P-LINE VÄRMEVÄXLARE SÄKRAR MIKROBIOLOGISK RENHET

Värmeväxlare

P-LINE VÄRMEVÄXLARE SÄKRAR MIKROBIOLOGISK RENHET 

Läkemedelsindustrin ställer höga krav på hygien. Vatteninjektionssystem är föremål för strikta hygienkrav för att förhindra kontaminering av produkten. Termisk destillation är den vanligaste metoden för att få injektionsvatten.

P-Line värmeväxlare gör att processen kan utföras vid en hög temperatur, vilket säkerställer den mikrobiologiska renheten hos injektionsvattnet.

Värmeväxlare

 

För att möta de stränga kraven från läkemedelsindustrin erbjuder Spirax Sarco nu P-Line värmeväxlare som används i vatteninjektionsgeneratorer, såväl som vattenförsörjning och distributionssystem och på plats (Point-Of-Use POU).

Vatten är den mest använda råvaran inom läkemedelsindustrin. Vatten används för tillverkning av läkemedel och ingår i läkemedel och vacciner samt rengöring av tekniska produktionslinjer och sköljstationer.

Injektionsvatten är renat vatten som har behandlats för att avlägsna ämnen som är skadliga för människokroppen. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av läkemedel och är också ett viktigt lösningsmedel för utspädning av preparat samt som ett steriliseringsmedel för anläggningar, utrustning och system.

P-Line värmeväxlare säkrar mikrobiologisk renhet av injektionsvattnet

Termisk destillation är den vanligaste metoden för att erhålla injektionsvatten. P-Line värmeväxlare gör att processen kan utföras vid en hög temperatur, vilket säkerställer den mikrobiologiska renheten hos det producerade injektionsvattnet. P-Line värmeväxlare används i injektionsvattengeneratorer för förvärmning och regenerativ uppvärmning samt för den slutliga kondenseringen av ånga och kylning av det genererade injektionsvattnet.

En skräddarsydd lösning för den specifika applikationen

Efter produktionen ska injektionsvattnet förvaras korrekt och distribueras till uppsamlingsställen. Två P-Line värmeväxlare installeras vanligtvis i kallvattensystem och distributionssystem. Den första skyddar systemet från överdriven temperaturökning genom att kyla det till mellan 15 °C och 30 °C; den andra för periodisk uppvärmning av vattnet till en hög temperatur för att sterilisera systemet. En annan lösning kan också vara ett system med en enda P-Line värmeväxlare som utför båda funktionerna.

Den nya P-Line och Point-of-Use systemen

För att kunna användas i den farmaceutiska produktionsprocessen måste injektionsvattnet kylas till driftstemperaturen. Oftast mellan 25 °C och 45 °C. Om det finns många provtagningspunkter med samma temperatur skapas en ytterligare krets i systemet där P-Line värmeväxlare är installerad, som kyler vattnet till driftstemperatur.

Den andra lösningen är att använda en värmeväxlare strax före användningsområdet (POU). Värmeväxlaren som används här kyler injektionsvattnet till önskad temperatur. 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo