Derfor er dampkvalitet vigtig indenfor fødevarefremstilling

rendamp

10/10/2022

Cormac Hanly, Market Development Manager, Food & Beverage hos Spirax Sarco UK., fortæller om vigtigheden af at anvende den korrekte dampkvalitet til applikationer inden for fødevareproduktion.

Takket være sine termiske energiegenskaber er damp en effektiv og omkostningseffektiv måde at overføre varme gennem produktionsprocessen. Sterilisering, fødevarefremstilling, pasteurisering, blanchering, forsegling, hærdning, befugtning – der er ingen tvivl om dets anvendelighed. Der er dog mere end én type damp, og det er vigtigt at sikre sig, at du bruger den rigtige for at reducere potentielle procesrisici. Der er forskellige måder at vurdere damp på. Den ene er dens 'tørhedsfraktion.' Tør damp betyder simpelthen damp, der har 5 % eller mindre vandindhold. Kvaliteten af damp er et mere relevant mål, da det her kommer an på, hvordan dampen produceres, distribueres og påføres, og outputtet klassificeres.

Anlægsdamp er det grundlæggende niveau - direkte ved hjælp af damp genereret af en kedel, uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Ikke overraskende indebærer denne kvalitet den største risiko, da der altid vil være potentiale for kemiske og fysiske kontaminanter i anlægsdamp. Kedelfødevand skal behandles kemisk for at forhindre korrosion og medvirke til, at dampsystemet fungerer som det skal. Dette øger risikoen for, at nogle kemikalier er i selve dampen, især når faktorer som kedeloverførsel tages i betragtning. Partikler inde fra kedlen eller fra gamle rørledninger kan også blive fanget i dampen, og kontroller bør udføres regelmæssigt. Så indenfor fødevareproduktion kan anlægsdamp kun bruges, hvor dampen hverken er i kontakt med produktet eller noget, der vil indeholde produktet.

Det næste trin op i kvalitet er filtreret damp. Her bruges fysiske filtre til at fange eventuelle fremmedlegemer i dampen. Typisk bruges et 5-mikron filter, der fanger 95 % af alle partikler større end 2 mikron. Det er bedste praksis at installere endnu et forfilter på 25 mikron opstrøms fra det finere filter for at forhindre enhver hurtig opbygning af hovedfilteret. Der er en anden betegnelse for filtreret damp, og det er her, der kan opstå forvirring. Det omtales ofte som 'kulinarisk damp', hvilket får det til at se ud til at være det logiske valg til fødevareforarbejdning. Derfor er anvendelse af denne dampkvalitet udbredt. Det er dog værd at overveje et par punkter. Den første er, hvad filteret er designet til at gøre – at fjerne 95 % af alle partikler. Det efterlader potentielt 5 %, der ikke vil blive fanget. Så er der det ubesvarede spørgsmål om mulige kemiske forurenende stoffer er kommet ind i dampen. Filteret er ikke designet til at håndtere disse stoffer, så strenge procedurer for test af dampen vil stadig være påkrævet.

Endelig er der risikoen for menneskelige fejl. Hvornår blev filtrene sidst tjekket, renset eller udskiftet? Er du sikker på, at de yder tilstrækkeligt, hver gang damp passerer gennem dem? Er systemet designet til at minimere risiciene? Det næste niveau af dampkvalitet er rendamp, som er afhængig af en sekundær, dedikeret kedel til at producere den damp, der bruges i produktionslinjen. Den har også en specialbehandlet vandforsyning, der fjerner enhver risiko for kemisk forurening. Metalbearbejdning i rustfrit stål og svejsningsmetode bidrager alt sammen til at rendamps er det bedste valg til fødevareproduktion, når man ønsker at eliminere enhver risiko forbundet med dampproduktion.

Udviklingen inden for rendamp til fødevareforarbejdning er fremskredent. Spirax Sarco udvikler for eksempel en række rendampsgeneratorer, der tager udgangspunkts i EC1935/2004 (vedrørende materialer, der kommer i kontakt med fødevarer). Og det er ikke altid sandt, at omkostningerne stiger i takt med dampkvaliteten. Takket være det behandlede vand, som systemer til rendamp bruger, er der betydelige potentielle omkostningsbesparelser ved at reducere den nødvendige energi til at producere damp.

Driftseffektivitet og udstyrs levetid er også værd at tage med i sine overvejelser om skift til rendamp. Det kan også betale sig at inkludere dampkvalitet i virksomhedens HACCP-procedurer for at vise overfor kunderne, at i sætter alt ind for at opnå den bedste dampkvalitet, hvilket er godt for dit image, kundetilfredshed og er noget, der får dig til at skille dig fra konkurrenterne, og samtidig nedbringer risikoen for at skulle tilbagekalde et produkt.

Relaterede artikler