Tjänster

Ångsystem är kanske inte er kärnverksamhet. Men de är vår.

Engineers looking at large plans

Det kommer nästan säkert finnas tillfällen då ni behöver söka utanför organisationen efter rätt personer och specialkunskap för att bygga en ny ånganläggning, utöka ert befintliga system för att möta ett förändrat behov, eller till och med för att hålla ert system vid topprestanda. Det är därför det är klokt att utnyttja vår expertförmåga och omfattande resurser för att göra ert liv enklare. Till exempel fokuserar våra ångsystemsgranskningar på era huvudaffärskrav, oavsett om det är energibesparing, miljöprestanda, uppfyllnad av säkerhet- och myndighetskrav, eller något annat. Från en rättfram undersökning av ångfällor till projektledande av en helt ny anläggning kommer våra erfarna projektteam skräddarsy tjänster för att ge den bästa avkastningen av er investering i ångsystem.  

Vi kommer inte försöka påtvinga er tjänster som ni egentligen inte behöver. Tjänster levereras flexibelt, efter behov. Det skulle kunna betyda allt från ett engångsprojekt till experter som arbetar permanent på en stor anläggning för att stödja den dagliga driften.  

Audit för Optimering av anläggning

Genom vår erfarenhet och kunskap kan vi identifiera områden i ditt system där förbättringar kan göras. Vi kan beräkna dina kostnadsbesparingar med vårt beräkningsprogram.

STEAM INSIGHT - DIGITAL SERVICE

Driven av data, levererad av experter!

Installation & Driftsättning

Oavsett dina behov kan vi hjälpa dig implementera identifierade förbättringar från en genomgång. Vårt team arbetar med dig för att planera och utföra arbetet som får ditt systems prestanda att optimeras inom din budget.

Reparationer, Underhåll & Reservdelar

När du investerat i ditt ångsystem och ökat effektiviteten så mycket som möjligt är det självklart ekonomiskt att bibehålla denna prestanda och effektivitet.

Ångkvalitetstestning - SQT

Att eliminera våt eller smutsig ånga kan minska dina energikostnader, förbättra produktiviteten och produktkvaliteten samt minska underhållsbehovet.

Ångfällekontroll - Kartering

För att driva ett ångsystem säkert och med maximal driftseffektivitet är det viktigt att alla ångledningar är fria från kondensat. 

Ventilservice

Vi kan renovera dina ventiler så att de fungerar felfritt igen – ibland även on-site.

Vattenbehandling

Det är viktigt att hantera de olika typer och nivåer av föroreningar i vattenförsörjningen för att skapa den mest effektiva vattenbehandlingen för ditt ångsystem.