Guide til brug af damptabeller

Damptabel

12/05/2021

Guide til brug af damptabeller

Arbejder du med damp, er du sikkert stødt på damptabeller. Når du har lært at bruge og forstå dem, vil du hurtigt opdage, at de er en uundværlig del af din værktøjskasse. 

Hvad er damptabeller?

Damptabeller for mættet damp er utroligt vigtige når du beskæftiger dig med damp. Du kan bruge tabellerne til at bestemme damptemperatur fra damptryk, sammen med dets varmeoverføringsevne.

De data som du aflæser i damptabellen for mættet damp, refererer til damp ved et bestemt tryk, også kaldet vands kogepunkt. Sagt på en anden måde, så er dette punktet hvor damp (gas) produceres fra vand (væske) og begge kan eksistere samtidigt ved samme temperatur og tryk.

Der er 6 områder i tabellen som du bør være opmærksom på: Tryk, temperatur, sensibel varme, latent varme, total varme og volumen. Husker du disse vigtige faktorer, og du vil hurtigt blive i stand til at aflæse damptabeller.

Hvordan aflæser jeg damptabeller?

Du tror måske at det er svært og tidskrævende at aflæse damptabeller, men det behøver det slet ikke at være. Et godt råd er at lære symbolerne i tabellerne udenad. Det vil hjælpe dig med at aflæse damptabellerne uden problemer:

P – Tryk i systemet

T – Temperatur (mætningspunkt)

vg – Specifik volumen af mættet damp

hf – Specifik enthalpi af vand (sensible varme)

hfg – Specifik enthalpi af fordampning (latent varme)

hg – Specifik enthalpi af damp (total varme)

Hvilken type tryk anvendes?

Målertryk anvendes i damptabeller og henviser til målt tryk mod det tryk, som vi normalt ville opleve og vil altid blive nulpunktshenvist på en damptabel mod atmosfærisk tryk (1.013 bar). Du kan også se absolut tryk i damptabeller, men absolut tryk er nulpunktshenvist til et perfekt vakuum.

For at undgå unødvendige udfordringer, skal du være opmærksom på trykenhederne inden i damptabellen. Dette sparer dig tid til håndtering af eventuelle problemer, der skyldes forkert måling af tryk som absolut tryk.

Hvad med overhedet damp?

Du ved sandsynligvis allerede, at hvis mættet damp opvarmes med et konstant tryk, vil temperaturen stige og producere overhedet damp. Dette skyldes, at overhedet damps temperatur kan variere betydeligt under det samme tryk. For eksempel skal damp ved 10 bar g, have en temperatur på 184 oC. Hvis temperaturen var på 200 oC, ville du have overhedet damp med 16 oC overophedning.

Damptabeller kan være et uvurderligt værktøj i dit arbejde med damp. Ved at lære dem at kende, kan du spare tid og samtidig sørge for, at dit anlæg kører optimal, effektivt og uden problemer.

Se den smarte beregner her 

Relateret l├Žsning