PLUG AND PLAY LØSNING FOR KONDENSPOTTER

kondenspotte

05/01/2023

KONDENSATPOTTER

Spirax Sarco har en kompakt "alt-i-ett"-løsning når det kommer til installasjon av kondensatpotter. Rask og enkel installasjon av pottesett.

STS17.2 sin design gir rask avstenging og enkelt bytte av kondespotte. Dette betyr minimal belastning på servicepersonell og at du har frihet til enkelt å renovere/skifte kondenspotter raskt. Det betyr lavere kostnader til vedlikehold og færre anleggsstans, og ikke minst unødvendig energisløsing.

Du kan erstatte et defekt kondenspotter montert på STS17.2 på mindre enn 4 minutter.

Alle typer kondenpotter er tilgjengelige for STS17.2.


Se video om STS17.2

Spar tid og penger med STS17.2

STS17.2 sin design gir rask avstenging og enkelt bytte av kondespotte. Dette betyr minimal belastning på servicepersonell og at du har frihet til enkelt å renovere/skifte kondenspotter raskt. Det betyr lavere kostnader til vedlikehold og færre anleggsstans, og ikke minst unødvendig energisløsing.

Du kan erstatte et defekt kondenspotter montert på STS17.2 på mindre enn 4 minutter.

Alle typer kondenpotter er tilgjengelige for STS17.2

Se hvor raskt du kan skifte en Spirax Sarco kondenspotte

Hvorfor er det en fordel å kunne skifte kondenspotter raskt?

En defekt kondenspotte kan koste mye penger i energiavfall. En ½" potte med et ventilsete på 3 mm klaring, med et arbeidstrykk på 6 bar og ved 8400 driftstimer per år, sløser med opptil 40 tonn damp per år. år og med en pris på 800,00 kr pr produserte tonn damp, tilsvarer energitapet NOK 32 000,00.

CO2-utslippet er 6 tonn (basert på naturgass som drivstoff).

Bestill en gjennomgang og la oss identifisere defekte kondenspotter

Våre serviceteknikere kan hjelpe deg med å finne defekte kondenspotter og andre forbedringsmuligheter hos dere. Les mer her.