas ofta för "kulinarisk ånga", vilket gör att det verkar vara det logiska valet för livsmedelsbearbetning. Följaktligen är dess användning utbredd. Det är dock värt att överväga några punkter. Det första är vad filtret är designat för att göra – ta bort 95 % av alla partiklar. Lämnar potentiellt 5 % som inte kommer att fångas. Sedan finns det den olösta frågan om möjliga kemiska föroreningar. Filtret är inte utformat för att hantera dessa, så en strikt testregim kommer fortfarande att krävas.

Slutligen är det införandet av potentiella mänskliga fel. När kontrollerades, rengjordes eller byttes filtren senast? Är du säker på att de presterar tillräckligt varje gång ånga passerar genom dem? Är systemet utformat för att minimera riskerna? Nästa nivå av ångkvalitet är renånga som är beroende av en sekundär, dedikerad panna för att producera ångan som används i produktionslinjen. Den har också en specialbehandlad vattenförsörjning, vilket tar bort alla risker för kemisk kontaminering. Metallarbeten i rostfritt stål och sömlös svetsning bidrar alla till renångas attraktivitet för matproducenter som vill eliminera alla risker i samband med ångproduktion. Utvecklingen av renånga för livsmedelsbearbetning är också i långt framskriden. Spirax Sarco, som exempel, utvecklar en rad ånggeneratorer som tar standarden EC1935/2004 (avser material som kommer i kontakt med livsmedel) som riktmärke. Antagandet att när du går uppåt i val av ångkvalitet så ökar kostnaderna stämmer inte alltid. Tack vare det behandlade vattnet som ett rent ångsystem använder, finns det betydande potentiella kostnadsbesparingar genom minskad energiförbrukning för att producera ånga. Driftseffektivitet och livslängd för utrustning är också positiva poäng att räkna med.

Genom att införliva ångans renhet i HACCP-systemet för livsmedelssäkerhet finns potential att visa för kunder och konsumenter att kvalitetsåtagandet och engagemanget är mer än bara det absoluta minimikravet, vilket är bra för varumärkeslojalitet, kundnöjdhet och är något som får dig att sticka ut gentemot konkurrensen. Dessutom har du minskat risken för ett oönskat produktåterkallande.