P-Line varmevekslere sikrer mikrobiologisk renhed af injektionsvand 

Varmeveksler til sanitære applikationer

P-Line varmevekslere sikrer mikrobiologisk renhed af injektionsvand

Medicinalindustrien stiller store krav til hygiejne. Vandinjektionssystemer er underlagt strenge hygiejnestandarder for at forhindre kontaminering af produktet. Termisk destillation er den mest almindelige metode til at opnå injektionsvand.

P-Line varmeveksleren tillader at processen kan udføres ved en høj temperatur, og dermed sikres den mikrobiologiske renhed af injektionsvandet.

Sanitaer varmeveksler

For at imødekomme medicinalindustriens strenge krav, tilbyder Spirax Sarco nu P-Line varmevekslere, der bruges i vandinjektionsgeneratorer, samt vandanlæg- og distributionssystemer og på brugsstedet (Point-Of-Use POU).

Vand er den mest anvendte råvare i medicinalindustrien. Vand bruges til fremstilling af medicinalvarer og er en del af medicin og vacciner, samt rengøring af teknologiske produktionslinjer og skyllestationer.

Injektionsvand er renset vand, der er blevet behandlet for at fjerne stoffer, der er skadelige for menneskekroppen. Det er meget udbredt i produktionen af lægemidler, og er desuden et vigtigt opløsningsmiddel til fortynding af præparater samt et steriliseringsmiddel til anlæg, udstyr og systemer.

P-Line varmevekslere sikrer mikrobiologisk renhed af injektionsvand  

Termisk destillation er den mest almindelige metode til at opnå injektionsvand. P-Line varmeveksleren tillader at processen kan udføres ved en høj temperatur, og dermed sikres den mikrobiologiske renhed af det producerede injektionsvand. P-Line varmevekslere bruges i injektionsvand-generatorer til forvarmning og regenerativ opvarmning samt til den endelige kondensering af rendamp og afkøling af det genererede injektionsvand.

En skræddersyet løsning til den specifikke applikation

Efter produktionen skal injektionsvandet lagres korrekt og distribueres til opsamlingssteder. I koldtvandsanlæg og distributionssystemer installeres der normalt to P-Line varmevekslere. Den første til at beskytte systemet mod overdreven temperaturstigning ved at afkøle det til mellem 15 °C og 30 °C; den anden til periodisk opvarmning af vandet til høj temperatur for at sterilisere systemet. En anden løsning kunne også være ét system med en enkelt P-Line varmeveksler, der udfører begge funktioner.

De nye P-Line og Point-Of-Use systemer

For at kunne bruges i den farmaceutiske produktionsproces skal injektionsvand afkøles til brugstemperaturen. Oftest mellem 25 °C og 45 °C. Hvis der er mange prøvetagningspunkter med samme temperatur, oprettes der et ekstra kredsløb i systemet, hvor P-Line varmeveksleren er installeret, som afkøler vandet til brugstemperaturen.

Den anden løsning er at bruge en varmeveksler lige før brugsstedet (POU). Varmeveksleren, der bruges her, afkøler injektionsvandet til den krævede temperatur.

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp

Fordele og anvendelsesmuligheder med p-Line sanitære varmevekslere

Fordele

- Dobbelt rørplade reducerer risikoen for, at medier lækker ind i produktet

- Overflader i kontakt med rent medium poleres til Ra≤0,5 [μm] ruhed

- Rør er forbundet til den indvendige rørplade ved trykudvidelse med rent vand under tryk op til 6000 bar, hvilket eliminerer risikoen for beskadigelse  

- Rør er forbundet til den indvendige rørplade ved trykudvidelse med rent vand under tryk op til 6000 bar, hvilket eliminerer risikoen for beskadigelse  

Anvendelse

- Behandling af rendamp

- Behandling af vand i injektionsvand-generatorer

- Opbevaring og -distribution af koldt og varmt injektionsvand

- Renvandsanlæg

- Køling og opvarmning af farmaceutiske og kosmetiske stoffer