VÄHENNÄ KÄYTTÖKUSTANNUKSIA TEHOKKAALLA LAUHTEEN TALTEENOTOLLA

talteenotolla

04/07/2022

LAUHTEEN HALLINNALLA MONIA HYÖTYJÄ

Lauhde on heti höyryn jälkeen arvokkain resurssi tehtaallesi. Se sisältää n. 25% sen höyryn energiasta, josta se on syntynyt. Tämän takia mahdollisimman paljon prosessiin kertyvästä lauhteesta tulisi ottaa talteen ja kierrättää voimalaitokselle. Kerromme seuraavaksi lauhteen talteenotosta ja siitä, kuinka tämä hyvin yksinkertainen asia voi tuoda suuria hyötyjä yrityksille, jotka käyttävät höyryä prosesseissaan.

Mahdollistamalla lauhteen palautuksen voimalaitokselle saat hyvin usein siihen sijoittamasi rahat takaisin uskomattoman nopeasti. Tämä energiaa säästävä prosessi on helppo toteuttaa usealla eri tavalla eivätkä sen hyödyt näy pelkästään pienempinä energialaskuina vaan myös pienempinä ylläpitokustannuksina.

Taloudelliset hyödyt

Vesi ja energia ovat kaksi tärkeintä resurssia höyryn tuottamiseen. Lauhde taas on kuumaa vettä, johon on sitoutunut paljon energiaa. Tämän takia lauhteen palautus on yksi tehokkaimpia keinoja vähentää sekä veden että energian kulutusta ja siten hillitä polttoaineiden arvaamattomasta hinnanvaihtelusta johtuvaa vaikutusta höyrykattilan kannattavuuteen. 

Höyryjärjestelmä voi hyötyä suuresti lauhteenkierrätyksestä vaikka palautettavan lauhteen määrä ei olisikaan järin suuri. Kaikki lauhde, mitä ei pystytä palauttamaan täytyy nimittäin korvata tuoreella vedellä. Tämän korvaavan veden lämmittämiseen kuluva energia vaikuttaa suoraan käyttökustannuksiin. On usein haastavaa palauttaa kaikki lauhde, mutta tyypillisesti 80% palautusaste on saavutettavissa.

Polttoainelaskut ja veden käyttö vähenevät aina, kun järjestelmästä onnistutaan keräämään ja kierrättämään lauhdetta. Käyttämällä kuumaa lauhdetta höyrykättilalla, saadaan maksimoitua kattilan tuotto, sillä energiaa ei vaadita niin paljoa veden höyrystämiseen.

Syöttöveden laadun parantaminen

Lauhde on jo kerran käsiteltyä ja höyryksi keitettyä vettä, mikä tekee siitä erittäin puhdasta. Lauhteen käyttö syöttövetenä on siksi myös yksi parhaista tavoista vähentää kattilaveden happipitoisuutta, mikä taas helpottaa ehkäisemään kattilassa tapahtuvaa korroosiota. Uusi syöttövesi vaatii aina kemikaalikäsittelyn ennen sen syöttämistä järjestelmään. Joten taas kerran, mitä enemmän lauhdetta saadaan palautettua voimalaitokselle sitä parempi.

Ympäristövaikutukset

On tärkeää pitää mielessä, että energiaa häviää myös höyrykattilan ulospuhallutuksessa. Jos puhallutuskertoja voidaan vähentää, säästetään energiaa. Tähänkin voidaan vaikuttaa lauhteen palautuksella. Vähemmillä puhalluksilla operaattorit voivat energiansäästön ohella kasvattaa taloudellisia hyötyjä sekä pidentää laitteiden käyttöikää. 
Lauhdetta ei kannata siis ikinä heittää hukkaan. Tässä muutama vinkki, joilla saat tehostettua omaa lauhteen palautusta:

Miten ja mistä ottaa lauhde talteen

Höyrynpaine toimii ajavana voimana ja auttaa puskemaan lauhteen ulos lauhteenpoistolle tarkoitetusta paikasta. Mikäli tämä ei ole mahdollista voi olla tarpeen käyttää tarkoitukseen soveltuvia pumppuja.

Pumppulauhteenpoistimet (Spiraxin APT-sarja) toimivat kuten normaalit lauhteenpoistimet, mutta ryhtyvät automaattisesti pumppaamaan lauhdetta pois, kun vastapaine pääsee muodostumaan liian korkeaksi.

Tietyt avointen höyrynpoistoputkien päätyyn asennettavat 'hatut' (kuten Spiraxin VHT-malli) kuivaavat kostean höyryn sen kulkiessa 'hatun' läpi. Kosteus tiivistyy lauhteeksi ja palautuu samaa putkea pitkin takaisin kerättäväksi.

Kuuman lauhteen paineen laskiessa, syntyy hönkähöyryä. Näin käy miltei aina kun lauhde kulkee lauhtenpoistimen läpi. Lisää lauhdeputkistoon astia, jossa hönkähöyry ja lauhde pääsevät erkaantumaan. Käytä hönkähöyryä esim. tuloveden lämmittämiseen ja kierrätä lauhde takaisin voimalaitokselle. 

Hönkähöyryn ja lauhteen keräämiseen on kehitetty omia astioita, jollaisen asentaminen suljettuun kiertoon varmistaa, että saat hyödynnettyä energian käyttöösi kaikesta lauhteesta ja syntyvästä hönkähöyrystä. 

Käytä höyrykattilan ulospuhalluksen mukana poistuvaa kuumaa vettä ja puhalluksesta syntyvää hönkähöyryä syöttövesitankin lämmittämiseen. 

Lauhteen kierrättämiseen kannattaa panostaa - siitä ei ole epäilystäkään! Höyrykattilan käytön tehostamista ja lauhteessa sidoksissa olevan energian hyödyntämistä ei pidä ikinä aliarvioida. Ota selvää, kuinka lauhteen palautus tukee kustannusten alentamista, liiketoimintasi tuottavuuden parantamista ja yrityksesi ympäristöprofiilin ehostamista.