Kundecase

Gedeon Richter

Høj dampkvalitet pharma

15/10/2021

Spirax Sarco designede en skræddersyet løsning til forbedring af dampkvaliteten og driftseffektiviteten på tværs af anlægget.

Gedeon Richter Plc, Ungarns største bioteknologiske og farmaceutiske virksomhed, oplevede eskalerende vedligeholdelsesomkostninger og hyppige nedlukninger af gæringsanlægget på deres fabrik i Budapest. De bad derfor Spirax Sarco om at designe en løsning til effektiv smøring af mekaniske tætninger, som krævede hyppige og dyre reparationer og udskiftninger.

Efter en gennemgang af anlægget, kunne Spirax Sarco identificere en række problemer, herunder utilstrækkelige vandudladere, en defekt trykreduktionsventil og overtryk, der forårsagede driftsproblemer.

Spirax Sarco designede en skræddersyet løsning til forbedring af dampkvaliteten og driftseffektiviteten på tværs af anlægget. Rustfrie stålelementer i løsningen inkluderede installation af en trykreduktionsventilstation til præcis trykregulering og separatorenheder ved mekaniske tætninger, passende vandudladere, filtre og en lille kondensatpumpe til forbedret smøring.

Den innovative løsning var så velfungerende, at Gedeon Richter Plc har implementeret elementer af den på deres nye bioteknologiske fabrik i Debrecen, Ungarn.

 

Opgaven: Løsning til forbedring af dampkvaliteten og driftseffektiviteten på tværs af anlægget

Løsningen: Design og installation af en skræddersyet løsning til højere dampkvalitet og driftseffektivitet 

Relateret l├Žsning