Steam Insight digipalvelut

Digipalvelut kestävään liiketoimintaan

Etävalvontajärjestelmämme antavat tietoa yleisimmistä höyry- ja lämpöenergialaitosten ongelmista.

Insights data for steam system

Etävalvontajärjestelmämme antavat tietoa yleisimmistä höyry- ja lämpöenergialaitosten ongelmista.

Etävalvontalaitteistomme ovat yhdistetty digitaaliseen selainpohjaiseen käyttövalvontaliittymään, joka tarjoaa näkemyksiä trendeistä ja raportoi höyry- ja lauhdejärjestelmän toiminnasta sekä laitteiden toimintakunnosta. Yhdellä yksinkertaisella digiyhteydellä voidaan tunnistaa toimivia ja vikaantuvia komponentteja tai validoida höyrylaitteiden suorituskykyä ja energiatehokkuutta. Digiyhteyksien ansiosta höyryasiantuntijamme voivat tarjota mielekkäitä näkemyksiä, raportteja ja suosituksia tiettyyn ongelmaan liittyen.

Edut

Tunnistetaan toimivat, vialliset tai epäkunnossa olevat komponentit ja miten havaitut viat korjataan.

Seuraa keskeisten prosessisovellusten toiminnallista suorituskykyä varmistaen energiatehokkaan tuotannon.

Havaita vaaralliset höyryjärjestelmän olosuhteet, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisille, ympäristölle ja prosesseille.

Ilmoittaa missä energiahäviöt ovat ja miten ne voidaan minimoida.

Järjestelmämme ovat suunniteltu tarjoamaan mielekkäitä näkemyksiä ja suosituksia neljällä keskeisellä alueella:

  • Energian ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen - Ilmoittaa, missä energiahäviöt ovat ja miten ne voidaan minimoida.
  • Höyrylaitoksen luotettavuuden parantaminen - Tunnistaa toimivat, vialliset tai vikaantuvat komponentit ja miten havaitut viat korjataan.
  • Suojaa tuotantosi - Seuraa keskeisten tuotantoprosessien toiminnallista suorituskykyä ja varmistaa tuotannon tehokkuuden ja saatavuuden.
  • Turvallisuusriskien vähentäminen - Havaitsee vaaralliset höyryjärjestelmän olosuhteet, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisille, ympäristölle ja prosesseille.

Digiyhteydet voivat tuoda esiin ongelmien perimmäisen syyn ja mahdollistaa korjaavat toimenpiteet, joita tarvitaan höyrylaitteiston suorituskyvyn ja tehokkuuden maksimoimiseksi sekä energiahäviöiden, hiilidioksidipäästöjen ja riskien vähentämiseksi.

Höyryasiantuntijasi tekee kanssasi yhteistyötä, jotta ymmärrämme paremmin kohtaamiasi nykyisiä haasteita ja siten mahdollistetaan tehokkaat korjaavat toimenpiteet.

Jonkin ajan kuluttua käyttöönotosta höyryasiantuntijat toimittavat toimintatilakatsauksen sekä raportin, jossa arvioidaan prosessin toimintaa ja ehdotetaan mahdollisia kehityskohteita.

Digiyhteyden avulla jatkuva seuranta mahdollistaa tehokkuuden seuraamisen, jotta voidaan varmistaa, että kaikki korjaustoimenpiteet onnistuivat.

Steam Insight digipalvelut

PUMPPULAUHTEENPOISTIMEN ETÄVALVONTA

Maksimoi tuotannon käyttöajan ja vähentää laitosvaurioiden todennäköisyyttä, tunnistaa vialliset pumppulauhteenpoistimet sekä mahdollistaa vikaantumisen juurisyiden nopea löytyminen, jotta vältetään uusi vikaantuminen. Näiden ongelmien tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on avainasemassa. 

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

PUMPUN KAVITAATIORISKIN ETÄVALVONTA

Kuluneet tai vaurioituneet pumput heikentävät tehokkuutta ja lisäävät energian kokonaiskulutusta. Kavitaation ennakoimattomuus voi aiheuttaa suunnittelemattomia seisokkeja ja reaktiivista huoltoa. Lämpötila-antureiden avulla pumppujen kunnon seurannassa voidaan suunnittelemattomien käyttökatkosten riski minimoida. 

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

VAROVENTTIILIN VUODON JA AVAUTUMISEN ETÄVALVONTA

Varhaisella varoventtiilien vuotojen havaitsemisella ja asianmukaisilla parannuksilla voidaan minimoida höyryjärjestelmän energiahäviöt, mikä auttaa pienentämään laitteiden rikkoutumisen tai koko järjestelmän vikaantumisen riskiä. 

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

YLIVUOTOTAPAHTUMAN ILMAISIN

Jos ylivuotoa ei havaita, tuhansia litroja kuumaa puhdasta vettä voi mennä hukkaan lyhyessä ajassa. Käsitelty puhdas vesi on arvokas resurssi ja se tulee ottaa talteen höyryjärjestelmässä, millä vähennetään veden ja polttoaineen kulutusta. Jos sitä ei havaita, tuhansia litroja kuumaa vettä voi mennä hukkaan lyhyessä ajassa. Näiden ongelmien hallitseminen vähentää resurssien kulutusta, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja minimoi jäteveden määrän.
 

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LAUHTEENPOISTIMEN TUKKEUTUMISEN ETÄVALVONTA

Tukkeutunut tai tukkeumassa oleva lauhteenpoistin aiheuttaa tehon laskua ja muita ongelmia tuotantoon ja jopa työturvallisuusriskejä. Lauhteenpoistimen tukkeutuminen voi olla vaikea tunnistaa ja vianetsintä aiheuttaa usein tuotannon katkoksia, laatuhankaluuksia ja hävikkiä tuotantoon. Viallisten lauhteenpoistinten varhainen tunnistaminen vähentää häiriöitä ja nostaa tuotannon suorituskykyä.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