DERFOR ER DAMPSYSTEMER EN DEL AF DIGITALISERING

På vej mod en smartere fremtid for damp

digitalisering

28/02/2024

Med så mange udfordringer, som virksomheder står over for i dag, er enhver hjælp til at finde den bedste vej frem velkommen. Øget pres for at blive mere bæredygtig, håndtering af volatile energimarkeder og forblive konkurrencedygtig i et usikkert økonomisk klima er alt sammen en del af udfordringerne. Og hvis du støder på en artikel, der handler om, hvordan fremtiden kan forbedres, vil emnet digitalisering være uundgåeligt.

Som for eksempel bæredygtighed. For kun et par uger siden åbnede Det Internationale Energiagentur (IEA) sin Versailles-konference med overskriften "Powering the Future: Leveraging digitalization for efficiency, resilience and decarbonization"1.

Og et par måneder tidligere rapporterede FNs Klimapanel (IPCC) med "høj tillid" at:

Digitale teknologier kan bidrage til afbødning af klimaændringer og opnåelse af flere SDG'er (høj tillid). For eksempel kan sensorer, Internet of Things, robotteknologi og kunstig intelligens forbedre energistyringen i alle sektorer, øge energieffektiviteten og fremme anvendelsen af mange lavemissionsteknologier...²

Fremme af digitalisering som en afgørende måde at nå netto nul-mål fremhæver dets potentiale. Løftet, det giver, er klart og lokkende. Men når det kommer til det praktiske ved, hvordan det implementeres, bliver tingene mere komplicerede.

Ingen steder er dette mere tydeligt end i de mange industrier, der værdsætter og stoler på dampsystemer som afgørende for deres fremtidige succes. For dem er det ikke blot et spørgsmål om at digitalisere deres drift. Det handler om at finde den rigtige partner til at rådgive og vejlede præcis, hvordan digitalisering bedst kan forbedre deres systemer. Forviklingerne i damp- og kondensatkredsløbet, som ofte er unikke for en bestemt branche eller endda et bestemt anlæg, gør ekspertviden og support til en afgørende ingrediens for vellykket digitalisering.
Kun ved at navigere i de kommercielle og teknologiske udfordringer med hjælp fra en betroet partner, vil de potentielle fordele blive en realitet.

Mere end bare 'find og fix'

Hvordan dampsystemer fungerer, bliver udfordret af nye kilder til vedvarende energi, hvilket ofte betyder, at faciliteter og udstyr drives på måder, de aldrig var designet til at gøre. Den ekstra belastning, ikke kun på udstyret, men på økonomi og ressourcer, gør det til en presserende prioritet at finde en måde at forbedre dampsystemets pålidelighed på.

Fra kedelhuset, gennem distributionssystemet til slutbrug, har ethvert dampsystem sit eget unikke layout og steder, hvor der kan opstå fejl. At vide noget er gået galt og derefter afhjælpe fejlen har altid været, hvordan vedligeholdelse og reparation fungerede. Men fejl bliver ikke altid hurtigt identificeret og løst, hvilket potentielt kan resultere i energitab og reduceret effektivitet.

Digitale løsninger ses nu som væsentlige værktøjer til at forbedre udstyrets ydeevne, optimere processer og undgå nedetid. Det er langvarige mål, men nu står bæredygtighed fast ved siden af dem. For at nå dem alle er det ikke længere nok at vente, indtil noget er gået galt, før man behandler problemet.

Fjernovervågning er en stor bonus, som følger med digital transformation. At give indsigt i et anlægs ydeevne muliggør informeret beslutningstagning om driftseffektivitet og vedligeholdelseskrav. Videregivelse af information fra alle dele af systemet giver maksimalt overblik over dets ydeevne, hvilket giver mulighed for hurtig handling, når potentielle problemer identificeres.

At give personalet evnen til at forudse og håndtere begivenheder, før de når et kritisk stadie, er et stort skridt fremad for den overordnede pålidelighed af et dampsystem. Yderligere fordele kommer i at spotte, når udstyr har brug for opmærksomhed, så reparationer kan udføres i god tid og undgå nedetid. Typisk vil sensorer kombineret med analysesoftware og alarmmeddelelser være nøgleelementer.

Allerede nu findes der sensorer, som fortæller dig, når en vandudlader har svigtet, at sikkerhedsventiler lækker, eller at kondensatpumpe ikke fungerer, som den skal. At vide, at noget er, eller bare er ved at gå galt, er én ting. At vide præcis, hvad der skal gøres, og potentielt forstå, hvorfor det skete, er, hvor det virkelig betaler sig at have et samarbejde med en dampsystemekspert.

Afkodning af data er nøglen

Helt præcist er data kun en del af løsningen; at være i stand til korrekt at se, hvad den fortæller dig, er en anden. I sidste ende er det, hvor godt dine data er analyseret og fortolket, der vil markere succesen og værdien af ethvert digitaliseringsprojekt.

Langsigtet planlægning for at identificere tendenser i dampsystemets ydeevne, smart forudsigelse af mulige problemer og anbefaling af strategier for at undgå fejl bliver alt sammen muligt, når digitalisering kombineres med ekspertise i dampsystemer. De er komplementære og har et reelt potentiale til at forbedre effektivitet, pålidelighed og ydeevne.

Digitalisering nævnes ofte sammen med Industry 4.0 (eller 4IR, den fjerde industrielle revolution). Dens indflydelse kan ses i stort set alle brancher, og dens rækkevidde vokser. Så det er måske passende, at damp, et så centralt element i den første industrielle revolution, problemfrit går sammen med det seneste inden for teknologiske fremskridt, hvilket giver os mulighed for fortsat at drage fordel af dens mange anvendelser.

1. Powering the future: leveraging digitalisation for efficiency, resilience and decarbonisation -IEA

2. Climate change 2022: Mitigation of Climate Change