Lauhteenpoistinmittaus

When did you last check your steam traps?

What can a steam trap survey do for you?

Pressure gauge

Improve System Performance

Drip

Reduce Risk of Failure

Operational excellence

Achieve System Reliability

target icon

Meet Sustainability Targets

Award

Achieve Safety Standards and Compliance

Spirax Sarco engineers viewing large plans

What it involves

Tukkeutuneet lauhteenpoistimet aiheuttavat vesi-iskuja, huonontavat energiatehokkuutta, nostavat kokonaishuoltokustannuksia, pidentävät käynnistysaikoja ja huonontavat työturvallisuutta.  

Edellämainituilta haitoilta voidaan välttyä säännöllisesti tarkistamalla lauhteenpoistinten toiminta lauhteenpoistinmittauksella. Näin voidaan optimoida lauhteenpoistinten huoltoväli ja minimoida kunnossapitokustannukset.

Lauhteenpoistinmittauksesta laaditaan kattava raporttipaketti, jossa esitetään positioittain jokaisen lauhteenpoistimen ominaisuudet (valmistaja, malli, tyyppi, yhde), käyttötiedot, soveltuvuus, toiminta. 

Raportti sisältää tiedot viallisista/soveltumattomista sekä korjausehdotuksen. 

Lisäksi raporttiin liitetään laskelma toimimattomien lauhteenpoistinten vuosittaisesta kustannuksesta, jolloin on helppo laskea korjausinvestoinnin takaisinmaksuaika.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Autamme sinua löytämään oikean ratkaisun

Related to Steam Trap Surveys and Management