Lämmön ja lauhteen talteenotto

Masthead background

Tehokkaassa höyryntuotannossa prosessissa syntyvän lauhteen palauttaminen kattilalle on välttämätöntä. Kohteisiin, joissa palautus ei onnistu painovoimaisesti, voit käyttää valikoimastamme löytyviä lauhdepumppuja.

Sähkötoimiset Pumput

Lauhteenpalautusyksikkömme on suunniteltu käsittelemään kuumaa lauhdetta, joka tyypillisesti palautetaan kattilalle syöttövedeksi.

Painetoimiset pumput

Varta vasten lauhteen poistoon ja kierrätykseen suunnitellut automaattiset pumput.

VÄHENNÄ KÄYTTÖKUSTANNUKSIA TEHOKKAALLA LAUHTEEN TALTEENOTOLLA

Tunnistaako yrityksesi mahdollisuudet energiansäästöön ja lämmön talteenottoon? Moni ei vaikka tapoja on useita. Yksi tehokas tapa on esimerkiksi parantaa jo olemassa olevia lämmöntalteenotto ratkaisuja investoimalla parempiin lauhdepumppuihin ylijäämälämmön hyödyntämiseksi korkeissa lämpötiloissa.

Näytä maailmalle, että toimitte yrityksessänne energiatehokkaasti

Toimi esimerkillisesti energiankulutuksen optimoinnissa ja virtaviivaistamisessa ja näytä maailmalle, kumppaneillesi ja asiakkaillesi, että teet osasi vihreän muutoksen edistämiseksi. Näytä halusi myötävaikuttaa CO2-päästöjen vähentämiseen ja edistää samalla Suomen asemaa yhtenä maailman energiatehokkaimmista maista.

Lauhteen talteenottoratkaisut

Pienennä käyttökustannuksiasi tehokkaan lauhteen talteenoton avulla. Spirax Sarcon tuotteet on suunniteltu varta vasten poistamaan ja talteenottamaan lauhdetta tehokkaasti kaikissa käyttöolosuhteissa.

Pienennä käyttökustannuksia tehokkaalla lauhteen talteenotolla

Energiatietoisessa yhteiskunnassamme lauhteesta on tullut arvokas resurssi, jota voidaan käyttää nostamaan höyryjärjestelmän tehokkuutta merkittävästi. Palauttamalla mahdollisimman paljon lauhteesta takaisin kattilalle, saat ainutlaatuista tuottoa investoinnille, kun energiankulutuksesi laskee. Pienetkin palautusmäärät voivat johtaa lopulta merkittäviin säästöihin.

Miksi on tärkeää poistaa lauhde prosessilaitteistasi?

Lauhteen poistaminen lämmönvaihtimista ja prosessilaitteista ei ainoastaan paranna tehokkuutta, vaan tarjoaa myös vakaammat käyttöolosuhteet ja pidentää laitteiden käyttöikää.

Tehokas lauhteenpoisto estää:

- epätasaisen lämpötilan säädön

- tuotteiden laatuongelmat

- lämmityspintojen korroosion

- laitteistovauriot

- vesi-iskut

- turhan melun

Spirax Sarcon lauhteen talteenottojärjestelmä kuuman lauhteen tehokkaaseen talteenottoon ja palauttamiseen kattilalle maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa.

Miten lauhteen talteenotto voi tuoda sinulle säästöjä?

Kuuman lauhteen syöttäminen kattilaan vähentää vedenkäsittelyyn liittyviä kustannuksia:

Pienemmät syöttövesimäärät: Höyryn tehtyä työnsä, jää n. 25% alkuperäisestä lämpöenergiasta siitä syntyvään lauhteeseen. Jos tätä kuumaa lauhdevettä ei oteta talteen ja palauteta kattilalle, täytyy tuo hukattu määrä korvata kylmällä syöttövedellä.

Pienemmät kemikaalikustannukset: Vähentämällä kattilaan syötettävän tuoreen syöttöveden määrää, vedenkäsittelyn tarve vähenee merkittävästi. Tämä puolestaan pienentää käyttökustannuksia.

Jätevesien hävitys: Julkiseen viemäriin palautetun veden laadun tarkkailua tehdään useimmissa maissa ja siitä myös laskutetaan. Siksi esimerkiksi lauhteen päästäminen viemäriin sen sijaan, että se palautettaisiin kattilalle, aiheuttaa korkeampia kustannuksia.

Kattilan syöttöveden laadun valvonta: Koska lauhde on tislattua vettä, joka ei käytännössä sisällä kiintoaineita, vähenee kattilan pohjapuhalluksen tarve, jos lauhdetta palautetaan kierrosta kattilalle. Vähemmän pohjapuhalluksia = energiansäästöä!

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Autamme sinua löytämään oikean ratkaisun