Damp er ikke bare damp – det er naturlig teknologi

Les mer her
damp er naturlig teknologi

14/09/2022

 

Damp er et helt naturlig medium og er noe kjent som vi alle kan forstå – det er bare kokende vann, men med noen veldig unike egenskaper.

Dette er grunnen til at damp har vært den foretrukne metoden for å gi termisk- og driv- kraft gjennom vår industrielle historie. Å distribuere damp rundt i et system, en bygning eller en prosess kan gjøres trygt i visshet om at damp bare er vann, men med mye høyere energiinnhold. Etter hvert som teknologien utvikler seg, vil metodene for dampgenerering fortsette å være:

- Enda mer bærekraftig

- Utnyttelse av fornybare kilder

- Optimalisert gjennom digitale fremskritt

Vår evne til å produsere damp, utnytte damp og kontrollere damp gjør det til et utrolig medium med et bredt spekter av bruksområder, inkludert kraftproduksjon, sterilisering, matlaging og rengjøring. Etter hvert som løsninger for generering av fornybar energi og digitale kontrollsystemer utvikler seg, vil damp være en viktig del av vår bærekraftige fremtid når vi går over til grønnere teknologi. Ettersom bedriftens bærekraftsmål akselererer og organisasjoner ser etter å investere ordentlig i grønn teknologi, øker tilgjengeligheten av fornybar energi, noe som stemmer godt overens med fremskritt innen dampelektrifisering. Så hvorfor er damp det ideelle valget for termisk energioverføring?

1. Høy energitetthet

Damp har høy energitetthet, som gjør det mulig å overføre store mengder energi effektivt. Hvis vi sirkulerer vann med tur- og returtemperatur på 60 – 80°C, så har hver liter (eller kg) vann evnen til å levere 84 kj/kg. Til sammenligning, hvis vi tar damp på 1 bar g, har vi muligheten til å levere 2201 kj/kg. Hvis applikasjonen tillot underkjøling av kondensatet til 10°C (et fall på 110,42°C), så er den tilgjengelige ekstra energien 464 kj/kg. Legger vi dette til fordampningsentalpien kan vi få totalt 2665 kj/kg. Per kg har damp Hf 26 ganger mer nyttig energi enn vann ved delta 20°C.

2. Nøyaktig temperaturkontroll

Damp har en temperatur proporsjonal med trykket og holder en konstant temperatur når den gir fra seg energien og endrer tilstand fra en gass tilbake til en væske (i motsetning til vann som begynner å miste temperatur umiddelbart ettersom det avgir energi). Dette gjør at damp opprettholder jevn temperatur under varmeveksling. Til sammenligning vil vann se et fall i temperatur så snart det begynner å avgi energi.

3. Mindre infrastruktur

Når damptrykket øker, synker volumet. Så hvis vi distribuerer ved høyere trykk, er damprørene mindre, noe som minimerer verdifull prosessplass, senker kostnader og minimerer energitapet."

4. Trenger ikke pumper

Damp beveger seg fra områder med høyt trykk til områder med lavt trykk uten behov for pumper. Dette eliminerer høy elektrisk belastning og vedlikehold knyttet til sirkulasjonspumper. I tillegg til dette vil et dampsystem kun forbruke den dampen som trengs sammenlignet med våte systemer som hele tiden sirkulerer. Hvis det brukes elektriske kondensatreturpumper, er den elektriske belastningen mye mindre enn et vannsystem på grunn av den høye energitettheten til damp.

5. Effektiv varmeoverføring

Steam kan brukes direkte på produkter, f.eks. utstyrssterilisering i helsevesen, mat- og drikkeproduksjon eller til og med indirekte via varmevekslere. Damp er et fantastisk varmeoverføringsmedium. Ved bruk av indirekte varmeoverflate (varmevekslere) er varmeoverføringskoeffisienten ved bruk av damp mye større enn andre varmemedier.

6. Naturlig vannkretsløp

De fleste dampapplikasjoner bruker samme syklus som jordens naturlige vannsyklus (Hydrologisk syklus), så vi ser kanskje en industriell prosess, men det er også en veldig naturlig prosess.

7. Sentralt i overgangen til grønnere teknologier

Termisk oppvarming er vanligvis avhengig av forbrenning av fossilt brensel, og industrien ser i økende grad på hvordan man kan generere damp på en karbonfri måte. Overgangen til grønnere teknologi kan starte i dag gjennom systemoptimalisering, digitalisering, elektrifisering, biodrivstoff og nullutslippsdamp, for bare å nevne noen. Teknologier eksisterer allerede for å redusere karbonutslipp, forbedre bærekraft og til og med fullstendig dekarbonisere dampproduksjon. Men det er også store investeringer i ny teknologi for å hjelpe til med å dekarbonisere dampproduksjon på andre måter, inkludert grønt hydrogen, avansert elektrifisering og termisk batteriteknologi.

Det første steget på veien mot en grønn fremtid er å sikre at alle systemer fungerer riktig og fullt optimalisert. Det bør være pågående aktiviteter for å se på hvordan systemene for øyeblikket fungerer og for å sikre at de fungerer effektivt, inkludert:

- Reduksjon av forbruk gjennom forbedret anleggsstyring og forebyggende vedlikehold

- Finne beste praksis for dampsystemet for å minimere energiforbruket

- Utbedring av områder med energitap ved hjelp av varmegjenvinning

- Vedlikehold av dampkvalitet for å maksimere prosesseffektiviteten

- Måling og logging for å optimalisere ytelsen

Selv når man vurderer betydelige anleggsendringer for å adressere bærekraft og energi, er det viktig å forstå utgangspunktet for anlegget, det grunnleggende energiforbruket.

Neste steg

Dra nytte av kraften og mulighetene til damp mens du dekarboniserer og jobber mot netto null utslipp. Kompetansen til Spirax Sarco er din snarvei til skreddersydde dampløsninger som er driftseffektive og som hjelper deg å nå dine bærekraftsmål. Spirax Sarco samarbeider med deg for å gi din bedrift en klar visjon for fremtiden mens du utnytter kraften til damp i dag og inn i årene som kommer.