Alt du har brug for at vide om kondensat-genvinding

Kondensatpumpe

31/03/2022

Kondensatstyring giver store muligheder for at booste bundlinjen

Efter damp er kondensat uden tvivl den mest værdifulde ressource, der er tilgængelig til dit anlæg. Med op til en fjerdedel af den samlede energi af dampen, som den kom fra, burde dampanlæg genvinde kondensat til sidste dråbe. Her forklarer vi de mange fordele ved kondensatgenvinding, og hvordan dette relativt enkle koncept kan have enorme fordele for virksomheder, der bruger damp i deres processer.

Evnen til at genvinde kondensat til kedlen har potentialet til at give et exceptionelt afkast af investeringen. Denne energibesparende proces er let opnået og kan udføres på mere end én måde. Ikke alene kan kondensatgenvinding reducere energiregningen dramatisk, det kan også nedbring udgifterne til vedligehold.

Økonomiske fordele

Forbrugsregninger og brændstofomkostninger kan påvirke rentabiliteten af kedelhuset i væsentlig grad. Vand og energi er helt klart de to nøgleressourcer, der bruges til at skabe damp, men det konstante pres fra svingende brændstofpriser kan virkelig påvirke de samlede driftsomkostninger. Det er af denne grund, at kondensatgenvinding er en af de mest effektive resource-besparende foranstaltninger for de fleste dampanlæg.

Et dampsystem kan drage betydelig fordel af genvinding af kondensat, og selv når det genvindes i små mængder, kan det vise sig økonomisk attraktivt. Mens et godt system vil genvinde 80 procent af sit kondensat og føre det tilbage til systemet, vil manglende indvinding af kondensat medføre, at kedelhuset lider tab, som kun kan kompenseres ved tilførsel af ferskvand. Den energi, der så bruges til at opvarme dette vand til den optimale temperatur, vil direkte påvirke driftsomkostningerne.

Ved effektivt at genvinde og udnytte kondensat reduceres brændstofomkostninger og vandforbrug. Kondensat er en værdifuld ressource, der indeholder omkring 25 procent af varmeenergien fra den oprindelige damp. At tilføre kedlen med højtemperaturkondensat giver brugere af dampanlæg potentialet til at maksimere kedlens output, da der kræves mindre energi for at omdanne supplerende vand til damp.

Forbedring af fødevandskvaliteten

I en kedel er kondensatgenvinding også en af de bedste måder at reducere iltniveauet i vandet på, hvilket hjælper med at minimere risikoen for systemkorrosion. Da kondensat dannes af damp, har det få urenheder, men i modsætning til dette skal koldt efterfyldningsvand behandles, før det kommer ind i systemet. I modsætning til efterfyldningsvand, indeholder kondensat også energi fra den damp, det er afledt af, så igen, jo mere kondensat vi bringer tilbage til systemet, jo bedre.

Miljømæssig påvirkning

Det er vigtigt at huske på, at energi går tabt under nedblæsning, så evnen til at reducere denne proces gennem genvinding af kondensat vil give brugere af dampsystemer mulighed for at drage fordel af de medfølgende energibesparelser. Ved at spare energi kan operatører af dampanlæg opleve betydelig økonomisk gevinst samt forbedre udstyrets levetid, alt imens de reducerer miljøpåvirkning. Uanset hvor meget kondensat et anlæg genererer om dagen, bør det aldrig gå til spilde. Her er nogle nyttige tips til at komme i gang:

Sådan genvindes kondensat

Kondensat vil altid blive skubbet gennem kondensatudladeren af den drivende dampkraft. Hvis dette ikke er muligt, kan det være nødvendigt at bruge pumper.

Automatiske kondensatpumper fungerer som konventionelle vandudladere, men når modtrykket stiger, skifter kondensatpumper automatisk til pumpetilstand for at fjerne kondensat.

Et udluftningshoved er vigtigt for at blande tilbageført kondensat, flashdamp og koldt efterfyldningsvand, når de føres ind i fødevandstanken.

Flashdamp frigives fra varmt kondensat, når dets tryk sænkes. Brug det i stedet for at lade det gå til spilde. Opsaml det i en flashbeholder og brug det til opvarmning, og genvind eventuelt tilhørende kondensat.

Lukket sløjfe, tryksat flashdampgenvinding gør det muligt at bruge det meste af energien fra både kondensatet og dets flashdamp, hvilket reducerer omkostningerne til øget dampforbrug og optimerer kedlens effektivitet.

Brug kedelvandet og flashdampen fra kedlens TDS-udblæsning til at opvarme kedelfødetanken.

Der er ingen tvivl om, at tilbagebetalingsperioden for et effektivt kondensatgenvindingssystem har potentialet til at være en god investering. Evnen til at maksimere kedelydelsen og udnytte den energi, der findes i kondensat bedst muligt, bør betragtes som en kæmpe fordel og aldrig undervurderes. Find ud af, hvordan du kan bruge kondensatgenvinding til at reducere omkostningerne, gøre din virksomhed mere produktiv og forbedre din virksomheds miljømæssige profil.

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp