Kundecase

Genvinding af flash damp giver store besparelser

Genvinding af flash damp

14/02/2022

 

Et stort skotsk destilleri kombinerer energibesparelser på mere end 50.000 pund om året med at være en bedre nabo, takket være et flash-dampgenvindingssystem designet og leveret af Spirax Sarco. Projektet har elimineret en uskøn røgsøjle, der plejede at slippe ud fra destilleriets kondensatgenvindingssystem.

Spirax Sarco vurderer, at hele systemet vil give en tilbagebetaling på omkring 18 måneder. Det nye system bruger varme fra flashdamp til at forvarme stedets kedelfødevand. Konventionelle kondensatgenvindingssystemer opsamler kondensat fra dampsystemet og fører det tilbage til kedlens fødetank. Men efterhånden som kondensatet forlader dampsystemet og kommer ind i genvindingssystemets miljø ved lavere tryk, kan op til halvdelen af den nyttige energi, det indeholder, ende med at blive udluftet som flashdamp.

Systemet, som er installeret af Spirax Sarco, bruger en separatorbeholder til at dele flashdampen og kondensatet. To pladevarmevekslere fanger så varmen i flashdampen og kondensatet. Den genvundne energi bruges til at forvarme kedlens fødevand. Denne proces hæver temperaturen i kedelfødetanken med mellem 20oC og 30oC, og reducerer den mængde opvarmning, som kedlen skal opnå, med en tilsvarende mængde.

Destilleriet producerer omkring 10,6 millioner liter alkohol om året, og besparelserne fra den nye installation har reduceret energiforbruget pr. enhed i produktionen af alkohol med omkring 3,5 %. De oprindelige beregninger foreskrev kontante besparelser på omkring 50.000 pund om året, men dette beløb er siden steget i takt med stigninger i prisen på gas.

"Spirax Sarco estimerer, at hele systemet vil have en tilbagebetalingstid på ca. 18 måneder."