Seperatorer

Masthead background

Fordele ved SEPARATORER

wavy lines

Bedre dampkvalitet

Shield icon

Beskyt dit anlægsudstyr

OVERSIGT OVER SEPARATORER

Separatorer - designet til at samle små vanddråber fra damp og adskille dem fra rørstrømmen.

Reducerer indholdet af vand i dampen.

Opretholder varmeoverførselseffektiviteten.

Reducerer erosion og korrosion i dit dampsystem.

Reducerer afskalning af rør og varmeoverflader.

Produktbrochurer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
Conditioning of steam and air English SB-GST-40 Download PDF
Pipeline Ancillaries Overview English SB-GST-41 Download PDF

Teknisk information

Dokumentation Sprog Referencenummer download
CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator English TI-P023-59 Download PDF
IJ and IJ-H Insulation Jackets for Flanges English TI-P119-01 Download PDF
IJ-S1 Insulation Jacket for S1 Separators English TI-P023-49 Download PDF
IJ-S2 and IJ-S12 Insulation Jackets for S2 and S12 Separators English TI-P023-33 Download PDF
IJ-S3 and IJ-S13 Insulation Jackets for S3 and S13 Separators English TI-P023-39 Download PDF
IJ-S5, IJ-S6, IJ-S5-H and IJ-S6-H Insulation Jackets for S5 and S6 Separators English TI-P138-01 Download PDF
Mating Flanges English TI-P119-07 Download PDF
S1 SG Iron Separator English TI-P023-02 Download PDF
S12 SG Iron Separator (Screwed) English TI-P023-25 Download PDF
S13 SG Iron Separator (Flanged) English TI-P023-26 Download PDF
S2 Cast Iron Separator (Screwed) English TI-P023-07 Download PDF
S5 Carbon Steel Separator English TI-P023-11 Download PDF
S6 Austenitic Stainless Steel Separator English TI-P023-12 Download PDF
S7 Carbon Steel Separator DN65 to DN350 English TI-P138-03 Download PDF
S8 Stainless Steel Separator DN65 to DN350 English TI-P138-10 Download PDF

Installationsmanualer

Dokument

CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator

Sprog

English

Referencenummer

IM-P023-60

Download

Download PDF

Separatorer - hvordan fungerer de?

Hvad er en separator til damp?

Våd damp er damp, der indeholder en vis grad af vand, og er en af de største bekymringer for dampsystemer. Våd damp er et stort problem i et dampsystem. Det kan reducere anlægsproduktiviteten og produktkvaliteten og kan forårsage skade på de fleste anlæg og udstyr. Separatorer er designet til effektivt at fjerne fugten fra dampen. 

Mens omhyggelig dræning og indfangning kan fjerne det meste af vandet, vil det ikke håndtere de vanddråber, der er suspenderet i dampen. For at fjerne disse suspenderede vanddråber installeres separatorer i damprørledningerne.

Separatorer fjerner effektivt fugt fra dampen 

Damp, som er produceret i en kedel designet til at generere mættet damp, er i sagens natur våd. Selvom tørhedsfraktionen vil variere alt efter kedeltype, vil de fleste shell-and-tube dampkedler producere damp med en tørhedsfraktion på mellem 95 og 98%. Vandindholdet i dampen produceret af kedlen øges yderligere, hvis der sker spædning og overførsel.

Der er altid en vis grad af varmetab fra fordelerrøret, som får damp til at kondensere. De kondenserede vandmolekyler vil til sidst gravitere mod bunden af røret og danne en film af vand. Damp, der strømmer over dette vand, kan skabe krusninger, der kan bygge op til bølger. Spidserne af bølgerne har en tendens til at bryde af, hvilket kaster dråber af kondensat ind i dampstrømmen.

Effektiviteten af separatoren er et mål for vægten af det udskilte vand i forhold til den samlede vægt af det vand, der føres ind af dampen. Uden for laboratoriet er det svært at fastslå den nøjagtige effektivitet af en separator, da den afhænger af indløbets tørhedsfraktion, væskehastigheden og strømningsmønsteret. Erosion af rørbøjninger og vandhammer er dog et tegn på, at der er våd damp i rørene. 

Isolering af separatorer

Hvis en separator ikke isoleres, kan den faktisk få vanddråber til at dannes i stedet for at fjerne dem på grund af det store overfladeareal, der er udsat for omgivelsernes påvirkning. Betydelige mængder varmeenergi kan gå tabt fra separatorens overflade. For eksempel vil isolering af en separator indeholdende damp ved 150 °C og udsat for omgivelsestemperaturer på 15 °C give en årlig energibesparelse på 8600 MJ (kun baseret på varmetab på grund af stråling, forudsat stillestående luftforhold og 8.760 timers drift om året). Ved at montere en isoleringskappe kan varmetabet reduceres drastisk, og energibesparelserne vil retfærdiggøre udgiften til isoleringen inden for ekstremt kort tid.

Man bør anvende Isoleringskapper, der er designet til at passe over en bestemt separator, da separatorens form, især hvis den er med flange, gør den vanskelig at isolere. Standard flangedæksler efterlader separatoren blottet, og har derfor en begrænset effekt på reduktion af varmetab.

Selv med den bedste isolering er det ikke muligt at eliminere alt varmetabet fra et produkt. Effektiviteten af separatorisolering er typisk over 90 %. Det er vigtigt at bruge en isoleringsjakke, der er designet til en bestemt separator; ellers vil isoleringseffektiviteten falde. Korrekt isolerede separatorer reducerer også risikoen for personskade fra forbrændinger.

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp