Dampkvalitet - 5 spørgsmål du bør stille dig selv

Dampkvalitet

07/07/2021

 

Damp er et utroligt varmeoverførselsmedium. Hvert kilo damp indeholder omkring 2200 kJ kondenserbar energi. Det er 26 gange mere anvendelig energi end et kilo vand i et typisk varmesystem baseret på flow- og returtemperaturer med et delta på 20 oC.

Damp er let at distribuere, da det ikke kræver dyre elektriske cirkulationspumper, og når det er gjort, er det simpelthen vand - beroligende at vide i vores miljøbevidste verden.

Men skal vi overveje kvaliteten af den damp, vi bruger?

1. For nybegyndere – hvad er dampkvalitet?

For at dit anlæg skal fungere effektivt, skal der leveres damp:

 • I den korrekte mængde
 • Ved korrekt tryk og temperatur
 • Rengjort, tør og fri for luft og andre ikke-kondenserbare gasser (NCG'er).

Der følger en nærmere forklaring længere nede i guiden.

Ud over dampkvalitet skal vi overveje en anden faktor - damprenhed.

Damprenhed bestemmes af processens behov og måles ved at analysere forureningerne i kondensatet.

Renhed af din damp kan klassificeres som:

 • Anlægs
 • Filtreret
 • Ren
 • Steril, dvs. med færrest forurenende stoffer.

2. Hvorfor er dampkvaliteten vigtig?

Damp af god kvalitet hjælper dig med at få det bedste ud af dine applikationer og processer.

Opvarmning af vand, madlavning, tørring af beklædningsgenstande, hærdning af dæk eller enhver applikation, hvor der påføres damp, vil kræve, at damp fungerer effektivt.

For at damp kan fungere optimalt, skal dampen være tør med en minimal mængde fugt og fri for NCG'er. Som nævnt tidligere skal dampen også leveres ved det optimale tryk og temperatur.

Damp af god kvalitet sikrer korrekt proceskontrol, korte opvarmningstider og maksimal produktivitet. Brug af damp af god kvalitet minimerer også den anvendte mængde damp - dette forklares senere i bloggen. En mindre mængde damp betyder lavere driftsomkostninger og reducerede CO2-emissioner.

3. Hvordan opnår jeg damp af god kvalitet?

Dampens mængde, tryk og temperatur

Den korrekte mængde damp skal være tilgængelig til enhver opvarmningsproces for at sikre, at der er tilstrækkelig varmestrøm til varmeoverførslen. Med den korrekte strømningshastighed undgås produktspild eller et fald i produktionshastigheden. Dampbelastninger skal derfor beregnes nøjagtigt, og rørene skal være dimensioneret korrekt for at opnå de krævede strømningshastigheder.

Damp skal altid nå brugsstedet ved det krævede tryk og den ønskede temperatur for at maksimere ydeevnen. Det er vigtigt at udføre den korrekte dimensionering og vælge den korrekte kontrol til regulering af dampstrømmen ind i processen.

Luft og virkningen af andre ikke-kondenserbare gasser

Luft får dampens temperatur til at være lavere end forventet. Som et resultat bør der tages de nødvendige skridt til at fjerne luft fra dampsystemet. Hvis luften akkumuleres, vil de fungere som en barriere for varmeoverførsel ved processen.

Bedste praksis i kedelhuset er afgørende for at minimere potentialet for luft, der kommer ind i distributionssystemet. Derfor er korrekt styring af kedlens fødevand vigtig. En stigning af fødevandstemperaturen over 85 oC hjælper med at frigøre de opløste gasser fra vandet, køre dem ud af opløsningen og forhindre dem i at nå kedlen.

Der henvises normalt til BS EN 285, som et benchmark for dampkvalitet, der fastsætter et niveau af NCG i dampen til max. 3,5 %.

Dampdistribution spiller en stor rolle

Konventionelle dampsystemer med kulstofstålanlæg kan aflejre og danne korrosion. Derfor vil korrekt kontrol af kedlens vandbehandling og et forebyggende vedligeholdelsesprogram for vandudladere og snavssamlere i dampsystemet være medvirkende til en høj dampkvalitet, og hjælpe med at holde kontrolventiler, vandudladere og andre komponenter i dampsystemet fri for aflejringer og korrosion og dermed fungere effektivt.

Skal dampens bruges til ren- eller sterildampapplikationer, skal systemet være konstrueret af rustfrit stål og fungere med en højere vandkvalitet og vil derfor i sig selv være renere end anlægsdampsystemer. Derfor bruger sundhedssektoren og medicinalindustrien ren- og sterildamp til deres kritiske processer, ofte til sterilisering eller lægemiddelfremstilling. Den høje damprenhed mindsker forureningsrisikoen.

Hvor tør er 'tør' damp?

I starten af artiklen kunne du læse om det høje energiindhold i damp. Er der fugt i dampen, vil det dog reducere det samlede energiindhold, hvilket resulterer i, at du har brug for mere damp for at udføre jobbet. Derfor er målet at have tør damp uden vanddråber. Mindre fugt minimerer også potentialet for rørerosion og vandhammer. Det er desuden medvirkende til at øge systemets levetid og sikkerhed.

Tør damp er det bedste for stort set alle dampapplikationer. Igen kan vi henvise til BD EN 285, som angiver 95 % tørhed som et minimum, hvilket er passende på tværs af mange applikationer i en række industrier og giver en ideel reference til dampkvalitet.

Fire vigtige faktorer at overveje, når der stræbes efter at opnå den ønskede tørhed af damp

 • Korrekt vandudladerstyring
 • Anvendelse af seperatorer til udskillelse af fugt
 • Bedste praksis i kedelhuset
 • Korrekt rørstørrelse og systemdesign

4. Hvad er det første skridt mod bedre dampkvalitet?

En samlet vurdering af dit dampsystem er med til at identificere, hvilke områder du skal se nærmere på først, for at få opnå en højere dampkvalitet.

En gennemgang af vandudladerne i dit system er vigtigt, for at sikre, at fugt (i form af kondensat) fjernes fra systemet. Dette hjælper dig med at opnå og opretholde damp af god kvalitet. Korrekt drift af kedelhuset er også grundlæggende for at levere god dampkvalitet.

At tage en holistisk tilgang hjælper dig med at udarbejde en målrettet handlingsplan og giver mulighed for at prioritere opgaverne.

En gennemgang af systemet hjælper dig med at identificere forbedringsområder, herunder følgende vigtige aspekter af kedelhuset:

Den korrekte kontrol af tds (total dissolved solids) i kedelvandet

Nøjagtig kedelkontrol

Tilpasning af kedelanlægget efter det gældende behov

5. Hvordan tester jeg min dampkvalitet?

Spirax Sarco har et team af uddannede og certificerede serviceteknikere, som kan udføre test af dampkvalitet samt audits og overvågning af hele dit damp- og kondensatsystem. Vi rådgiver dig om områder af systemet, der kan forbedres for at højne din dampkvalitet og dine processer.

Så med disse 5 spørgsmål i tankerne – ønsker du at vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at opnå bedre kvalitetsdamp? Eller er du nysgerrig efter at få din dampkvalitets score og hvad det kan betyde for dig? Klik på knapperne nedenfor for at finde ud af mere.

Få mere at vide om test af dampkvalitet