HVORFOR DAMPSYSTEMER OMFATTAR DIGITALISERING

Mot en smartere fremtid for steam

digitalisering

03/04/2024

 

Med så mange utfordringer bedrifter står overfor i dag, er all hjelp med å finne den beste veien videre velkommen. Økende press for å bli mer bærekraftig, takle volatile energimarkeder og forbli konkurransedyktig i et usikkert økonomisk klima, øker byrden. Og hvis du tar en titt på en artikkel som diskuterer hvordan fremtiden kan forbedres, vil det uunngåelig ta opp temaet digitalisering.

Vurder for eksempel bærekraft. For bare noen uker siden åpnet Det internasjonale energibyrået sin Versailles-konferanse med en overskriftssesjon med tittelen Powering the Future: Leveraging digitalization for efficiency, resilience and decarbonization1.

Og noen måneder tidligere rapporterte det mellomstatlige panelet for klimaendringer (IPCC) med "høy selvtillit" at:

Digitale teknologier kan bidra til å dempe klimaendringer og oppnå flere SDGs (høy tillit). For eksempel kan sensorer, tingenes internett, robotikk og kunstig intelligens forbedre energistyringen i alle sektorer, øke energieffektiviteten og fremme bruken av mange lavutslippsteknologier...²

Å fremme digitalisering som en sentral måte å nå netto nullmål fremhever potensialet. Løftet det gir er klart og fristende. Men når det kommer til det praktiske rundt hvordan det distribueres, blir ting mer komplisert.

Ingen steder er dette mer tydelig enn i de mange bransjene som verdsetter og stoler på dampsystemer som avgjørende for deres fremtidige suksess. For dem handler det ikke bare om å digitalisere virksomheten. Det er å finne den rette partneren for å gi råd og veiledning nøyaktig hvordan digitalisering best kan forbedre systemene deres. Forviklingene ved damp- og kondensatsløyfen, ofte unike for en bestemt bransje, eller til og med nettsted, gjør ekspertkunnskap og støtte til en viktig ingrediens for vellykket digitalisering.

Bare ved å navigere de kommersielle og teknologiske utfordringene ved hjelp av en pålitelig partner vil de potensielle fordelene bli realisert.

Går utover "oppdag og reparer

Hvordan dampsystemer fungerer blir utfordret av nye kilder til fornybar energi, noe som ofte betyr at anlegg og utstyr drives på måter de aldri ble designet for å gjøre. Den ekstra belastningen, ikke bare på utstyret, men på økonomi og ressurser, gjør det å finne en måte å forbedre dampsystemets pålitelighet på en presserende prioritet.

Fra kjelehuset, gjennom distribusjonssystemet, til sluttbruk, har ethvert dampsystem sin egen unike layout og punkter hvor feil kan oppstå. Å vite at noe har gått galt og deretter utbedre feilen har alltid vært hvordan vedlikehold og reparasjon fungerte. Men feil blir ikke alltid raskt identifisert og løst, noe som kan føre til energitap og redusert effektivitet.

Digitale løsninger blir nå sett på som viktige verktøy for å forbedre utstyrsytelsen, optimalisere prosesser og unngå nedetid. Dette er langvarige mål, men nå står bærekraft fast ved siden av dem. For å oppnå dem alle er det ikke lenger nok å vente til noe har gått galt før man tar tak i problemet.

Fjernovervåking er en stor bonus som digital transformasjon tilbyr. Å gi innsikt i et anleggs ytelse muliggjør informert beslutningstaking om driftseffektivitet og vedlikeholdskrav. Videresending av informasjon fra alle deler av systemet gir maksimal innsikt i ytelsen, noe som muliggjør rask handling når potensielle problemer identifiseres.

Å gi personell muligheten til å forutse og håndtere hendelser før de når et kritisk stadium, er et stort skritt fremover for den generelle påliteligheten til et dampsystem. Ekstra fordeler kommer i å oppdage når utstyr trenger oppmerksomhet, slik at reparasjoner kan utføres i god tid og unngå nedetid. Vanligvis vil sensorer, kombinert med analyseprogramvare, og alarmvarsler være nøkkelelementer på denne arenaen.

Allerede er sensorer tilgjengelige som vil fortelle deg når en dampfelle har sviktet, at sikkerhetsventiler lekker, eller at kondensatpumpefeller ikke fungerer som de skal. Å vite at noe er, eller bare er i ferd med å gå galt, er én ting. Å vite nøyaktig hva som må gjøres, og potensielt forstå hvorfor det skjedde, er der det virkelig lønner seg å ha en tilkoblet dampsystemekspert.

Dekoding av data er nøkkelen

For å bli nøyaktige er data bare en del av løsningen; å være i stand til å oppdage riktig hva den forteller deg er en annen. Til syvende og sist er det hvor godt dataene dine er analysert og tolket som vil markere suksessen og verdien av ethvert digitaliseringsprosjekt.

Langsiktig planlegging for å identifisere trender i dampsystemytelse, smart prediksjon av mulige problemer og anbefale strategier for å unngå feil blir alle mulige når digitalisering kombineres med ekspertise på dampsystem. De er komplementære og har reelt potensial til å forbedre effektivitet, pålitelighet og ytelse.

Digitalisering nevnes ofte sammen med Industry 4.0 (eller 4IR, den fjerde industrielle revolusjonen). Dens innflytelse kan sees i praktisk talt alle bransjer, og rekkevidden vokser. Så det er kanskje passende at damp, et så sentralt element i den første industrielle revolusjon, sømløst går sammen med det siste innen teknologiske fremskritt, slik at vi kan fortsette å dra nytte av dens mange bruksområder.

1. Powering the future: leveraging digitalisation for efficiency, resilience and decarbonisation -IEA
2. Climate change 2022: Mitigation of Climate Change