Innovative og bæredygtige løsninger fra Spirax Sarco

Bæredygtighed
Bæredygtige dampløsninger

05/03/2021

Flere innovative og bæredygtige løsninger på vej fra Spirax Sarco

Flere innovative og bæredygtige løsninger på vej fra Spirax Sarco

Spirax Sarco har sat sig for, at vores CO2-udledning skal være nul i 2030. Men vi forbedrer også vores kunders bæredygtighed med bæredygtig energi. I 2019 har vores løsninger bidraget til en reduktion på 17,3 millioner tons CO2, 239 PetaJoules (PJ) energibesparelser og 89 millioner kubikmeter vandbesparelser hos vores kunder globalt.

Og der er flere spændende innovative løsninger på vej, som kan bidrage til at vores kunder når deres mål for bæredygtighed. Blandt andet en CPC-løsning og et termisk batteri til lagring af overskudsenergi.

Ny teknologi opsamler og omdanner lavenergispild til elektricitet

Spirax Sarco er i gang med at udvikle et Controlled Phase Cycle (CPC), en løsning som opsamler og omdanner lav-energispild til elektricitet. CPC løsningen designes som en plug & play enhed.
Den kommende teknologi indenfor varmegenvinding gør brug af Spirax Sarcos patenterede termodynamiske kredsløb.

Teknologien bag CPC-løsningen har følgende fordele:

  • Genererer elektricitet fra energi, som ellers ville være spild – typisk > 70 oC
  • Omkostningsbesparende: Energipriser vil fortsat stige
  • Kort tilbagebetalingstid – typisk 1,5 til 3 år, IRR > 30 %
  • Lavere CO2-udslip gør, at mål for bæredygtighed lettere kan nås

Hvis du også ønsker at realisere dine mål for bæredygtighed og blive en del af den grønne fremtid, så kontakt til os. Vi sidder klar til at rådgive dig indenfor løsninger med bæredygtig energi, som kan bidrage til, at du når dine mål for bæredygtighed.

Bæredygtighed 

Læs hvordan Spirax Sarco er med til at skabe en bæredygtig fremtid med vores strategi: One Planet: Engineering with purpose

Relateret læsning