Nytt og automatisert dampkjelestyrings- og sikkerhetssystem

Enkel, sikker og pålitelig dampkjeleovervåking

kjelestyring

SPIRAX SARCO INTRODUSERER ET NYTT OG AUTOMATISERT SYSTEM FOR KJELEOVERVÅKING

En moderne damp kjele er designet for å møte kravene til mange forskjellige bransjer og deres prosesser. Derfor har vi utviklet et avansert kjelestyrings- og sikkerhetssystem som oppfyller kravene til de fleste fyrhus.

Damp er ekstremt pålitelig og effektiv for oppvarming, styring og drift av utstyr på tvers av et produksjonsanlegg. En kjele er hjertet i anlegget, derfor er kontroll og overvåking av vannnivå og kvalitet avgjørende for å sikre et pålitelig og sikkert dampsystem.

Det nye HMI dampkjelestyrings- og sikkerhetssystemet fra Spirax Sarco gir deg automatisert styring og overvåking. Risikoen for kostbart uplanlagt vedlikehold og nedetid reduseres og du unngår å påvirke produksjonen.

De elektroniske kjelestyrings- og sikkerhetssystemene er designet for enkel installasjon og kan integreres i eksisterende systemer. Dette muliggjør sikker og problemfri drift. Utstyret er godkjent i henhold til nasjonale standarder, relevante brukspraksis og lokale forskrifter.

Spirax Sarco sine sensorer har ingen bevegelige deler og kan enkelt monteres direkte på kjelen, og krever ingen eller minimalt vedlikehold.

Kontroll av Nivå-, TDS- og Bunnblåsing vises på en sentral HMI-skjerm, noe som gjør manuelle prosesser overflødige.

Med det nye kjeleanlegget får du en HMI-løsning, som vi gir lokal støtte til. Vi kan hjelpe med montering og service, og trenger du en reservedel har vi den på lager for rask levering.

Eldre versjoner av kjeleutstyret vil fases ut innen ett år. Ønsker du å få gjennomgått ditt nåværende utstyr og få identifiseringsmuligheter for forbedring og oppgraderinger med nytt kjelutstyr, tilbyr vi å komme på befaring.

Ta kontakt med en av våre dampeksperter for mer info

Hva er nytt?

Vårt nye HMI (Human Machine Interaction) kjele kontroll- og sikkerhetssystem gjør det mulig for operatører å overvåke kjelens forhold visuelt, og planlegge vedlikehold samt overvåke trender og alarmhistorikk.

Kjele kontroll og sikkerhetssystem tilbyr:

Tidsbesparende standardisert rapportgenerering

 

Pålitelig og forutsigbar dampforsyning

 

Samtidig visning av kjelevann TDS og nivå

 

Systemtilkobling for BMS / EMS

Det nye kjele kontroll- og sikkerhetssystemet har følgende funksjoner:

 

5” berøringsskjerm med høy oppløsning

 

Enkel BMS-tilkobling via Modbus RTU eller TCP/IP

 

Viser både nivå- og TDS-målinger

 

Overvåker trender og alarmhistorikk for å identifisere potensielle problemer som kan redusere kjelens effekt, slik at man kan iverksette tiltak i tide

 

SIL3 vannnivåmåler øker sikkerheten til kjelesystemet

 

Automatisk rengjøring av sensorer og deteksjon av forurensning forlenger levetiden

 

Integrert kontroll av TDS og bunnblåsing

 

 

LES MER OM DET NYE KJELESTYRING OG SIKKERHETSSYSTEM

FORDELER OG FUNKSJONER

dampkjele

Berøringsskjerm med høy oppløsning

Enkel BMS-tilkobling med Modbus RTU eller TCP/IP

Viser både nivå- og TDS-målinger

Overvåker trender og alarmhistorikk for å identifisere potensielle problemer, som kan redusere kjeleeffekten slik at riktig handling kan iverksettes

dampkjele

SIL3 godkjent vannstandsmåler øker sikkerheten til kjele systemet

dampkjele

Automatisk rengjøring av sensorer og identifisering av forurensning gir lengre levetid

Integrert bunnblåsefunksjon

dampkjele

Data tilgjengelig, raskt og automatisk

Kan kobles til energistyringssystemer for fjernovervåking av trender og identifisering av områder med forbedringspotensial

Reduserer manuelt arbeid (og risikoen for menneskelige feil) ved bunnblåsing og nivåkontroll

Frigjør tid for dine ansatte og garanterer sikkerhet

Automatisk overvåking og justering av vannnivå

Kontroll av forurensning i henhold til innstilte parametere betyr ingen sløsing av drivstoff og vann

Utfordringene med kjele drift

Overholdelse av endrede standarder

Ansette godt trente operatører

Uplanlagt nedetid som påvirker produksjonen

Nedetid på grunn av sikkerhetssjekk

Innkjøp av reservedeler

Kan prosessene for dampkjelen din forbedres?

