Matkalla vihreämpään tulevaisuuteen

Kuinka saavuttaa pikavoittoja höyryjärjestelmästäsi

LAUHTEENPOISTIMET

16/08/2022

Hanki lauhteenpoistinsuositus nyt

Höyry on luonnollinen aine, jossa on jotain tuttua, jonka me kaikki pystymme käsittämään - se on vain kiehunutta vettä, mutta omaa silti täysin ainutlaatuiset ominaisuudet. Tästä syystä sitä on suosittu ensisijaisena menetelmänä lämpöenergian ja käyttövoiman siirtämisessä koko teollisuushistoriamme ajan. Höyrynjakelu eri järjestelmiin, rakennuksiin tai prosesseihin voidaan tehdä turvallisesti, sillä se on vain vettä kaasumaisessa tilassaan. Se vain sattuu omaamaan paljon korkeammat lämpöominaisuudet.

Höyry on pitkään käytetty energialähde, jota käytetään mm. lääke-, elintarvike- ja energiateollisuuden sovelluksissa. Teknologian mahdollistaessa tehokkaat lämpöakut, vihreän energian tuotannon ja digitaaliset optimointityökalut, höyrystä saadaan entistä ympäristöystävällisempää. Yritysten kohdatessa yhä tiukempia kestävän kehitysten haasteita on kestävien ratkaisujen tarve korkeampaa kuin koskaan aiemmin. Spirax Sarcon Pohjois-Euroopan liiketoiminnan kehityspäällikkö, Michael Hyde, antaa käsityksen

Ymmärrä lähtökohdat

Höyryjärjestelmien toiminnan tarkkailun olisi syytä olla jatkuvaa, jotta voidaan varmistua niiden tehokkaasta toiminnasta. Jopa isoja tehdasmuutoksia harkittaessa on tärkeää ymmärtää laitoksesi lähtökohta eli energiankulutuksen perusarvo. Höyryjärjestelmän tehokkuuden optimointi voi olla odotettua helpompaa ja se voidaan toteuttaa useilla tavoilla.

- Vähentämällä höyryn tarvetta paremman laitoksen hallinnan ja ennaltaehkäisevän huollon avulla.

- Ottamalla käyttöön parhaat käytännöt höyryjärjestelmien kulutuksen minimoimiseksi

- Puuttumalla energiahäviöihin ottamalla käyttöön lämmöntalteenottojärjestelmiä ja -tekniikoita

- Ylläpitämällä höyryn korkeaa laatua prosessin tehokkuuden maksimoimiseksi

- Mittaamalla käyttöhyödykkeiden trendejä suorituskyvyn optimoimiseksi.

Mutta mistä aloittaa? Hyvä paikka aloittaa on lauhteenpoistinkannan kartoittaminen. Ne ovat tärkein lenkki höyry- ja lauhdekierrossa. Tiedämme, että lauhteen ja ilman poistaminen järjestelmästäsi on välttämätöntä, kun taas lauhteen palauttaminen kattilalle maksimoi energian käytön. Toimiva poistinkanta mahdollistaa lauhteen poistamisen höyryjärjestelmästäsi tehokkaasti, mikä taas mahdollistaa sen uudelleen käyttämisen. Hyvällä lauhteenpoistinten hallintasuunnitelmalla voidaan vähentää kohteen energiankulutusta merkittävästi ja lisätä samalla tuottavuutta ja ylläpitää tuotteiden laatua.

Askel oikeaan suuntaan

Lauhteenpoistimia ja lauhteenpoistoasemia pidetään yhtinä tärkeimmistä resursseja säästävistä toimenpiteistä, joten miten poistinten hallintaohjelma voi auttaa sinua? Esittelemme seuraavaksi neljä tärkeää etua:

Turvallisuus

Kuten kuuman veden, sähkön tai minkä tahansa muun hyödykkeen kanssa, höyryjärjestelmästä täytyy pitää huolta, jotta sen käyttäminen on turvallista. Oikein suunniteltu ja toimiva lauhteenpoisto ennaltaehkäisee vaaratilanteita kuten putkiston ja komponenttien kulumista ja hajoamista.

Tuottavuuden kasvu

Oikein toimivat lauhteenpoistimet varmistavat, että höyryn lämpöenergia siirtyy prosessiin suunnitellusti. Lauhteen kertyminen höyryjärjestelmään pidentää käynnistysaikoja ja heikentää lämmönsiirtoa. Kun lauhde poistetaan järjestelmästä oikeaoppisesti, tekee höyry työnsä mahdollisimman tehokkaasti.

Energiansäästöä ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

Höyryn lauhtuessa jää sen energiasta n. 25% syntyvään lauhteeseen. Tämän palauttaminen kattilalle tuo helposti tuhansien eurojen säästön pelkästään energiakustannuksissa, sillä syöttöveden lisääminen, lämmittäminen ja kemiallinen käsittely vähentyy huomattavasti.

Koska kierrätetystä lauhteesta on jo kerran poistettu kiintoaineet, vähenee myös kattilan ulospuhallus tarve. Näin energiahäviöt pienenevät entisestään! 

Matalammat omistuskustannukset

Poistamalla lauhteen höyryjärjestelmistä, vesi-iskujen ja korroosion takia aiheutuvien vahinkojen määrää saadaan minimoitua. Lauhteenpoistimet poistavat lauhteen sen syntyessä, jolloin höyryn laatu pysyy parempana ja putkisto ja instrumentit eivät pääse ruostumaan ja kulumaan.

Tilastot puhuvat puolestaan. Otetaan esimerkiksi eräs jalostamo,

joka halusi vähentää energiasta johtuvia kustannuksia sekä CO2-päästöjä ja samalla parantaa turvallisuutta ja tuotantotehokkuutta.

Haaste: Spirax Sarcon asiantuntijat totetuttivat avaimet käteen -projektin, joka sisälsi kattavan lauhteenpoistin kartoituksen.

Ongelma: 20% poistinkannasta oli viallisia, joka johti mittaviin energiahäviöihin.

Ratkaisu: Korvattiin vialliset poistimet uusilla

Säästetty energia pienensi energialaskua ensimmäisen vuoden aikana yli 100 000€. Takaisinmaksuajaksi tuli 16 kuukautta.

Tässä muutama yleinen syy, jotka laskevat järjestelmäsi tehokkuutta.

- Lauhteen poistumista ei tarkkailla tarpeeksi usein

- Korroosio ja tehtaan muut olosuhteet

- Hönkähöyry

- Liian korkea syöttövesisäiliön lämpötila

- Väärin mitoitetut laitteet tai väärä asennus

Haluatko selvittää voisiko höyryjärjestelmäsi toimia paremmin? Varaa lauhteenpoistinten kartoitus. Valitse Spirax Sarco ja autamme sinua saavuttamaan vielä turvallisemman, tehokkaamaan ja vähäpäästöisemmän höyryjärjestelmän.