Separatorer & Isolering

Masthead background

Fördelar med separatorer & isolering

wavy lines

Förbättra ångkvalitet

Shield icon

Skydda anläggningens utrustning

Översikt över separatorer & isolering

Separatorer framtagna för att avlägsna vatten från ångan och separera bort vattnet från rörledningen.

Reducerar fukthalten i ångan.

Bibehåller effektiv värmeöverföring

Minskar frätning och korrosion i ditt ångsystem.

Minskar mängden avlagringar från rören och även mindre rördragning. 

Broschyrer

document Språk Referensnummer download
Conditioning of steam and air English SB-GST-40 Download PDF
Pipeline Ancillaries Overview English SB-GST-41 Download PDF

Teknisk dokumentation

document Språk Referensnummer download
S1 SG Iron Separator English TI-P023-02 Download PDF
S1 Separator Swedish TI-P023-02 Download PDF
S2 Cast Iron Separator (Screwed) English TI-P023-07 Download PDF
S5 Carbon Steel Separator English TI-P023-11 Download PDF
S5 Separator I kolstål Swedish TI-P023-11 Download PDF
S6 Austenitic Stainless Steel Separator English TI-P023-12 Download PDF
S12 SG Iron Separator (Screwed) English TI-P023-25 Download PDF
S13 SG Iron Separator (Flanged) English TI-P023-26 Download PDF
S13 Separator I SG-järn Swedish TI-P023-26 Download PDF
IJ-S2 and IJ-S12 Insulation Jackets for S2 and S12 Separators English TI-P023-33 Download PDF
IJ-S3 and IJ-S13 Insulation Jackets for S3 and S13 Separators English TI-P023-39 Download PDF
IJ-S1 Insulation Jacket for S1 Separators English TI-P023-49 Download PDF
CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator English TI-P023-59 Download PDF
IJ and IJ-H Insulation Jackets for Flanges English TI-P119-01 Download PDF
Mating Flanges English TI-P119-07 Download PDF
IJ-S5, IJ-S6, IJ-S5-H and IJ-S6-H Insulation Jackets for S5 and S6 Separators English TI-P138-01 Download PDF
S7 Carbon Steel Separator DN65 to DN350 English TI-P138-03 Download PDF
S8 Stainless Steel Separator DN65 to DN350 English TI-P138-10 Download PDF

Installationsmanualer

Titel

CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator

Språk

English

Referensnummer

IM-P023-60

Ladda ner

Download PDF

SEPARATORER - HUR FUNGERAR DE?

Vad är en ångseparator?

Våt ånga är ånga som innehåller en viss mängd vatten och är en av de största problemen för ett ångsystem. Det kan minska anläggningens produktivitet, försämra produktkvalitet och orsaka skador på anläggning och komponenter. Separatorer är utformade för att effektivt ta bort fukten från ångan.

Även om dränering och kondensatavledning kan ta bort det mesta av vattnet, kommer det inte att hantera de vattendroppar som svävar i ångan. För att ta bort dessa svävande vattendroppar installeras separatorer i ångledningarna.

Separatorer tar effektivt bort fukt från ångan

Ånga som produceras i en panna utformad för att generera mättad ånga är i sig våt. Även om torrhetsandelen kommer att variera beroende på panntyp, kommer de flesta skal-och-rörpannor att producera ånga med en torrhetsfraktion på mellan 95 och 98%. Vattenhalten i ångan som produceras av pannan ökar ytterligare vid inkorrekt nivåreglering då det lätt överförs pannvatten till ångsystemet.

Det finns alltid en viss grad av värmeförlust från grenröret som gör att ånga kondenserar. De kondenserade vattenmolekylerna kommer så småningom att dras mot botten av röret och bilda en film av vatten. Ånga som strömmar över detta vatten kan skapa krusningar som kan byggas upp till vågor. Vågornas toppar tenderar att bryta av och slungar ut kondensdroppar i ångströmmen.

Separatorns effektivitet är ett mått på vikten av det separerade vattnet i förhållande till den totala vikten av vattnet som tillförs av ångan. Utanför laboratoriet är det svårt att bestämma den exakta effektiviteten för en separator eftersom den beror på inloppets torrhetsfraktion, vätskehastigheten och flödesmönstret. Erosion av rörböjar och vattenhammare är dock ett tecken på att det finns blöt ånga i rören.

Isolering av separatorer

Om en separator inte är isolerad kan det faktiskt orsaka att vattendroppar bildas istället för att ta bort dem på grund av den stora ytan som exponeras mot omgivningen. Avsevärda mängder värmeenergi kan förloras från separatorns yta. Att exempelvis isolera en separator innehållande ånga vid 150 °C med en omgivningstemperatur på 15 °C ger en årlig energibesparing på 8600 MJ (baserat endast på värmeförlust på grund av strålning, under antagande av stillastående luftförhållanden och 8.760 timmars drift per år). Genom att installera en isolera separatorn med en isolerjacka kan värmeförlusten minskas drastiskt, och energibesparingen kommer att rättfärdiga kostnaden för isoleringen inom en extremt kort tid.

Isolerjackor som är utformade för att passa en viss separator bör användas, eftersom formen på separatorn, särskilt om den är flänsad, gör den svår att isolera med standardisolering. Standardisoleringar lämnar ofta separatorn exponerad och har därför en begränsad effekt på att minska värmeförlusten.

Även med den bästa isoleringen är det inte möjligt att eliminera all värmeförlust från en produkt. Effektiviteten för separatorisolering är vanligtvis över 90 %. Det är viktigt att använda en isoleringsjacka designad för en specifik separator; annars kommer isoleringseffektiviteten att minska. Rätt isolerade separatorer minskar också risken för personskador orsakade av brännskador.

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo