ÅNGA, DET MEST EFFEKTIVA SYSTEMET FÖR ERA PROCESSBEHOV

FÖRDELAR MED ETT ÅNGSYSTEM

Ånga har länge varit det mest populärt energimediet för processer inom industri och anläggningar och detta av väldigt bra anledningar. Om era processer involverar sterilisering, luftbefuktning och noggrann temperaturkontroll så är ånga det mest effektiva mediet för energiöverföring, även om bara relativt små kvantiteter används. Till exempel så kan sjukhus behöva värma vatten, men också sterilisera instrument. I dessa fall erbjuder ånga en lösning för båda alternativen. Ett modernt, väldesignat och väl underhållet ångsystem erbjuder hög driftprestanda och låga driftkostnader. Det ger även kort återbetalningstid för investeringen.

Ångsystem är:

  • rena
  • i sig själv säkra
  • har högt värmeinnehåll
  • är lätta att kontrollera
  • självdrivande
  • effektiva i förhållande till de rörledningar som behövs.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo