Hvor effektivt er dit dampsystem?

Vi hjælper dig med at identificere forbedringsmuligheder i dit dampsystem

effektive dampsystemer

Der stilles store krav til medicinalvirksomheder når det gælder bæredygtighed, fra opfyldelse af krav til energibesparelse til reduktion af CO2-udledning. Med vores ekspertise indenfor dampsystemer, kan vi hjælpe dig med at adressere disse udfordringer.  

En anlægsgennemgang går i dybden med dit dampsystem, og tager udgangspunkt i kedelhuset, og inkluderer procesapplikationer og returkondensat. Hver anlægsgennemgang kan tilpasses dit specifikke behov og udføres af vores erfarne serviceteknikere.

En gennemgang af dit dampanlæg dækker typisk disse områder:

Mulige energibesparelser baseret på de aktuelle produktionsforhold

Anbefaling af udstyr, der skal til, for at opnå energibesparelser, med angivelse af tilbagebetalingstid

Identifikation af helbreds- og sikkerhedsforbedringer

Identifikation af produktionsforbedringer, fx gennem kortere opvarmningstid eller forbedret varmeoverførsel

Komplet vandudlader survey og rapport

Potentielle områder til forbedring af produktkvalitet (hvis muligt)

Plan for forebyggende vedligehold (hvis krævet)

Rådgivning om god teknisk praksis

Tegning over anlæg (hvis specificeret)

Fotodokumentation (hvis muligt)

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp