ONKO TEILLÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEITA? ME VOIMME AUTTAA TEITÄ SAAVUTTAMAAN NE.

Kestävyys

SÄÄSTÄ ENERGIAA JA VÄHENNÄ HIILIJALANJÄLKEÄSI

Suomalaiset yritykset myös tuottavat suuria määriä kasvihuonekaasuja. Jos haluat olla kestävä yritys ja vähentää hiilidioksidipäästöjäsi, voit harkita tuotantoprosessien optimointia ja toteuttaa CO2-päästöjä vähentäviä aloitteita kestävällä energian käytöllä. Tällä tavoin vähennät suuria määriä CO2-päästöjä ja pienennät tuotannon aiheuttamaa ilmastojalanjälkeä. Anna meidän työskennellä yhdessä ja auttaa sinua saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteesi.

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Spirax Sarcon tavoitteena on, että hiilidioksidipäästömme ovat nolla vuoteen 2030 mennessä. Autamme myös asiakkaitamme saavuttamaan heidän kestävän kehityksen tavoitteita.

Vuonna 2019 ratkaisumme ovat vähentäneet 17,3 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä, säästäneet 239 PetaJoulea (PJ) energiaa ja 89 miljoonaa kuutiometriä vettä asiakkaillemme maailmanlaajuisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää kestävän energian osaamisestamme.

Palvelumme energian käytön minimoimiseksi

Olemassa olevien höyryjärjestelmien tarkastelu ja energiansäästömahdollisuuksien tunnistaminen

Uusien, mahdollisimman energiatehokkaiden höyryjärjestelmien suunnittelu.

Ehdotukset tuotannosta saatavan hukkalämmön talteenottamiseksi.

Höyrylaitteiden huolto ja kunnostus

Tarjoamme höyryjärjestelmässä jo olemassa olevien laitteiden kunnostusta ja huoltoa. Hanki kestävämpi laitos komponenteilla, jotka toimivat optimaalisesti.

Huoltosopimuksella voit olla varma, että laitteesi eivät hajoa ja aiheuta seisokkeja.

Säästä rahaa ja ole ympäristötietoinen.

Anna meidän kunnostaa venttiilisi vaihtamisen sijaan.

Katso video päivitetystä kestävän kehityksen strategiastamme ja suunnitelmasta positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.

VOIMMEKO AUTTAA TEITÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI?

Jos haluat toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteesi ja olla osa vihreää tulevaisuutta, ota yhteyttä.

Olemme valmiita neuvomaan energiaa säästävistä prosesseista ja kestävästä energiankäytöstä, mikä voi auttaa teitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteitanne.

Videohaastattelu: Nick Anderson - toimitusjohtaja, Spirax Sarco Engineering plc

Katso Spirax-Sarco Engineering plc:n toimitusjohtajan Nicholas Andersonin haastattelu johtajuuden tärkeydestä kestävän kehityksen strategiasi onnistumisessa.

Nicholas selittää, miksi kestävän kehityksen kysymys on tärkeä Spirax-Sarco Engineeringille, tähän mennessä toteutetut toimet ja edessä olevat haasteet.

Kestävä kehitys

Lue kuinka Spirax Sarco auttaa luomaan kestävää tulevaisuutta
Meillä on vain YKSI PLANEETTA, ja me olemme Spirax-Sarco Engineering plc:ssä sitoutuneet suojelemaan sitä
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin puuttumiseksi ja One Planet -strategiamme käynnistämisen yhteydessä sitouduimme istuttamaan kaksi puuta jokaiselle työntekijällemme ympäri maailmaa. Yhteistyössä rekisteröidyn hyväntekeväisyysjärjestön One Tree Plantedin kanssa istutimme 8 000 puuta kuudessa tärkeässä puunistutusprojektissa ympäri maailmaa Brasiliassa, Pohjois-Amerikassa, Intiassa, Keniassa, Tanskassa ja Australiassa.

ASKEL LÄHEMPÄNÄ KESTÄVÄÄN HÖYRYTUOTANNON TEKNOLOGIAAN

Spirax Sarco on askeleen lähempänä kestävään höyryntuotantoon

KATSO VIDEO - KLIKKAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ

SIIRRY LINKEDINIIN

Energiansäästö höyryjärjestelmistä

Energiansäästö höyryjärjestelmissä on keskeinen tekijä kestävyyden edistämisessä ja teollisten prosessien optimoinnissa. Kasvavan energiatehokkuuden painotuksen ja tarpeen vähentää hiilidioksidipäästöjä yritykset ymmärtävät energiatehokkaiden toimenpiteiden tärkeyden. Höyryjärjestelmät, jotka ovat käytössä eri teollisuudenaloilla, tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia energiansäästöön ja prosessien optimointiin.

Energiatehokkaiden höyryjärjestelmien edut

1. Pienentynyt energiankulutus: Energiatehokkaat höyryjärjestelmät on suunniteltu minimoimaan energiahäviöt ja parantamaan kokonaislämmön hyötysuhdetta. Toimenpiteet, kuten eristys, lauhteen talteenotto ja lauhteenpoistinten huolto, voivat merkittävästi vähentää energiankulutusta ja säästää kustannuksia.

2. Parantunut prosessitehokkuus: Optimaalinen höyryn jakelu voi parantaa huomattavasti prosessitehokkuutta, mikä johtaa lisääntyneeseen tuottavuuteen ja alentuneisiin käyttökustannuksiin. Oikein mitoitetut lauhteenpoistimet ja paineensäätimet varmistavat, että höyry toimitetaan oikealla paineella ja lämpötilalla, estäen energiahävikin ja laitteiden vikatilanteet.

3. Pienempi ympäristövaikutus: Höyryjärjestelmistä saatava energiansäästö edistää kestävyyttä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Energiatehokkaiden toimenpiteiden avulla yritykset voivat pienentää hiilijalanjälkeään ja noudattaa ympäristösäädöksiä, mikä myös ylläpitää ja kehittää yrityksen hyvää mainetta.

Energiansäästöstrategiat höyryjärjestelmissä

1. Lauhteenpoistinten huolto: Vialliset lauhteenpoistimet voivat aiheuttaa merkittäviä energiahäviöitä. Säännöllinen tarkastus ja huolto varmistavat oikean toiminnan, estävät höyrynvuodot ja parantavat energiatehokkuutta. Viallisten lauhteenpoistinyen tunnistaminen ja korjaaminen voi johtaa merkittäviin energiansäästöihin.

2. Lauhteen talteenotto: Talteenottamalla ja uudelleenkäyttämällä lauhde, joka on siis höyryn kondensoitumisen yhteydessä syntyvää nestettä, vähennetään raakaveden tarvetta ja energiakulutusta höyrykattilassa. Lauhteen talteenottosysteemien asentaminen mahdollistaa tämän arvokkaan resurssin uudelleenkäytön ja siten saavutetaan sekä vesi- että energiansäästöjä.

3. Eristys ja höyryputkistojen optimointi: Oikean eristyksen avulla höyryputkien lämpöhäviöt minimoidaan. Oikean eristystyypin ja -paksuuden optimointi auttaa yrityksiä estämään energiahävikin ja ylläpitämään haluttua höyrylämpötilaa koko järjestelmässä.

4. Tehokas höyryn tuotanto: Kattilan toiminnan optimointi, kuten polttoainetehokkuuden parantaminen, jäteveden ja vedenkäsittelyn hallinta, parantaa höyrytuotannon tehokkuutta. Säännöllinen huolto ja valvonta voivat maksimoida energiansäästöt ja varmistaa pitkäaikaisen hyvän suorituskyvyn.

5. Höyryjärjestelmien tarkastukset: Säännölliset energiatarkastukset höyryjärjestelmistä auttavat tunnistamaan parannuskohteita ja mahdollisia energiansäästömahdollisuuksia. Näiden tarkastusten avulla arvioidaan järjestelmän kokonaissuorituskykyä, tehokkuutta ja tunnistetaan prosessien optimointimahdollisuuksia.

Saavuta suuria energiansäästöjä energiatehokkaalla höyryjärjestelmällä

Energiansäästö höyryjärjestelmistä on keskeistä energiatehokkuuden, kestävyyden ja kustannusten alentamisen kannalta teollisissa prosesseissa. Yritykset voivat optimoida toimintaansa ja samalla vähentää ympäristövaikutuksiaan toteuttamalla strategioita, kuten lauhteenpoistinten huoltoa, lauhteen talteenottoa, eristystä ja tehokasta höyryn tuotantoa. Säännölliset energiatarkastukset ja prosessien optimointi varmistavat jatkuvat energiansäästöt ja edistävät vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta. Energiatehokkaiden höyryjärjestelmien hyödyntäminen ei ole vain vastuullinen valinta, vaan myös älykäs investointi pitkäaikaiseen toimintatehokkuuteen ja kilpailukykyyn.