Blog: Problemløsning i forhold til dampkontrol på bryggerier

Kontrol af damptemperatur i bryggerier

01/07/2021

Hvor meget tid bruger du på brandslukning?

Som ansvarlig for processer og produktion i et bryggeri bruger du sikkert ofte din værdifulde tid på at løse operationelle problemer. Effektiv problemløsning afhænger dog af at vide, hvor man skal kigge efter uhensigtsmæssigheder, ineffektivitet eller fejl - uanset hvor skjulte de måtte være.

Overvej om du overser visse områder som potentielle årsager til produktionsproblemer.

Nøjagtig kontrol af den damp, der opvarmer din proces, kan være en af de skjulte påvirkninger

Nedenfor er nogle 'røde flag', der kan indikere, at du har et problem med regulering af damptemperaturen:

🚩 Det tager lang tid at varme din proces op

🚩 Du kan opleve, at du bliver nødt til at rengøre mere regelmæssigt eller bruge en øget mængde rengøringsmidler

🚩 Du har problemer med smag / indfarvning / farve på dit produkt

Oplever du disse problemer? Måske har du prøvet at løse dem uden at det helt er lykkes.

I så fald skal du se nærmere på din damptemperaturkontrol. Stigning i temperaturen på den damp, der opvarmer urt i din kedel, bør kontrolleres nøjagtigt.

Et krav for de fleste opskrifter er, at damptemperaturen skal 'spores' af temperaturen på selve urten.

Med andre ord skal damptemperaturen gradvist stige med samme hastighed som temperaturen på din urts Dette forhold skal opretholdes omhyggeligt for at kontrollere den Maillard-reaktionen og karamellisering, der finder sted.

Nogle af de konsekvenser det har at udsætte urten for overdreven varme er en inkonsekvens i smag, brunfarvning, påvirkning af smag, pletter og i sidste ende dårligere kvalitet. I værste tilfælde vil det påvirke produktkvaliteten så meget, at partiet er ubrugeligt.

Overdreven eller ukontrolleret varme kan også forværre tilsmudsning på overfladerne på varmeveksleren. Opbygning af produkt-fastbrænding har en negativ effekt på varmeoverførslen, hvilket igen vil påvirke din driftseffektivitet. Dårlig varmeoverførsel betyder, at det tager længere tid at opvarme din proces, hvilket i sidste ende forlænger produktionstiden. Og hvis du skal rengøre dit udstyr mere regelmæssigt på grund af den øgede dannelse af fastbrænding i dine batches, vil dette igen medføre produktionsforsinkelser.

Alle disse konsekvenser kan undgås ved at sikre, at damptemperaturen kontrolleres nøjagtigt i overensstemmelse med urtens stigende temperatur. Installation af effektive dampkontrollere og instrumentering i din proces er altafgørende, og Spirax Sarco kan hjælpe.

Vi tilbyder:

- Regulering og instrumentering, der passer til dine behov

- Rådgivning om krav

- Rådgivning om de bedste løsninger til integration med eksisterende eller nyt dampsystem

Kontakt os i dag for rådgivning og nærmere info.

At udsætte urten for en jævn varme, er medvirkende til at opretholde produktkvalitet og proceseffektivitet.