WORLD CLIMATE SUMMIT

NÄR DET GÄLLER ATT SÄKRA VÅR PLANETS FRAMTID ÄR TIDEN KNAPP

World Climate Summit

En gemensam insats är avgörande för vår egen och våra barns framtid.

Detta är anledningen till att FN under tre decennier samlat världsledare på COP. Omkring 197 länder som har anslutit sig till FN:s ramkonvention om klimatförändringar går samman, förenade i kampen för att avvärja klimatkatastrofen.

Vid COP26 förra året i Glasgow nåddes en överenskommelse om att vi tillsammans måste begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Att inte uppnå detta mål är helt enkelt inte ett alternativ. Vår värld skulle se förändringar till det sämre som inte går att reversera.

Men det är inte bara regeringar och politiker som ser behovet av åtgärder.

HUR FÖRETAG OMVANDLAR ÅTAGANDEN TILL HANDLING

Många av världens banbrytande företag samlades vid World Climate Summit på COP26 för att dela med sig av sina erfarenheter och expertis för att tackla detta kritiska mål. Här delade både företagsledare och investerare med sig av sina innovationer och expertis utan att behöva hyllas.

Hållbarhet har nu blivit ett affärsbehov och branschen måste ta steget för att leda vägen mot en mer hållbar framtid. Vår One Planet-strategi visar vårt engagemang för ledarskap inom detta område, och när vi accelererar vårt hållbarhetsarbete svarar vi på vad som kan vara vår tids största möjlighet och förpliktelse. Samhället står vid ett vägskäl och det är viktigt att företagen tar sitt ansvar.
Amanda Williams, Head of Sustainability, Steam Specialties Spirax Sarco

Denna sammankomst handlar om att dela med sig, utan att behöva övertyga någon om bakomliggande orsaker eller motiv.

"Åtaganden om systemförändringar innebär att nettonoll nu är en organiserande princip för företag" McKinsey

Spirax Sarco var stolta över att vara huvudsponsor vid Glasgows World Climate Summit, en viktig händelse till COP26. I november kommer vi att göra det igen när världsledare möts tillsammans med COP27 i Egypten.

 

Vi är också glada över att vara ett av FTSE100-företagen som stödjer de FN-ledda Race to Zero och Business Ambition för 1,5°C-kampanjerna.

 

Med Egypten som värd i resorten Sharm El Sheikh, ser COP27 de kommande utmaningarna som mer brådskande än någonsin.

Amanda Williams, Spirax Sarcos Head of Sustainability, Steam Specialties, kommer att medverka på scenen den 14 november vid World Climate Summit.

Hennes panel, Scaling up Innovation and Finance for Heavy Industry Decarbonisation, syftar till att hitta sätt att hjälpa de industrier som är starkt beroende av fossila bränslen att halvera koldioxidutsläppen till 2030. Rachel kommer att diskutera hur Spirax Sarcos engagemang för ånga som naturlig teknologi kan bidra till att uppnå denna milstolpe.

Tack vare digital streaming kan du också delta i diskussionen om den bästa vägen framåt för vår planet. World Climate Summit kommer att vara tillgängligt att se online. För att höra hur näringslivet och investerare arbetar tillsammans och hur vi hjälper till, behöver du bara anmäla ditt intresse för detta gratis-evenemang här.

WALK THE TALK: VÅRT KRAFTFULLA ÅTAGANDE FÖR FÖRÄNDRING

Det är kritiskt för planeten Jorden. Det kommer att krävas samlade ansträngningar och engagemang för att uppnå, och förhoppningsvis överträffa, de mål som konventionen enats om. Vi måste alla arbeta tillsammans.

På Spirax Sarco har vi länge varit säkra på att vi genom innovation och utveckling kan hjälpa till att skapa en mer effektiv, säkrer och hållbar värld.

Det är därför vi lanserade vår One Planet: Engineering with Purpose-strategi i juni 2021. Dess modiga och ambitiösa plan mot en ljusare framtid är redan på god väg. Den är mer än bara en övning i CSR, det är en positiv och progressiv färdplan för att uppfylla vårt ansvar. Den kommer att styra vår verksamhet när vi arbetar tillsammans med andra, inklusive våra leverantörer, kunder och lokalsamhällen, för att överlämna en bättre värld för morgondagen.

Genom sex strategiska initiativ kommer Spirax Sarco att uppnå dessa robusta mål, som kan förändra planeten:

  • Uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2030*
  • Skicka noll avfall till deponi
  • Öka försäljningen av produkter med kvantifierade hållbarhetsfördelar
  • Öka standarden i vår supply chain
  • Inrätta en utbildningsfond på 5 miljoner pund

*Uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2030 (scope 1 och 2) och med scope 3 till 2050.

Vi är övertygade om att vi kan göra det. Och som medlem i FTSE4Good Index har vi fått ett erkännande för vårt åtagande. Följ med oss i november för att se hur vi alla kan arbeta för en framtid värd att ha.

 

DELTA I KLIMATFÖRÄNDRINGSSAMTALET

Få vårt senaste COP27-innehåll, nyheter och uppdateringar.