BLOGI: Tehokas lauhteenpoistinten kunnonhallinta

LAUHTEEN

12/09/2022

 

KUINKA YLLÄPITÄÄ TURVALLISTA, VÄHÄPÄÄSTÖISTÄ JA ENERGIATEHOKASTA HÖYRYJÄRJESTELMÄÄ

Tehokkaan lauhteenpoistinten kunnonhallintajärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa. Hiilipäästöjen aleneminen, tuotannon tehostuminen ja energiansäästö ovat seurausta järjestelmällisestä kunnonvalvonnasta.

Joten, miksi tehokas lauhteenpoistinten kunnonvalvonta on niin tärkeää? Kunnossa olevat lauhteenpoistimet poistavat lauhteen höyryjärjestelmästä tehokkaasti ja mahdollistavat prosessin tehokkuuden, komponenttien oikean toiminnan ja kestävyyden sekä lauhteenpalautuksen. Kaikki tekijöitä jotka vaaditaan kestävän kehityksen toteuttamiseksi.

Aloitetaan neljästä tärkeimmästä edusta jotka tehokas lauhteenpoistinten kunnonvalvonta mahdollistaa

1. Terveys ja turvallisuus

Kuten minkä tahansa käyttöhyödykejärjestelmän, kuten kuuman veden tai sähkön, höyryjärjestelmänkin tulee olla hyvin hoidettu, jotta sen käyttö on turvallista. Oikein suunniteltu, toteutettu ja huollettu lauhteenpoisto poistaa lauhteen järjestelmästä tehokkaasti ja eliminoi näin vaaratilanteet, kuten putkisto- tai laitevauriot."

2. Tuottavuus ja prosessien kehitys

Oikein toimivat lauhteenpoistimet mahdollistavat tehokkaan lämmönsiirron prosesseihin. Jos höyryjärjestelmän lauhdetta ei poisteta asianmukaisesti se voi aiheuttaa ongelmia, kuten prosessin ylösajon hitautta ja huonoa lämmönsiirtymistä. Toimiva lauhteenpoisto johtaa tehokkaaseen höyrynkäyttöön prosesseissa. 

3. Pienemmät päästöt ja vähentynyt energiankulutus; kestävää kehitystä

Lauhde sisältää tyypillisesti 25% siitä energiasta joka oli siinä höyryssä josta se muodostui. Palauttamalla tämä energia syöttövesisäiliöön voi säästää tuhansia euroja vuodessa. Se vähentää myös lisäveden tarvetta jolloin kalliita vedenkäsittelykemikaaleja kuluu vähemmän.

Palautettu lauhde pienentää pintapuhallustarvetta jolla säädellään kattilaveden johtokykyä. Näin kuluu vähemmän energiaa ja päästään taas lähemmäs kestävän kehityksen tavoitteita.

4. Alentuneet elinkaarikustannukset

Poistamalla lauhde järjestelmästä asianmukaisesti minimoidaan vesi-iskujen ja korroosion kaltaisten ongelmien mahdollisuus. Asianmukainen lauhteenpoisto poistaa lauhteen sen muodostuessa, pitäen höyrynlaadun hyvänä ja suojaten putkistoa ja laitteita eroosiolta ja korroosiolta.

Kuinka tämä tehdään käytännössä? Sinun ei tarvitse uskoa vain sanaamme.. Tilastot todellakin puhuvat puolestaan. Otetaan esimerkki öljynjalostamolta jonka kanssa teemme yhteistyötä. Tarina alla.

Asiakkaan päätavoite: Vähentää kokonaisenergiankulutusta ja hiilipäästöjä, parantaa turvallisuutta ja tuotannon suorituskykyä.

Toimenpiteemme: Spirax Sarco toteutti avaimet käteen projektin sisältäen laajan lauhteenpoistin-ja energia-auditin laitoksella.

Havaitut lauhteenpoistinongelmat: 20% lauhteenpoistimista ei toiminut asianmukaisesti johtaen suuriin häviöihin.

Mitä teimme laitoksella?

Yhteistyössä teimme toimenpidesuunnitelman jossa päätimme uusia lauhteenpoistimet.
- energiasäästöt yhden vuoden jälkeen: £100,000
- takaisinmaksuaika: 1 vuosi 4 kuukautta"

Alla luettelemme joitakin yleisimpiä haasteita kun mietit höyryjärjestelmäsi kuntoa ja suorituskykyä:
- liian harvat lauhteenpoistinkartoitukset
- korroosio tietyissä olosuhteissa
- hönkähöyryä ei oteta talteen
- syöttövesisäiliön liian korkea lämpötila
- väärät mitoitukset, laitteet tai asennukset

Jos olet huolestunut joistain näistä yleisistä ongelmista ja haluat asiantuntija-apua, tilaa lauhteenpoistinkartoitus tänään. Valitse Spirax Sarco auttamaan sinua saavuttaaksesi turvallisen, tehokkaan ja vähäpäästöisen järjestelmän.