PÅ VEI MOT EN GRØNNERE FREMTID

HVORDAN KAN DU FORBEDRE DITT DAMPANLEGG?

kondenspotte

15/08/2022

Få anbefalinger for dine kondenspotter

Damp er et naturlig medium og er noe kjent som vi alle kan forstå på sitt enkleste nivå - det er bare koking av vann, men med helt unike egenskaper. Derfor har det blitt vedtatt den foretrukne metoden for å levere termisk energi gjennom hele vår industrielle historie. Distribusjon av damp rundt et system, en bygning eller en prosess kan gjøres trygt i kunnskapen om at det bare er vann i gassform, men med langt høyere termiske egenskaper.

Etter hvert som teknologien utvikler seg, gjennom metoder for "Green Generation" og "Thermal Battery technology" vil damp fortsette å bli stadig mer bærekraftig, for å utnytte fornybare kilder og optimalisert gjennom digitale fremskritt. Damp er en lang og velprøvd energikilde som brukes på tvers av en rekke bruksområder og sektorer, inkludert helsevesen, legemidler, energi, mat og drikke. Etter hvert som bedrifter når et stadig mer komplekst sett med energi- og bærekraftutfordringer, er behovet for bærekraftige løsninger større enn noen gang. Northern Europe Business Development Manager hos Spirax Sarco, Michael Hyde gir innsikt i hva som kan gjøres i dag for å optimalisere ditt dampanlegg.

Men hvor skal man begynne?  Et godt sted å starte er å ta en titt på dine kondenspotter, som er den viktigste koblingen i damp- og kondensatsløyfen. Vi vet at det er viktig å fjerne kondensat og luft fra dampanlegget mens du returnerer kondensat til kjelehuset, slik at bruken av energi optimaliseres. Et optimalt oppsett av kondenspotter gjør at kondensat kan fjernes fra dampanlegget effektivt, noe som betyr at det kan brukes på nytt. Effektiv dampfangst gjennom et ledelsesprogram er en kritisk faktor for å sikre at alle dine kondenspotter yter optimalt og kan i stor grad bidra til å senke energiforbruket, opprettholde produktkvaliteten og øke produktiviteten.Et skritt i riktig retning

Fra fangststasjoner til spesifikke felleenheter, dampfeller anses å være et av de mest effektive ressursbesparende tiltakene, så hvordan kan et effektivt kondenspotteprogram hjelpe deg? Det er fire viktige fordeler å vurdere:

Helse og sikkerhet

Som med enhver forsyning i anlegget, for eksempel varmt vann eller elektrisitet, må et dampanlegg være godt administrert for å sikre sikker drift. Riktig utformet og driftsdampfangst gjør at kondensat effektivt kan fjernes fra systemet, noe som eliminerer eventuelle potensielt farlige situasjoner, for eksempel rør- eller komponentfeil.

Produktivitet og prosessforbedring

Kondenspotter som fungerer optimalt, sikrer at dampanlegget kan levere den termiske energien som kreves for at prosessapplikasjoner skal fungere effektivt. Kondensat i damptilførselen kan påvirke driften av applikasjoner, noe som forårsaker problemer som langsomme oppstartstider og dårlig varmeoverføring. Hvis du fjerner kondensatet fra systemet, kan dampen utføre oppgaven effektivt i prosessen.

Bærekraftige energibesparelser og reduserte CO2-utslipp

Kondensat inneholder vanligvis rundt 25% av den brukbare energien til dampen den kom fra. Å returnere dette til matevannstanken kan spare tusenvis av kroner per år i energi alene og reduserer kravet til friskt erstatningsvann, samtidig som behovet for kostbare kjemikalier minimeres for å behandle råvann.

Kondensat fjernet fra dampanlegget og returnert til matevannstanken reduserer også behovet for kjeleblåsing, som brukes til å regulere konsentrasjonen av oppløste faste stoffer i kjelen. Dette reduserer derfor energien som går tapt fra kjelen under nedblåsningsprosessen – alt bidrar til dine bærekraftsmål.

Lavere kostnader

Fjerning av uønsket kondensat fra systemet sikrer mindre sjanse for skade fra problemer som vannslag og korrosjon. Kondenspotter fjerner kondensatet slik det dannes, og holder damp av bedre kvalitet i systemet og beskytter rørledninger og utstyr mot erosjon og korrosjon.

Hvordan omsetter vi dette i praksis?

Statistikken taler virkelig for seg selv. Ta dette eksempelet fra et oljeraffineri som ønsket å redusere deres energikostnader, CO2-utslipp og forbedre sikkerhets- og produksjonsytelsen.

Utfordringen: Ingeniører fra Spirax Sarco utførte et nøkkelferdig prosjekt som involverte gjennomgang av kondenspotter og energibruk på anlegget.

Problemet: 20% av kondenspottene fungerte ikke som de skulle, som førte til betydelige tap.

Løsning: Installasjon av nye kondenspotter.

Oljeraffineriet sparte over en million kroner på 12 år med en tilbakebetalingsperiode på 16 måneder.

Om du ønske å sjekke ytelsen til ditt dampanlegg, så er her noen vanlige årsaker til dårlig ytelse i dampanlegg:

- Vannutladningsgjennomgang utføres sjelden

- Tilstedeværelsen av korrosjon og andre forhold på anlegget

- Flashdamp

- For høye temperaturer på matevannstanken

- Feil størrelse, utstyr eller installasjon

Vil du finne ut om dampanlegget ditt kan prestere bedre enn det gjør nå? Bestill en kondenspotteundersøkelse . Velg Spirax Sarco for å hjelpe deg med å oppnå forbedringer i dampanleggsikkerhet, effektivitet og CO2-forbruk.

Les mer om hvordan Spirax Sarco bidrar til en bærekraftig verden

Spar energi og reduser klimaavtrykke