Kundecase

De Mulder & Sons

Kondensatgenvinding

14/10/2021

Spirax Sarco system til genvinding af flashdamp giver direkte energibesparelser på 10 % plus yderligere 10 % i indirekte besparelser hos De Mulder & Sons i Nuneaton, England.

Genvinding af flashdamp giver en energibesparelse på 20 %

Spirax Sarco system til genvinding af flashdamp giver direkte energibesparelser på 10 % plus yderligere 10 % i indirekte besparelser hos De Mulder & Sons i Nuneaton, England.

Genvindingssystemet har desuden betydeligt nedbragt mængden af synlig flashdamp fra anlægget, som er en af Storbritanniens største forarbejdningsvirksomheder af kød- og fjerkræsrester.

De Mulder & Sons bruger omkring 25 tons damp i timen til at tørre og sterilisere animalske produkter. Inden det nye system blev installeret, blev flashdamp fra det tilbagevendende tørrede kondensat udledt til atmosfæren. Virksomheden besluttede at genvinde denne spildte energi som en del af en koncernomfattende politik for at spare energi og reducere synlige emissioner.

Spirax Sarco blev indkaldt og, i samarbejde med virksomhedens PDM-team (Product Data Management), designede, byggede og leverede vi et komplet system til indsamling af flashdamp. Nu tilføres kondensat og flashdamp fra tørringsmaskinen til flashdamp beholderen, som adskiller dem i to vandløb. Hver strøm løber derefter gennem hver sin dedikerede pladevarmeveksler, som overfører energien i flashdampen eller kondensatet til kedlens fødevand. Dette hæver temperaturen af fødevandet under tryk til omkring 130 oC, sammenlignet med de 90 oC, der typisk kunne opnås, før systemet til genvinding af flashdamp blev implementeret.

Der er fem kedler på stedet, hvoraf tre kørte før installationen af affalds varmegenvinding blev implementeret. Ved at hæve fødevandstemperaturen og dermed systemets effektivitet, har man kunne fjerne én af kedlerne fra produktionslinjen.

Flashdampbeholderen, varmevekslere og det tilhørende periferiudstyr blev leveret til Nuneaton som et skid-mounted, konstrueret system. Med alt det store montagearbejde udført på Spirax Sarcos anlæg i Cheltenham blev det komplette genvindingssystem integreret med De Mulders eksisterende anlæg over en normal weekendlukning. "Den modulære tilgang var nyttig for installationen, og Spirax Sarco-teamet har været meget hjælpsomt," siger Ratcliffe. Projektledelse var en integreret del af den service, der blev leveret af Spirax Sarco. Tæt koordinering mellem Spirax Sarco og kunden sikrede, at systemet blev leveret til tiden og efter specifikation. Dette minimerede yderligere forstyrrelser under installation og idriftsættelse.

 

  • Opgaven: Spar energi og fjern synlig flashdamp

  • Løsningen: Et kondensatgenvindingssystem fra Spirax Sarco

  • Resultatet: Energibesparelser på 20 % og en reduktion af synlig flashdamp
Den modulære tilgang var nyttig for installationen, og Spirax Sarco teamet har været meget hjælpsomt.  
Rob Ratcliffe, Driftschef hos De Mulder & Sons

Relateret læsning