Artikel: Anvendelse af damp i dag og i fremtiden

28/01/2021

Anvendelse af damp i dag og i fremtiden

Damp og dampsystemer. Vi sætter fokus på damp, dampsystemer og fordelene ved at anvende damp i processer. Bliv klogere på de mange fordele ved damp. 

Anvendelse af damp i dag og i fremtiden

Vi udgiver 3 artikler, som blandt andet omhandler damps anvendelse i dag, hvordan dampsystemets effektivitet er blevet forbedret, og hvordan brugen af damp vil udvikle sig og ændre sig i fremtiden. Læs den første artikel her.

Fordelene ved at anvende damp

Hvad har disse ting til fælles? En hovedpinetablet, en liter benzin, et par strømpebukser, en dåse bønner, en dåse maling, et papirbundt og et bilinstrumentbræt? Svaret er, at de alle er fremstillet ved hjælp af damp.

Damp anvendes til en række forskellige formål, i et stort antal processer på tværs af industrier, så forskellige som lægemidler, føde- og drikkevarer, tekstiler, papir og papirmasse, olie og petrokemi, vaskerier og offentlige bygninger. Vi ville bogstaveligt talt ikke kunne fungere i den moderne verden uden damp.

Anvendelsen af damp er som sagt bred. Her er nogle eksempler:

  • Kraftværker - for at drive turbinerne til produktion af el
  • Proces & rumopvarmning – til opvarmning af procesvand eller store bygninger
  • Befugtning - til renrum eller elektronikfremstilling
  • Sterilisation – af hospitalsinstrumenter
  • Fødevareproduktion - i beholdere og ovne

Damp er blevet brugt til at producere el i kraftværker i mange år. Selv i moderne produktionsanlæg er damp stadig det medie, der anvendes til at drive turbinerne. El produceret fra gasturbiner kan også involvere damp i form af dampkedler, opvarmet af varmen fra røggassen. Her er dampen produceret af gasturbinens udstødningsgas og bruges i en dampturbine til, at forbedre kraftværks effektivitet.

Hvad gør dampen så velegnet til de mange forskellige applikationer?

Det kræver en masse energi at omvende vand til damp. Energi, som ”bliver til rådighed igen”, når dampen kondenserer og igen bliver til vand. Dette gør damp til en meget effektiv transportør af varme. Og en masse energi i en lille mængde betyder mindre rør.

Når dampen kondenserer, falder trykket og nye dampstrømme kan via højtryk strømme ind i den lavere trykregion. Der er altså ikke behov for pumper for at skabe et dampflow, hvilket giver en betydelig besparelse i installations- og driftsomkostninger. Ingen pumper betyder også, at der ikke er behov for yderlige trykbalancering af anlægget, som fx et vandbåren centralvarmeanlæg.

Damp har også den unikke egenskab, at der er en klar sammenhæng mellem tryk og temperatur. For at kontrollere temperaturen i damp, og dermed den varmeoverførende kapacitet, skal damptrykket blot reguleres. Det betyder, at der kan bruges en simpel 2-vejsventil i stedet for en 3-vejsventil, der ellers normalt forbindes med vandbårne centralvarmeanlæg.

Damp til steriliseringsprocesser

Damp er i sig selv steril. Den hurtige overførsel af varme, når dampen kondenserer, er grunden til, at det er et udbredt medie til sterilisering. Ikke kun af kirurgiske instrumenter i en autoklave, men også i rørledninger i fødevarebranchen eller medicinalindustrien, hvor dampen er en nøglekomponent i SIP (Steam In Place) eller CIP (Clean In Place) systemer.

Damp til befugtning i ventilationsanlæg

Det faktum at damp er en steril gas, gør dampen til et ideelt valg til befugtning af luft i ventilationsanlæg. Derfor er der en udbredt anvendelse af damp i sundhedssektoren, farmaceutisk- og elektronisk industri, hvor ren, steril og fugtig luft er påkrævet. Selvfølgelig kan dampen også bruges til at opvarme luften – og sjovt nok, kan den også bruges til at afkøle luften. Det vil du kunne læse mere om i vores næste artikel om damp.

Damp kræver uddannelse

Mangel på grundlæggende kendskab og uddannelse i brugen af damp, er årsagen til at uerfarne fagfolk ofte er nervøse for dens anvendelse. Damp et dog i sig selv et sikkert varmemedie (en utæthed vil ikke forgifte dig), men det skal behandles med respekt, på samme måde, som når man arbejder med elektricitet.

Vedligeholdelse af dit dampsystem holder driftsomkostningerne nede

Damp er et meget fleksibelt varmemedie. Et dampsystem vil sjældent stoppe på grund af en fejl, men med lidt løbende vedligeholdelse, kan driftsomkostninger holdes betragteligt nede.

I næste artikel vil vi blandt andet se på, hvordan et moderne dampsystem kan og bør se ud, for at øge produktiviteten, spare energi og nedbringe driftsomkostningerne.

Relateret l├Žsning