VARFÖR ÅNGSYSTEM ÄR EN DEL AV DIGITALISERING

Mot en smartare framtid för ånga

ångsystem

29/02/2024

 

Med så många utmaningar som företag står inför idag är all hjälp med att hitta den bästa vägen framåt välkommen. Det ökade trycket på att bli mer hållbara, att klara av instabila energimarknader och att förbli konkurrenskraftiga i ett osäkert ekonomiskt klimat ökar bördan. Och om du tar en titt på någon artikel som diskuterar hur framtiden kan förbättras, kommer det oundvikligen att ta upp ämnet digitalisering.

Tänk på hållbarhet till exempel. För bara några veckor sedan öppnade Internationella energiorganet sin Versailles-konferens med en rubriksession med titeln "Powering the Future: Leveraging digitalization for efficiency, resilience and decarbonization"1.

Och några månader tidigare rapporterade Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) med "högt förtroende" att:"

Digital teknik kan bidra till att mildra klimatförändringarna och uppnå flera SDG:er (högt förtroende). Till exempel kan sensorer, Internet Of Things, robotik och artificiell intelligens förbättra energihanteringen inom alla sektorer, öka energieffektiviteten och främja införandet av många lågutsläppsteknologier...²

Att främja digitalisering som ett avgörande sätt att nå nettonollmål belyser dess potential. Löftet det ger är tydligt och lockande. Men när det kommer till det praktiska och hur det ska implementeras blir saker mer komplicerade.

Ingenstans är detta mer uppenbart än i de många branscher som värderar och förlitar sig på ångsystem som avgörande för deras framtida framgång. För dem handlar det inte bara om att digitalisera sin verksamhet. Det handlar om att hitta rätt partner för att ge råd och vägledning exakt hur digitaliseringen på bästa sätt kan förbättra deras system. Förvecklingarna i ång- och kondensatslingan, ofta unika för en viss bransch, eller till och med plats, gör expertkunskap och stöd till en viktig ingrediens för framgångsrik digitalisering. Endast genom att navigera de kommersiella och tekniska utmaningarna med hjälp av en pålitlig partner kommer dess potentiella fördelar att realiseras.

Går bortom "hitta och reparera"

Hur ångsystem fungerar utmanas av nya källor till förnybar energi, vilket ofta betyder att anläggningar och utrustning drivs på ett sätt som de aldrig var designade för. Den extra påfrestningen, inte bara på utrustningen, utan på ekonomi och resurser, gör det till en brådskande prioritet att hitta ett sätt att förbättra ångsystemets tillförlitlighet.

Alla ångsystem har sin egen unika layout och punkter där fel kan uppstå; från pannhuset, genom distributionssystemet, till slutanvändning. Att veta att något har gått fel och sedan åtgärda felet har alltid varit hur underhåll och reparation fungerat. Fel identifieras och åtgärdas inte alltid snabbt, vilket kan leda till energiförluster och minskad effektivitet.

Digitala lösningar ses nu som viktiga verktyg för att förbättra utrustningens prestanda, optimera processer och undvika stillestånd. Det är långsiktiga mål, men nu står hållbarhet stadigt vid sidan av dem. För att uppnå dem alla räcker det inte längre med att vänta tills något har gått fel innan man tar itu med problemet.

Fjärrövervakning är en stor bonus som digital transformation erbjuder. Att ge insikter i en anläggnings prestanda möjliggör välgrundat beslutsfattande om drifteffektivitet och underhållskrav. Att vidarebefordra information från alla delar av systemet ger maximal insyn i dess prestanda, vilket möjliggör snabba åtgärder när potentiella problem identifieras.

Att ge personalen förmågan att förutse och hantera händelser innan de når något kritiskt stadium, är ett stort steg framåt för den övergripande tillförlitligheten hos ett ångsystem. Ytterligare fördelar kommer i att upptäcka när utrustning behöver uppmärksamhet, så att reparationer kan göras i god tid och undvika stillestånd. Vanligtvis kommer sensorer, i kombination med analysmjukvara, och larmmeddelanden att vara nyckelelement på denna arena.

Det finns redan sensorer tillgängliga som talar om när en ångfälla har gått sönder, att säkerhetsventiler läcker eller att kondensatpumpar inte fungerar som de ska. Att veta att något är, eller bara håller på att gå fel, är en sak. Att veta exakt vad som behöver göras, och potentiellt förstå varför det hände, är då det verkligen lönar sig att ha en ansluten ångsystemexpert.

Avkodning av data är nyckeln

Att få korrekt data är bara en del av lösningen; att korrekt kunna upptäcka och förstå vad datat säger dig något hel annat. I slutändan är det hur väl ditt data analyseras och tolkas som kommer att markera framgången och värdet av alla digitaliseringsprojekt.

Långsiktig planering för att identifiera trender i ångsystems prestanda, smart förutsägelse av möjliga problem, och att rekommendera strategier för att undvika problem och fel blir  möjligt när digitalisering kombineras med ångsystemexpertis. De kompletterar varandra och har verklig potential att förbättra effektivitet, tillförlitlighet och prestanda.

Digitalisering nämns ofta vid sidan av Industry 4.0 (eller 4IR, den fjärde industriella revolutionen). Dess inflytande kan ses i praktiskt taget alla branscher, och dess räckvidd växer. Så det är kanske passande att ånga, en så central del av den första industriella revolutionen, sömlöst går samman med det senaste inom tekniska framsteg, vilket gör att vi kan fortsätta att dra nytta av dess många användningsområden.

1. Powering the future: leveraging digitalisation for efficiency, resilience and decarbonisation -IEA

2. Climate change 2022: Mitigation of Climate Change