Artikel: Ren, renere, rendamp - en Spirax specialitet

clean steam - rendamp

17/03/2021

Ren, renere, rendamp - en Spirax Sarco specialitet

Det stiller særlig krav, hvis damp skal anvendes til sterilisering, direkte injektion i fødevarer, autoklavering eller i forbindelse med fremstilling af medicin.

Det stiller særlig krav, hvis damp skal anvendes til sterilisering, direkte injektion i fødevarer, autoklavering eller i forbindelse med fremstilling af medicin.

I traditionelle applikationer, hvor man bruger anlægs- eller fabriksdamp, er det som regel ikke et problem med fødevandskemikalier eller rustskaller, specielt hvis det handler om indirekte opvarmning.

Hvis produktet derimod har behov for at blive forberedt, behandlet eller bevaret i et sterilt eller hygiejnisk miljø, er rendamp den eneste vej til at fjerne alle risici for produktforurening.

Overordnet set findes der nemlig tre typer damp: Filtreret damp, rendamp og sterildamp.

Filtreret damp

Defineres også som kulinarisk damp og anvendes typisk de steder, hvor produktet opvarmes direkte ved injektion. Filtreret damp fremstilles af anlægsdamp, som køres gennem et højeffektivt filter, der typisk fjerner partikler større end 5 mikroner.

Filtreret damp kommer fra hoveddampen på en dampkedel. Det giver risiko for, at rester af kemikalier, som anvendes til behandling af kedelvandet, føres med over i dampen – selv om moderne kedler er designet til at minimere denne risiko.

FDA (Food and Drug Administration) har offentliggjort en liste over kemikalier, der er acceptable under sådanne forhold (21CFR173.310).

Hvis filtreret damp skal være effektivt, anbefales det, at alle rørføringer efter filteret udføres i 316L rustfrit stål, selvom filtreret damp ikke er mere aggressivt end anlægsdamp.

Hvis kemikalier overdoseres, eller kedlen arbejder over sin normale kapacitet, er der risiko for, at kemikalier føres med over i dampen, og det tilbageholder filtret ikke. Filtret tilbageholder heller ikke jern-ioner eller pyrogener.

Rendamp (Clean steam)

Fremstilles typisk af demineraliseret vand, RO-vand (omvendt osmose) eller HDI/EDI-vand (totalafsaltet vand), som køres gennem en rendampgenerator.

Rendamp anvendes typisk hvor der er en højere grad af krav til renhed af dampen. Det kan være inden for fødevarefremstilling, hvor man ikke kan risikere forurening af produktet (fx bryggerier), på sygehuse til autoklaver eller ved fremstilling af medicinalvarer. Rendamp (clean steam) anvendes også under SIP (Sterilisation In Place) og CIP (Cleaning In Place) til rengøring og sterilisation af udstyr.

Rendamp er meget aggressivt, og derfor kræves det, at alle komponenter efter rendampgeneratoren er udført i 316L rustfrit stål. Det gælder rør, vandudladere, separatorer og ventiler. Hvis dette ikke overholdes, er der stor risiko for, at dampen forurenes af rust og andre partikler, samt at alle ikke rustfri komponenter har en kort levetid.

Rustfrit stål har den ulempe, at det ikke er egnet til de høje temperaturer opnået inde i en fyret kedel. Derfor fremstilles rendamp i en damp-til-damp (Steam-to-steam) varmeveksler, som Spirax CSG (Clean Steam Generator). Den anvender anlægsdamp på primærsiden og på sekundærsiden opvarmes demineraliseret, RO-vand eller EDI-vand. Det giver højkvalitetsdamp.

Ligesom det er vigtigt at udføre dampsiden i 316L rustfrit stål, gælder dette også for hele kondensatstrengen.

Sterildamp

Sterildamp fremstilles på samme måde som rendamp, dog med højere krav til udstyr og materialer. Det gælder samlinger, ruhed af overflader osv. Sterildamp fremstilles i en Spirax PCG (Pure Steam Generator).

PSG-generatoren er designet efter de høje krav, der stilles på biopharma området. PSG’en fremstiller damp, som er tør, ren og pyrogenfri med kondensat, der overholder internationale pharmacopoeia regler for WFI. Dampkvaliteten overholder som minimum gældende HTM0101 og EN285 regler.

Spirax Sarco kan også levere udstyr til fremstilling af WFI-vand (Water For Injection) i en MES (Multi Effect Still).

De omtalte Spirax Sarco produkter fremstilles alle efter GMP samt EN285 og HTM 2031.

Kontakt os for yderligere oplysninger om avancerede former for damproduktion til specielle formål.

 

Relateret l├Žsning