Varoventtiili

Varoventtiili

Edut

Engineer in hard hat icon

Turvallisempi ympäristö

Spanner icon

Vähennä huoltoaikaa

Cut emissions

Paranna energiatehokkuutta

YLEISKATSAUS

Varoventtiilit ovat välttämättömiä aina, jos vaarallinen ylipainetilanne voi syntyä laitteistossa.

Varoventtiili suojaa:

Mekaaniset vauriot laitteissa ja ympäristössä.

Tuotteen ja tuotannon menetys.

Vahinko ympäristölle.

Loukkaantumiset ja ihmishenkien menetys.

Tuote-esitteet

Dokumentit Kieli Referenssinumero Lataa
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Lataa PDF
Safety valves overview English SB-S13-60 Lataa PDF

Tekninen dokumentaatio

Dokumentit Kieli Referenssinumero Lataa
DPS17 yhdistelmäventtiili PN25 (ylivirtaus- ja paineensäätö) Finnish TI-P100-14 Lataa PDF
SV405, SV405P, SV405X a SV406 Pojistné ventily Czech TI-P257-01 Lataa PDF
SVL488 Stainless Steel Safety Valve for Clean Service Applications English TI-P315-03 Lataa PDF
SVL606 Stainless Steel Safety Valve English TI-P315-04 Lataa PDF
SV615 Safety Valve English TI-P316-01 Lataa PDF
SV615 Säkerhetsventil Finnish TI-P316-01 Lataa PDF
SV60H Safety Valve English TI-P317-02 Lataa PDF
SV73 Cast Iron Safety Valve English TI-S13-25 Lataa PDF
SV60 Safety Valve English TI-S13-27 Lataa PDF
SV60 varoventtiili Finnish TI-S13-27 Lataa PDF
SV74 Carbon Steel Safety Valve English TI-S13-30 Lataa PDF

Asennus- ja huolto-ohje

Dokumentit Kieli Referenssinumero Lataa
SV615 Safety Valve English IM-P316-03 Lataa PDF
SV615 Säkerhetsventil Finnish IM-P316-03 Lataa PDF
SV615 Safety Valve Replacement Parts Fitting Instructions English IM-P316-04 Lataa PDF
SV60 and SV60H Safety Valves English IM-P317-01 Lataa PDF
SV60 Säkerhetsventil Finnish IM-P317-01 Lataa PDF
SV73 and SV74 Safety Valves English IM-S13-33 Lataa PDF
SV60 Safety Valve Replacement Parts - Fitting Instructions English IM-S13-35 Lataa PDF

SPIRAX SARCON VAROVENTTIILIT

Mikä on varoventtiili?

Varoventtiilit ovat venttiileitä, jotka automaattisesti estävät ylipaineen muodostumisen putkistoon ja laitteisiin. Varoventtiilit siis avautuvat tietyssä esiasetellussa avautumispaineessa ja poistavat tietyn määrän nestettä tai kaasua ennalta määrätyn turvallisen paineen ylittymisen estämiseksi. Varoventtiilit ovat suunniteltu sulkeutumaan uudelleen itsenäisesti ja estämään siten turha nesteen tai kaasun virtaus normaalin paineen palautumisen jälkeen.

Varoventtiilien asennus höyryjärjestelmiin

Varoventtiilit tulee asentaa paikkoihin, joissa on mahdollista, että järjestelmän tai paineastian suurin sallittu käyttöpaine ylittyy. Höyryjärjestelmissä varoventtiilejä käytetään tyypillisesti kattilan ylipainesuojaukseen ja muihin sovelluksiin, kuten paineenalennuksessa. Vaikka varoventtiileiden ensisijainen tehtävä ovat taata turvallisuus, niitä käytetään myös prosessitoiminnoissa estämään ylipaineen aiheuttamia tuotevaurioita.

Terveys- ja turvallisuusmääräykset asettavat selkeät vaatimukset höyrylaitoksille ja prosesseille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että, tarvittavat turvalaitteet on oltava käytössä vaaratilanteiden estämiseksi. Varoventtiilien ensisijaiset tehtävät ovat siksi taata työturvallisuus, ympäristövahingot ja suojata omaisuutta.

Mikä on varoventtiilin tehtävä?

Ylipaineen estämiseksi höyrylaitoksessa käytetään varoventtiilejä. Varoventtiilit toimivat vapauttamalla tietyn määrän nestettä tai kaasua, kun maksimikäyttöpaine saavutetaan ja siten ne laskevat painetason takaisin turvalliselle tasolle. Koska varoventtiili voi olla ainoa komponentti, joka estää onnettomuuden ylipaineolosuhteissa, on tärkeää, että tämä komponentti toimii aina optimaalisesti ja kaikissa olosuhteissa.

Ylipainetta voi syntyä useissa eri tilanteissa, mukaan lukien:

- Vahingossa suljetuista tai auki olevista prosessin eristysventtiileistä.

- Vika jäähdytysjärjestelmässä, joka aiheuttaa kaasun tai nesteen laajenemisen.

- Paineilma- tai sähkökatkoksen aiheuttama ylipainetilanne.

- Paineisku.

- Tulipalo.

- Viallinen lämmönsiirrin.

- Hallitsematon eksoterminen reaktio.

- Muutokset ympäristön lämpötilassa.

Varoventtiilit kaikkiin sovelluksiin ja prosessivaatimuksiin

Meillä on laaja valikoima venttiilejä moniin erilaisiin sovelluksiin ja prosessivaatimuksiin. Termi "varoventtiili" on yleinen termi, joka kuvaa monia erilaisia varoventtiileitä, jotka ovat suunniteltu estämään liian korkean paineen muodostuminen laitteistoihin. Saatavilla on laaja valikoima erilaisia varoventtiileitä moniin erilaisiin sovelluksiin ja suorituskykytarpeisiin.

Varoventtiilejä käytetään erilaisiin kohteisiin höyry- ja kaasujärjestelmissä, sekä suojaamaan mahdollinen termisen laajenemisen aiheuttama järjestelmän ylipaine nestejärjestelmissä. Niitä käytetään myös prosesseissa, joissa niiden tehtävänä on prosessoitavan tuotteen tuhoutumisen estäminen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Autamme sinua löytämään oikean ratkaisun