EC1935 HYVÄKSYTYT PUHTAANHÖYRYNKEHITTIMET ELINTARVIKKEIDEN TUOTANTOON

Höyrylaatu

14/09/2022

EC1935-hyväksytyt höyrynkehittimet takaavat korkean höyryn laadun elintarviketuotannossa

Höyry on energiatehokkain, luotettavin ja joustavin menetelmä lämmönsiirtoon monissa elintarvikkeiden ja juomien tuotannon prosesseissa. Höyryä käytetään usein suorassa kosketuksessa tuotteeseen ja elintarvike tai pakkaus usein sterilisoidaan suorahöyryllä. Laatu- ja elintarviketurvallisuusongelmia voi syntyä, jos oikeaa höyrylaatua ei käytetä. Puhdashöyry on ratkaisu paikoissa, joissa elintarviketurvallisuuden vaatimukset ovat yhä tiukemmat, ja se on tehnyt höyryn laadusta ja puhtaudesta tärkeän painopistealueen. Auttaakseen valmistajia näkemään hyvän höyryn laadun tärkeyden Spirax Sarco on kehittänyt puhtaanhöyrynkehittimen, joka on erityisesti suunniteltu tuottamaan turvallista puhdashöyryä ruoantuotantoon, joihin liittyy usein suorahöyryn käyttö suoraan elintarvikkeeseen, sekä putkistojen ja venttiilien SIP-sterilisoinnissa puhdashöyryllä.

Hyvä höyryn laatu

Höyryä pidetään usein puhtaana, steriilinä ja täysin riskittömänä energian lähteenä. Kuten kaikkien prosessin kanssa kosketuksiin joutuvien välineiden kohdalla, on kuitenkin tärkeää ryhtyä tiettyihin varotoimiin mahdollisten saastumisvaarojen minimoimiseksi omavalvonnassa, jotka voivat olla haitallisia valmistettavalle elintarvikkeelle. Niin kutsuttu tehdashöyry voi vaikuttaa lopputuotteen väriin, makuun tai laatuun heikentävästi. Puhdashöyryä käytettäessä eliminoidaan kaikki mahdolliset epäpuhtaudet höyrystä. Puhdashöyryn käyttö takaa tasaisen höyryn laadun ja puhtauden elintarvikkeiden valmistuksessa.

Hyvä tuotantotapa ja omavalvonta

Puhtaan höyryn tuottamiseksi käytetään juomavedestä käänteisosmoosilaitteistolla (RO) suodatettua syöttövettä, johon ei lisätä kemikaaleja lainkaan. Tämä puhdas syöttövesi höyrystetään ruostumattomasta teräksestä valmistetussa (316L) puhdashöyrykehittimessä. CSG-FB puhdashöyrykehitin täyttää eurooppalaisen elintarviketeollisuuden lainsäädännön vaatimukset EC1935/2004 mukaan, jolla varmistetaan höyryn puhtaus elintarviketuotantoon. Käyttämällä puhdashöyrykehitintä elintarviketuotantoon, niin kutsuttuja puhdashöyrysuodattimia ei tarvita lainkaan. Puhdashöyrysuodattimet eivät poista mitään muuta kuin partikkelit höyrystä ja siten elintarvikkeen kemiallista saastumista ei niillä voida estää, kuten ei myöskään maku- ja värivirheitä.

Koska suurten vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien hygienia- ja turvallisuushuolet lisääntyvät, puhdashöyrysuodattimilla suodatetun tehdashöyryn käyttäminen suoraan elintarvikkeeseen on usein liian suuri riski tuoteturvallisuudelle. Elintarvike- ja juomavalmistajat voivat ratkaista laatuongelmat käyttämällä elintarvikekäyttöön valmistettuja puhdashöyrykehittimiä.

Puhdashöyryllä vaikutat tuoteturvallisuuteen ja makuun

Puhtaalla höyryllä voi olla suuri vaikutus siihen, mikä on kuluttajille tärkeintä – eli tuoteturvallisuuteen ja tuotteen makuun. Höyryteknologian parhaita käytäntöjä hyödyntämällä ja tiiviissä yhteistyössä johtavien elintarvike- ja juomateollisuuden toimijoiden kanssa Spirax Sarco on onnistunut kehittämään uuden kompaktin puhtaan höyryn kehittimen, joka soveltuu erityisesti elintarvike- ja juomateollisuudelle. Laajat testaukset ja perusteellinen tutkimus ovat mahdollistaneet tämän ratkaisun kehittämisen, joka tarjoaa turvallisen ja tasaisen elintarvikehöyryn laadun elintarviketuotantoon.

Lue lisää puhtaan höyryn tuotteistamme.