Tämän takia höyryn laatu on tärkeää ruoantuotannossa

10/07/2023

Cormac Hanly pohtii oikeanlaatuisen höyryn käytön tärkeyttä elintarviketuotannon sovelluksissa. Lämpöenergiaominaisuuksiensa ansiosta höyry tarjoaa tehokkaan ja kannattavan tavan siirtää lämpöä tuotantoprosessiin. Sterilointi, kypsennys, pastörointi, valkaisu, pakkaus, kostutus ja niin edelleen ovat esimerkkejä vesihöyryn hyödyllisyydestä elintarviketuotannossa.

Höyryn laatuja on kuitenkin useampia kuin yksi, ja on tärkeää varmistaa, että käytät oikean laatuista höyryä mahdollisten prosessivaarojen vähentämiseksi. On olemassa erilaisia tapoja arvioida höyryn laatua. Yksi mittari on höyryn kosteuspitoisuus. Kuiva kylläinen höyry tarkoittaa yksinkertaisesti höyryä, jonka vesipitoisuus on enintään 5 %. Höyryn laatu on tärkeämpi mittari, koska se tarkastelee yksityiskohtaisesti, kuinka höyryä tuotetaan, siirretään ja käytetään.

Tehdashöyry, eli käytetään suoraan kattilan tuottamaa höyryä ilman lisäsuojaustoimia. Ei ole yllättävää, että tämä laatu aiheuttaa suurimman riskin, koska tehdashöyryssä on aina mahdollisuus kemialliseen ja fysikaalisiin epäpuhtauksiin. Kattilan syöttövesi on käsiteltävä kemiallisesti korroosion estämiseksi ja höyryjärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Tämä mahdollistaa sen, että joitain kemikaaleja voi olla läsnä itse höyryssä, varsinkin kun otetaan huomioon sellaiset tekijät kuin kattilaveden pääseminen höyryputkeen esimerkiksi paineen pudotessa höyrykattilassa. Myös kattilan hiukkaset tai ikääntyvän putkiston hiukkaset voivat saastuttaa höyryn. Höyrystä tulee säännöllisesti ottaa näytteitä.

Joten elintarviketehtaissa tehdashöyryä tulee käyttää turvallisesti vain silloin, kun se ei joudu kosketuksiin suoraan elintarvikkeen kanssa. Seuraava laatuaskel on suodatettu höyry. Suodattimia käytetään sieppaamaan mahdolliset vieraat hiukkaset höyrystä. Tyypillisesti käytetään 5:den mikronin suodatinta, joka vangitsee 95 % kaikista yli 2:den mikronin hiukkasista. Käytännössä on asennettava myös 100mesh roskasihti ennen hienompaa suodatinta, jotta estetään pääsuodattimen nopea tukkeutuminen.

Suodatetulle höyrylle on toinenkin termi, ja tämä voi aiheuttaa sekaannusta. Sitä kutsutaan usein "kulinaariseksi höyryksi", mikä saa sen näyttämään loogiselta valinnalta elintarvikkeiden tuotantoon. Tästä syystä sen käyttö on laajalle levinnyt. Muutama seikka kannattaa kuitenkin pohtia. Ensimmäinen on se, mihin suodatin on suunniteltu. Suodatin se poistaa 95 %:tia kaikista hiukkasista ja jättää mahdollisesti jäljelle pienen määrän partikkeleita höyryyn. Sitten on myös jäljellä edelleen ratkaisematon kysymys mahdollisesta kemiallisesta saastumisesta. Tehokas viiden mikronin suodatin ei paranna höyryn kemiaa lainkaan, joten tiukka näytteenottojärjestelmä höyryn laadusta vaaditaan silti.

Lopuksi on otettava huomioon mahdollinen inhimillinen virhe. Milloin suodattimet on viimeksi tarkastettu, puhdistettu tai vaihdettu? Oletko varma, että ne toimivat aina, kun höyry kulkee niiden läpi? Onko järjestelmä suunniteltu minimoimaan riskit? Seuraava höyrylaadun taso on puhdashöyry, joka perustuu puhdashöyrykehittimeen, joka tuottaa korkealaatuisen elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetun höyryn. Syöttöveteen ei lisätä kemikaaleja lainkaan ja vetenä käytetään tislattua tai juomavedestä käänteisosmoosilla pudistettua vettä, joka poistaa kemiallisen saastumisen riskin. Esimerkiksi Spirax Sarco valmistaa puhdashöyrykehittimiä EC1935/2004 standardin mukaisesti. Oletus usein on, että kun nostat höyryn laatutasoa kustannukset kasvavat. Tämä ei usein pidä lainkaan paikkaansa. Myös laitteiden toiminnan tehokkuus ja pitkäikäisyys ovat positiivisia puolia.

Sisällyttämällä höyryn laatu HACCP-omavalvontajärjestelmään on mahdollista osoittaa asiakkaille ja kuluttajille, että laatuun sitoutuminen ja omistautuminen ovat enemmän kuin pelkkä mainoslause mikä luo pohjaa merkkiuskollisuudelle, asiakastyytyväisyydelle ja antaa mahdollisuuden erottua joukosta. Lisäksi vähennät oleellisesti riskiä joutua kutsumaan tuotteitasi takaisin markkinoilta. 

Cormac Hanly on Spirax Sarcon elintarvike- ja juomateollisuuden kehityspäällikkö.