Fjernelse af kondensat

Fjernelse af kondensat i dampsystemer

20/05/2021

Fjernelse af kondensat i dampsystemer

Hvordan undgås reduktion eller ophør af kondensatstrøm fra varmeveksleren?

Reduktion eller ophør af kondensatstrøm fra varmeveksleren forekommer, når trykket i varmeveksleren er lig med eller mindre end det samlede modtryk, der pålægges vandudladeren.

Et tryk, der er lavere end forventet i en varmeveksler kan forekomme, hvis:

  • den sekundære væskeindgangstemperatur stiger som et resultat af en faldende varmebelastning.
  • den sekundære væskestrømningshastighed falder som et resultat af en faldende varmebelastning.
  • den sekundære væskeafgangstemperatur falder på grund af en sænkning af setpunktet.

Da kontrolventilen reducerer damptrykket for at kompensere for en faldende varmebelastning, leverer manglen på differenstryk over vandudladeren kondensvand til vandforsyning af damprummet.

Se denne video og bliv klogere på problemer forbundet med fjernelse af kondensat fra temperaturstyret varmevekslerudstyr, inklusive årsager, symptomer og reduktion eller ophør af kondensatstrøm.

 

Læs mere om fjernelse af kondensat.

Relateret l├Žsning