Sikkerhedsventiler

Sikkerhedsventiler

Fordele ved SIKKERHEDSVENTILER

Engineer in hard hat icon

Et mere sikkert miljø

Spanner icon

Mindre vedligehold

Operational excellence

Højere produktionseffektivitet

Oversigt over SIKKERHEDSVENTILER

Sikkerhedsventiler er afgørende, hvor der kan opstå en farlig overtrykssituation.

Sikkerhedsventiler sikrer mod:

Mekanisk skade på udstyr og omgivelser.

Tab af produkt og produktion.

Miljømæssige skader.

Personskader og tab af liv.

Produktbrochurer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Download PDF
Safety valves overview English SB-S13-60 Download PDF

Teknisk information

Dokumentation Sprog Referencenummer download
SV405, SV405P, SV405X a SV406 Pojistné ventily Czech TI-P257-01 Download PDF
SVL488 Stainless Steel Safety Valve for Clean Service Applications English TI-P315-03 Download PDF
SVL606 Stainless Steel Safety Valve English TI-P315-04 Download PDF
SV615 Safety Valve English TI-P316-01 Download PDF
SV60H Safety Valve English TI-P317-02 Download PDF
SV73 Cast Iron Safety Valve English TI-S13-25 Download PDF
SV60 Safety Valve English TI-S13-27 Download PDF
SV74 Carbon Steel Safety Valve English TI-S13-30 Download PDF

Installationsmanualer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
SV60 and SV60H Safety Valves English IM-P317-01 Download PDF
SV60 Safety Valve Replacement Parts - Fitting Instructions English IM-S13-35 Download PDF
SV615 Safety Valve English IM-P316-03 Download PDF
SV615 Safety Valve Replacement Parts Fitting Instructions English IM-P316-04 Download PDF
SV73 and SV74 Safety Valves English IM-S13-33 Download PDF

spirax sarco sikkerhedsventiler

Hvad er en sikkerhedsventil?

Sikkerhedsventiler, er ventiler, som, automatisk og uden hjælp fra anden energi end den pågældende væske, udleder en mængde af væsken for at forhindre, at et forudbestemt sikkert tryk overskrides. Sikkerhedsventiler er designet til at genlukke og forhindre yderligere flow af væske, efter at normale trykforhold er blevet genoprettet.

Installation af sikkerhedsventiler i dampsystemer

Sikkerhedsventiler bør installeres, hvor det er sandsynligt, at det maksimalt tilladte arbejdstryk for et system eller en trykbeholder vil blive overskredet. I dampsystemer bruges sikkerhedsventiler typisk til kedelovertryksbeskyttelse og andre applikationer, såsom nedstrøms for trykreducerende styringer. Selvom deres primære rolle er for sikkerhed, bruges sikkerhedsventiler også i procesoperationer for at forhindre produktskade på grund af overtryk.

Lokale sundheds- og sikkerhedsbestemmelser stiller store krav til, at dampanlæg og processer har de fornødne sikkerhedsanordninger, for at forhindre, at der ikke opstår farlige situationer. Sikkerhedsventiler har derfor som primær funktion at beskytte liv og ejendom.

Hvad gør en sikkerhedsventil? 

For at forhindre, at der opstår overtryk i dampanlægget, bruges typisk en sikkerhedsventil. Sikkerhedsventiler virker ved at frigive en mængde væske inde fra anlægget, når et max tryk er nået, hvorved overtrykket reduceres på en sikker måde. Da sikkerhedsventilen kan være den eneste komponent til at forhindre katastrofale fejl under overtryksforhold, er det vigtigt, at denne komponent altid fungerer optimalt og under alle forhold.

Overtryk kan genereres i en række forskellige situationer, herunder:

- En ubalance i væskestrømningshastigheden forårsaget af utilsigtet lukkede eller åbne isoleringsventiler på en procesbeholder.

- Fejl i et kølesystem, som gør at damp eller væske udvider sig.

- Trykluft eller elektrisk strømsvigt til styring af instrumentering.

- Forbigående trykstød.

- Anlægsbrand.

- Fejl i varmevekslerrøret.

- Ukontrollerbare eksotermiske reaktioner i kemiske anlæg.

- Ændringer i den omgivende temperatur.

Sikkerhedsventiler til alle applikationer og proceskrav

Vi fører et bredt udvalg af ventiler til mange forskellige applikationer og proceskrav. Udtrykket "sikkerhedsventil" er en generiske term, der beskriver mange varianter af trykaflastningsanordninger, der er designet til at forhindre overdreven intern væsketrykopbygning. En bred vifte af forskellige ventiler er tilgængelig til mange forskellige applikationer og behov for ydeevne.

Sikkerhedsventiler bruges primært til komprimerbare gasser og især til damp- og lufttjenester. De kan dog også bruges til procestyper, hvor de kan være nødvendige for at beskytte anlægget eller for at forhindre ødelæggelse af det produkt, der behandles.

 

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp

relateret til sikkerhedsventiler