Finns det en oönskad ingrediens i din tillverkningsprocess?

Ladda ner kalkylatorn
ångkvalitet

18/07/2023

Är ånga i direktkontakt med dina produkter? Att använda fel kvalitet på ånga kan orsaka kvalitets- och säkerhetsproblem för dina livsmedels-och drykkesprodukter.

Spirax Sarco har utvecklat en kalkylator som ger en bedömning av nivån på din ångkvalitet: Hög, medel eller låg.

Riskkalkylatorn ställer 14 frågor och på bara 5 minuter kan du få bedömningen.

TA 5 MINUTER FÖR ATT UTVÄRDA ÅNGKVALITETEN I DINA PROCESSER

Kalkylatorn ställer 14 frågor och ger dig en bedömning av ångkvaliteten.