Overholder dampproduksjonsprosessene gjeldende forskrifter? Er kjelen din trygg for folk som befinner seg på anlegget og i omgivelsene.

Hva er konsekvensene av å ikke overvåke dampkjelen din?

Overvåking av kjele vannnivå og TDS er avgjørende. Hvis kjelen går med utilstrekkelig vann, kan det oppstå skader og det er en potensiell eksplosjonsfare.

Hvis DS-nivået (dissolved solids) blir mer konsentrert, kan dampbobler bygger seg på vannoverflaten i kjelen. Hvis kjelen er fylt med bobler, overføres skum til hoveddamplinjen.

Dette er selvfølgelig best å unngå, ikke bare fordi dampen er for våt når den forlater kjelen, men den inneholder også kjelevann med et høyt nivå av oppløste og kanskje suspenderte metaller. Disse metallene vil også forurense tilbakeslagsventiler, vekslere og kondenspotter.

Hva kan du gjøre for å redusere risikoen?

Mer automatisering for å eliminere menneskelige feil

Sørg for å overholde gjeldende sikkerhetsforskrifter

Overvåk trender ved hjelp av sanntidsinformasjon

Sørg for at personalet har fått nødvendig opplæring

Få utført en anleggsgjennomgang og dampkvalitetstest 

Alt dette kan vårt dampkjele styrings- og sikkerhetssystem hjelpe med

Våre fyrhusstyringssystemer og displaypaneler gir data raskt og automatisk, og kan kobles til energistyringssystemer slik at du kan fjernovervåke trender og identifisere områder for forbedring

Våre automatiske fyrhusstyringssystemer reduserer det manuelle arbeidet (og risikoen for menneskelige feil) i bunnblåsing og nivåkontroll, og frigjør tid for dine ansatte og garanterer sikkerheten

Strenge krav gjør at energiforvaltere må finne områder for energisparing. Våre intelligente kontrollsystemer gjør det enklere å forbedre effektiviteten og utføre automatisk overvåking og justering av vannstand og forurensning.

De nye kjele styrings- og sikkerhetssystemene er interessante hvis du

- har eldre kjele anlegg, og ser etter et automatisert anlegg. Våre kjelekontroll- og sikkerhetssystemer kan hjelpe deg med å implementere automatiserte prosesser, og redusere manuelt arbeid (og risikoen for menneskelige feil) i bunnblåsing og nivåkontroll. Våre kjelestyrings- og sikkerhetssystemer er enkle å installere og integrere i eksisterende systemer. Vi er selvfølgelig alltid tilgjengelig dersom du trenger hjelp til vedlikehold og reparasjon, samt reservedeler

- ønsker å identifisere områder for energisparing, men har et eldre kjele anlegg som ikke gir data. Våre kjelekontroll- og sikkerhetssystemer og displaypaneler gjør data tilgjengelig, raskt og automatisk. De kan også kobles til energistyringssystemer, slik at du kan fjernovervåke trender og problemer, og identifisere områder for forbedring

- ønsker å automatisere systemet ditt og forbedre ansattes effektivitet. Våre automatiserte kjelekontroll- og sikkerhetssystemer fjerner de manuelle arbeidsflytene fra bunnblåsing og nivåkontroll i fyrhuset, og frigjør tid for dine ansatte og garanterer sikkerhet

- står overfor krav til energisparing for å overholde lovverket. Med våre intelligente kontrollsystemer er det lettere for deg å forbedre effektiviteten. De overvåker og justerer vannnivå automatisk og kontrollerer forurensning i henhold til innstilte parametere. På denne måten sikrer du at ikke drivstoff og vann går til spille

- skal sørge for at damp gjøres tilgjengelig slik at produksjonskravene oppfylles. Våre overvåkingssystem gir data som gjør deg i stand til å forstå hvor og når problemer oppstår, slik at du kan gripe inn før produksjonen påvirkes, og dermed unngå uplanlagt nedetid.