Artikel: Damp er langt fra bare damp

Dampkvalitet

06/04/2021

Damp er langt fra bare damp

Dampkvalitet. Jo dårligere kvalitet, desto større negativ kvalitet på dit dampanlæg. Læs hvordan du får en god dampkvalitet og sparer penge på energi.

Damp er langt fra bare damp

Varmeoverførslen og effektiviteten af dit anlæg påvirkes af dampkvaliteten. Jo dårligere kvalitet, desto større negativ kvalitet på anlægget.

Dampkvaliteten afgøres blandt andet af tilstedeværelsen af vand, ikke-kondenserbare gasser og andre urenheder. Og det er en væsentlig faktor for driften.

Hvad er dampkvalitet?

Dampkvaliteten er et mål for tilstedeværelsen og koncentrationen i dampen af:

 • Snavs og urenheder
 • Vandindhold (kondensat)
 • Ikke-kondenserbare gasser (inkl. Luft)
 • Overhedet damp

Det er også et mål for arten af disse urenheder, fx ethvert opløst eller ikke opløst stof i vandfilmen (vandindholdet), og hvilke ikke-kondenserbare gasser der er tale om.

Hvad sker der med damp af ringe kvalitet?

Virkningsgraden for damp til opvarmning, sterilisering og lignende, formindskes, når dampen ikke er ren, tør og (til de fleste applikationer) ikke-overhedet.

Nedenstående tabel viser de betydeligste negative virkninger.

dampkvalitet

*Lidt forenklet sagt, begrænser den dårlige dampkvalitet applikationens tekniske ydeevne og øger anlæggets produktionsomkostninger

De nævnte urenheder har stor indvirkning på varmeoverføringsevnen. I nedenstående figur kan du se, hvilken indflydelse / hindring de forskellige urenheder har for varmeoverføringsevnen.

Damp og dampkvalitet

Jo tykkere den isolerende film af ikke-kondenserbare gasser, kondensat og urenheder er, desto større er temperaturforskellen mellem damp og produkt.

dampens tørhedsgrad

Hvad giver den dårlige dampkvalitet?

I et industrielt anlæg, er det nærmest umuligt at garantere en konstant fremstilling og levering af 100 % tør damp. Dampen vil altid medtage noget vand som følge af medrivning af kondensat, der dannes i rørene grundet varmetab til omgivelserne.

Der vil trænge luft ind i rørsystemet og maskinerne, hver gang der lukkes af for dampen, og ikke-kondenserbare gasser er et naturligt biprodukt ved mange vandbehandlingsprogrammer. Snavs og urenheder kan næsten ikke undgås helt i industrielle anlæg/processer.

Vi har noteret 10 områder, som kan bruges til en vurdering af dampkvaliteten. Det er områder, som bør være optimale for at sikre den bedst mulige dampkvalitet:

 1. Kedeldesign og type, valg af brænder og måden af kontrollere dampkedlen på har indflydelse på dampkvaliteten (ved kontrol af kedel menes, om valget af fødevandstyring er modulerende eller on/off-styring).
 2. Total Dissolved Solids (TDS) niveauet i kedlen skal være konstant overvåget og holdes stabilt via kontrolleret bundblæsning
 3. Dampkedlen må aldrig overbelastes
 4. Fødevandstanken skal holdes på højst mulig temperatur
 5. Alle dampledninger skal drænes korrekt med rette type vandudlader.
 6. Der må ikke være u-drænede lave niveauer på dampledningen
 7. Dampledningen bør have et korrekt antal luftudladere, korrekt installeret ved slutdræn og andre strategiske steder.
 8. Alle damprør og ventiler bør være korrekt designet for at sikre korrekte hastigheder og trykfald.
 9. Dampudtag skal altid være taget ud i top af dampledningen
 10. Alle damprør og ventiler bør være isolerede.

Hvordan forbedres dampkvaliteten?

Nogle af de vigtigste parametre for at få et optimalt dampanlæg med bedste dampkvalitet er korrekt installation samt korrekt dimensionering af rør og ventiler.

Normalt bruges snavssamlere til beskyttelse af produktionsudstyr mod de negative virkninger af snavs og urenheder. Men den fineste si, der normalt kan leveres til snavssamlere, har en maskestørrelse på 150 mikron (0,15 mm). Det er ikke fint nok til kritiske applikationer, fx når dampen kommer i direkte kontakt med – eller specielt når den injiceres i – føde- og drikkevarer. Her kræves rendampsfiltre, som typisk vil filtrere ned til 25,5 eller endda 1 mikron.

Snavn og urenheder er normalt meget tydelige, men de skadelige virkninger af vand i damp og ikke-kondenserbare gasser er normalt ikke så tydelige. Derfor er der ofte ikke så stor opmærksomhed mod forebyggelse. Men korrekt design, installation, drift og vedligeholdelse af et nyt komplet dampsystem sikrer højest mulig dampkvalitet.

I en eksisterende installation bør årsagerne til dårlig dampkvalitet fjernes, men det er ikke altid praktisk eller økonomisk muligt. Heldigvis er der fire ting, der er relativt lette og billige at indføre, som altid vil have en positiv effekt på dampkvaliteten:

 1. Montering af dampseparatorer
 2. Montering af automatiske luftudladere
 3. Montering af snavssamlere og filtre
 4. Test af dampkvalitet for at bestemme størrelsen af problemet

De første 3 bør altid sættes ind, selv når test viser god dampkvalitet, da der ikke er nogen garanti for, at det varer ved.

Spirax Sarco Service

Hvis jeres virksomhed er i tvivl om, hvor god jeres dampkvalitet er, kan Spirax Sarco afdække det. Via komplette audits af dampanlægget samt specifikke test af dampen kan vi vurdere kvaliteten og skaffe klarhed. Kontakt os og få mere at vide om audits. Der kan også gemme sig et stort potentiale i den energi, der forefindes i flashdampen. Det kan vi også give dig et overblik over.

Relateret læsning