Separatorer

Masthead background

Fordelene ved separators

wavy lines

Forbedre dampkvaliteten

Shield icon

Beskytte anleggsutstyr

oversikt over Separatorer

Separatorer – konstruert for å samle opp små vanndråper fra damp og skille dem fra dampen. 

«Tørrere» damp. 

Effektiv varmeoverføring.

Mindre slitasje, erosjon og korrosjon i dampanlegget.

Reduserer belegg på rør og heteflater.

Product Brochure

document Språk Referanse nummer download
Conditioning of steam and air English SB-GST-40 Last ned pdf
Pipeline Ancillaries Overview English SB-GST-41 Last ned pdf

Teknisk dokumentasjon

document Språk Referanse nummer download
CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator English TI-P023-59 Last ned pdf
IJ and IJ-H Insulation Jackets for Flanges English TI-P119-01 Last ned pdf
IJ-S1 Insulation Jacket for S1 Separators English TI-P023-49 Last ned pdf
IJ-S2 and IJ-S12 Insulation Jackets for S2 and S12 Separators English TI-P023-33 Last ned pdf
IJ-S3 and IJ-S13 Insulation Jackets for S3 and S13 Separators English TI-P023-39 Last ned pdf
IJ-S5, IJ-S6, IJ-S5-H and IJ-S6-H Insulation Jackets for S5 and S6 Separators English TI-P138-01 Last ned pdf
Mating Flanges English TI-P119-07 Last ned pdf
S1 SG Iron Separator English TI-P023-02 Last ned pdf
S12 SG Iron Separator (Screwed) English TI-P023-25 Last ned pdf
S13 SG Iron Separator (Flanged) English TI-P023-26 Last ned pdf
S2 Cast Iron Separator (Screwed) English TI-P023-07 Last ned pdf
S5 Carbon Steel Separator English TI-P023-11 Last ned pdf
S6 Austenitic Stainless Steel Separator English TI-P023-12 Last ned pdf
S7 Carbon Steel Separator DN65 to DN350 English TI-P138-03 Last ned pdf
S8 Stainless Steel Separator DN65 to DN350 English TI-P138-10 Last ned pdf

Installasjonsveiledning

Tittel

CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator

Språk

English

Referanse nummer

IM-P023-60

Download

Last ned pdf

SEPARATORER – HVORDAN FUNGERER DE?

Hva er en dampseparator?

Våt damp er damp som inneholder en viss mengde vann og er en av de største bekymringene for dampsystemer. Våt damp er et stort problem i et dampsystem. Det kan redusere anleggets produktivitet og produktkvalitet og kan forårsake skade på de fleste anlegg og utstyr. Separatorer er designet for å effektivt fjerne fuktigheten fra dampen.

Mens forsiktig drenering og fangst kan fjerne det meste av vannet, vil det ikke håndtere vanndråpene som er suspendert i dampen. For å fjerne disse suspenderte vanndråpene er det installert separatorer i damprørledningene.

Separatorer fjerner effektivt fuktighet fra dampen

Damp produsert i en kjele designet for å generere mettet damp er iboende våt. Selv om tørrhetsfraksjonen vil variere avhengig av kjeletype, vil de fleste shell-and-tube-kjeler produsere damp med en tørrhetsfraksjon på mellom 95 og 98%. Vanninnholdet i dampen som produseres av kjelen øker ytterligere hvis priming og overføring finner sted.

Det er alltid en viss grad av varmetap fra manifolden som får damp til å kondensere. De kondenserte vannmolekylene vil etter hvert gravitere mot bunnen av røret og danne en vannfilm. Damp som strømmer over dette vannet kan skape krusninger som kan bygge seg opp til bølger. Spissene av bølgene har en tendens til å bryte av, og kaster dråper av kondensat inn i dampstrømmen.

Effektiviteten til separatoren er et mål på vekten av det separerte vannet i forhold til den totale vekten av vannet som tilføres av dampen. Utenfor laboratoriet er det vanskelig å bestemme den nøyaktige effektiviteten til en separator da den avhenger av innløpets tørrhetsfraksjon, væskehastigheten og strømningsmønsteret. Erosjon av rørbend og vannslag er imidlertid et tegn på at det er våt damp i rørene.

Isolering av separatorer

Hvis en separator ikke er isolert, kan det faktisk føre til at det dannes vanndråper i stedet for å fjerne dem på grunn av det store overflatearealet som er utsatt for miljøet. Betydelige mengder varmeenergi kan gå tapt fra overflaten av separatoren. For eksempel vil isolering av en separator som inneholder damp ved 150 °C og utsettes for omgivelsestemperaturer på 15 °C gi en årlig energibesparelse på 8600 MJ (bare basert på varmetap på grunn av stråling, forutsatt stillestående luftforhold og 8.760 timers drift pr. år). Ved å installere en isolasjonskappe kan varmetapet reduseres drastisk, og energibesparelsen vil rettferdiggjøre utgiftene til isolasjonen i løpet av ekstremt kort tid.

Isolasjonshetter designet for å passe over en bestemt separator bør brukes, da formen på separatoren, spesielt hvis den er flenset, gjør den vanskelig å isolere. Standard flensdeksler etterlater separatoren eksponert, og har derfor begrenset effekt på å redusere varmetapet.

Selv med den beste isolasjonen er det ikke mulig å eliminere alt varmetap fra et produkt. Effektiviteten til separatorisolasjon er typisk over 90 %. Det er viktig å bruke en isolasjonskappe designet for en spesifikk separator; ellers vil isolasjonseffektiviteten reduseres. Riktig isolerte separatorer reduserer også risikoen for personskade fra brannskader.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp