Fallstudie – Natural Fruit & Beverage Co.

ren ånga

03/06/2022

För att hjälpa en av marknadens ledande barnmatsproducenter att stå ut bland konkurrenter tog teamet på Natural Fruit & Beverage Co sig an ett övergångsprojekt som gick ut på att börja generera ren ånga under förpackningsprocessen.

  • Mål: Förbättra produktkvaliteten för att vinna kontrakt inom stormarknadsbranschen.
  • Lösning: Tillämpning av en kompakt elgenerator av ren ånga med förvärmningsfunktion och möjligheten att kontrollera matningsvattnets kvalitet
  • Resultat: Förbättrad homogenitet i produktkvaliteten efter byte till ren ånga

Se hur Spirax Sarco läker livsmedelstillverkare som går över till att generera rendamp för sin förpackningsprocess.

För Natural Fruit & Beverage Co är ingen utmaning för stor tack vare partnerskap med globala företag och utbudet av en mängd olika tjänster som produktutveckling, utvinning av ingredienser, processrådgivning och förpackningsdesign. För att hjälpa en av marknadens ledande barnmatsproducenter att stå ut bland konkurrenter tog teamet på Natural Fruit & Beverage Co sig an ett övergångsprojekt som gick ut på att börja generera ren ånga under förpackningsprocessen.

Målet var att göra detta och samtidigt minimera risken för kontaminering så att investerarnas krav kunde uppfyllas.

Livsmedels- och dryckesindustrin må vara väldigt dynamisk och gynnsam, men den är också mycket konkurrensutsatt på grund av det höga tempot. Detta har lett till pressade rörelsemarginaler i hela leveranskedjan.

Många organisationer har därför valt att fokusera på att hitta förbättringsområden när det gäller produkt- och processkvalitet.

Som ett av de ledande företagen inom förpackning av livsmedel är detta precis vad Natural Fruit & Beverage Co gjorde med sina förseglingsbara plastpåsar.
Sent under 2017 blev Jamie Walker, tillverkningschef på Natural Fruit & Beverage Co, kontaktad av en nyckelkund som ville förbättra kvaliteten hos sina fruktpurépåsar.
Slutmålet var att stå ut bland konkurrenterna och vinna kontrakt inom stormarknadsbranschen.

CO2-problem

Kunden hade hittills använt CO2 för att rengöra och rensa bort restprodukter innan produkten förseglades. Det började bli uppenbart att medan kvaliteten hos konkurrerande produkter blev allt bättre gjorde CO2 att det inte fanns något utrymme för förbättringar och att det dessutom var en dyr resurs.

En alternativ metod behövdes eftersom CO2 utgjorde ett hinder mot företagets utveckling.Jamie sökte därför råd hos befintliga leverantörer och andra branschaktörer för att se vilka alternativ som fanns. Efter att ha pratat med ett antal experter bestämde han sig för att gå vidare med den rekommendation han fått gällande användning av ånga.

Genomgång av ångteknik

Det första Jamie lade märke till var det fanns en vanlig missuppfattning när det gäller användningen av ånga vid bearbetning av livsmedel. Han upptäckte dessutom att det fanns många fler faktorer att ta med i beräkningen än att bara välja en viss typ av ånga.

På grund av behovet av att förstå vilken typ av ånga som skulle vara bäst för användningsområdet i fråga valde Natural Fruit and Beverage Co att kontakta Spirax Sarco för att få vägledning eftersom de som är specialister inom ångteknik.

En lösning som baseras på ren ånga

Experterna från Spirax Sarco blev inbjudna att presentera lösningen för teamet på Natural Fruit & Beverage Co. De gick igenom de olika typer av ånga som finns, konceptet med ren ånga som ingrediens och hur det förhåller sig till systemet för analys av faror och kritiska styrpunkter (engelska: Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP). I egenskap av specialistingenjörer förklarade de att det skulle det gå att uppnå homogen smak, färg och kvalitet hos slutprodukten genom att välja ren ånga trots att livsmedels- och dryckestillverkaren hade använt filtrerad ånga under produktionsprocessen.

Utveckling och användning av ren ånga i produktionsprocessen innebär att kontrollera matningsvattnets kvalitet vid källan. Istället för att förlita sig på en filtreringsprocess för att avlägsna partiklar använder produktionen av ren ånga en sekundär ånggenerator som kan kontrollera det kemikaliefria matningsvattnets kvalitet.

Med hjälp av denna genomgång kunde Natural Fruit & Beverage Co införa en kompakt elgenerator av ren ånga på 50 kW (50 kg/h vid 3 bar) med förvärmningsfunktion och möjligheten att kontrollera matningsvattnets kvalitet.

Överlag var Jamie imponerad med den service han fick. Han säger: ”Jag blev övertygad att Spirax Sarco-teamet har tillräckligt god kunskap för att ersätta den aktuella generatorn, som utvecklar filtrerad ånga, med en som utvecklar ren ånga.” Efter att ha installerat den nya lösningen har Spirax Sarco väglett Natural Fruit & Beverage Co med hjälp av regelbundna besök, vilket har gett Jamie bättre förståelse för hur deras ångsystem fungerar.

Francisco Pedrosa, specialist inom ren ånga på Spirax Sarco tillägger att: ”Många företag runtom i landet använder samma process som Natural Fruit & Beverage Co utan att ännu ha insett vilket potential ren ånga har. Om satsningen från det här företaget väcker intresse hos producenter med liknande inriktning ger vi gärna ge råd och visar hur de skulle kunna förbättra sin verksamhet.”

”Jag blev övertygad att Spirax Sarco-teamet har tillräckligt god kunskap för att ersätta den aktuella generatorn, som utvecklar filtrerad ånga, med en som utvecklar ren ånga.”
Jamie Walker, tillverkningschef, Natural Fruit & Beverage Co.