Blog: Effektiv vandudladerstyring

Vandudlader gennemgang

06/12/2021

Hvordan vedligeholder man et sikkert og energieffektivt dampsystem med et lavere kulstofforbrug?

Implementering af effektiv vandudladerstyring behøver ikke at være kompliceret. Lavere kulstofudledning, øget produktion og energibesparelser er alle fordele, du kan opnå ved regelmæssig styring af dine vandudladere.

Så hvorfor er effektiv vandudlader styring så vigtig? Hvis alle vandudladere fungerer optimalt og fjerner kondensat fra dampsystemet effektivt, vil proceseffektiviteten optimeres, dampudstyret beskyttes, og kondensatet kan genbruges. Alle faktorer, der bidrager til at du opnår dine overordnede bæredygtighedsmål.

Lad os starte med fire vigtige fordele ved effektiv vandudladerstyring

1. Sundhed og sikkerhed

Som med enhver forsyning i anlægget, såsom varmt vand eller elektricitet, skal et dampsystem styres rigtigt for at garantere sikker drift. Korrekt designede og velfungerende vandudladere gør det muligt at fjerne kondensat effektivt fra systemet, hvilket eliminerer enhver potentielt farlig situation, såsom rør- eller komponentfejl.

2. Produktivitet og procesforbedring

Velfungerende vandudladere gør, at dampsystemet at levere den termiske energi, der kræves for, at procesapplikationer kan fungere effektivt. Kondensat i dampforsyningen kan påvirke driften af applikationer og forårsage problemer såsom langsom opstart og dårlig varmeoverførsel. Fjernelse af kondensatet fra systemet gør det muligt for dampen at udføre sin opgave effektivt i processen.

3. Bæredygtige energibesparelser og reducerede kulstofemissioner

Kondensat indeholder typisk omkring 25 % af den brugbare energi fra den damp, det kom fra. At returnere dette til kedelfødetanken kan spare tusindvis af kroner om året alene i energi og reducerer behovet for frisk forbrugsvand, samtidig med at behovet for dyre kemikalier til behandling af råvand minimeres.

Kondensat fjernet fra dampsystemet og returneret til fødetanken reducerer også behovet for kedelblæsning, som bruges til at regulere koncentrationen af opløste faste stoffer i kedlen. Dette reducerer derfor energitabet fra kedlen under nedblæsningsprocessen – hvilket alt sammen bidrager til dine overordnede bæredygtighedsmål.

4. Lavere ejeromkostninger

Fjernelse af det uønskede kondensat fra systemet sikrer, at der er mindre risiko for skader fra problemer som vandslag og korrosion. Vandudladere fjerner kondensatet, når det dannes, holder damp af bedre kvalitet i systemet og beskytter rør og udstyr mod erosion og korrosion.

Hvordan omsætter vi dette i praksis?

Statistikken taler virkelig for sig selv. Tag dette eksempel på et olieraffinaderi, vi arbejdede med.

Hovedformål: At reducere de samlede energiomkostninger og kulstofudledning, forbedre sikkerheden og produktionsydelsen.

Opgaven: Spirax Sarco udførte et nøglefærdigt projekt, der involverede vandudladerstyring og energieftersyn af anlægget.

Problemet: 20 % af vandudladerne på stedet fungerede ikke, hvilket førte til betydelige tab.

Løsningen: At installere nye vandudladere for at afhjælpe problemet.

  • Energibesparelser efter et år = DKK 875.000
  • Tilbagebetalingstid = 1 år og 4 måneder.

Hvis du ønsker at tjekke dit dampsystems ydeevne, er her nogle almindelige årsager til dårlig ydeevne af dampsystemer:

  • Vandudlader-gennemgang udføres kun sjældent
  • Tilstedeværelsen af korrosion og andre forhold på anlægget
  • Flashdamp
  • For høje kedelfødetanktemperaturer
  • Forkert dimensionering, udstyr eller installation

Vil du finde ud af om dit dampsystem kan yde mere end det gør nu? Book tid til en vandudlader survey. Vælg Spirax Sarco til at hjælpe dig med at opnå forbedringer af dampanlæggets sikkerhed, effektivitet og kulstofforbrug.

Mindre nedetid og højere driftsikkerhed med Spirax Sarco vandudlader surveys