Blogi: Kaksitoista tapaa säästä energiaa, euroja ja höyryä

Engineer carrying out maintenance

04/05/2023

VESIHÖYRYÄ KÄYTTÄVÄT TUOTANTOLAITOKSET VOIVAT SÄÄSTÄÄ VALTAVASTI ENERGIAA, EUROJA, HÖYRYÄ JA SAMALLA LASKEA HUOLTO- JA TUOTANTOKUSTANNUKSIA NOSTAMALLA HÖYRY- JA LAUHDEJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUTTA.

 

Kun yritykset kohtaavat yhä monimutkaisempia energia- ja kestävän kehityksen haasteita, kestävien ratkaisujen tarve on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Spirax Sarcon energia- ja höyryasiantuntijoilla on asiantuntemusta, jotta pystyt vastaamaan näihin haasteisiin.

Alla on luettelo kahdestatoista vaiheesta ja menetelmästä, jotka voivat auttaa yrityksiä säästämään rahaa, energiaa ja vesihöyryä.

 1. Käytä höyryenergiamittareita, jotta havaitset muutokset ja pystyt siten ratkaisemaan nopeasti mahdolliset kehittymässä olevat ongelmat.

 2. Nosta tuotannon energiatehokkuutta valitsemalla, mitoittamalla ja asentamalla oikein kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva lauhteenpoistin.

 3. Käytä roskasihtejä putkistossa estääksesi likaantumisen aiheuttama laitteiston vaurioituminen. Asenna höyrylinjaan Y-roskasihdit kyljelleen, jotta roskasihti ei muodosta vesitaskua höyryputkeen aiheuttaen eroosiota venttiileissä ja putkissa. Roskasihdin kyljelleen asennuksella estät mahdolliset jäätymisen aiheuttamat vauriot, ja höyryputkeen asennettujen venttiilien kuluminen vähenee.

 4. Asentamalla separaattorin, lauhteenpoiston ja puhdashöyrysuodattimen lauhteenpoistolla ennen autoklaaveja teet sterilointilaitteista turvallisempia ja tehokkaampia. Separaattoria voi myös käyttää monissa muissa kohteissa nostamaan tuotannon tehokkuutta ja tuoteturvallisuutta.

 5. Tehokas höyryenergian käyttö edellyttää säännöllistä lauhteenpoistinten testaus- ja huolto-ohjelmaa. Paikanna ja tunnista lauhteenpoistimet tyypin mukaan ja merkitse jokainen lauhteenpoistin asennuskohdetietoineen tietokantaan. Tarkasta ja korjaa tai vaihda oikeaan käyttökohteen mukaiseen lauhteenpoistin malliin. Voit myös asentaa täysin automaattisen langattoman reaaliaikaiseen lauhteenpoistinten kunnonvalvontajärjestelmän etävalvontaliittymällä ja saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja toimialallasi.  

 6. Höyrykompressori, joka yhdistää matalapaineisen ja korkeapaineisen höyryn kohteeseen sopivaksi keskipaineiseksi höyryksi, voi usein olla kannattava investointi arvioitavaksi. Se voi myös ottaa talteen muuten hukkaan heitettyä kallista matalapaineista höyryä, jolle ei ole löytynyt sopivaa käyttökohdetta.

 7. Pidä höyrykattilasi viritettynä huipputehokkuuden saavuttamiseksi huoltamalla sen polttoaineen syöttöjärjestelmää säännöllisesti. Säilytä oikeat CO-, CO2-, NOx- jne tasot. Tarkkaile höyrykattilan savukaasujen lämpötiloja. Korkeammat lämpötilat tarkoittavat likaisia lämmönsiirtopintoja. Liian alhaiset lämpötilat johtavat happamiin olosuhteisiin ja kalliisiin korjauksiin. Tehokas automaatio laskee päästöjä ja alentaa polttoaine- ja käyttökustannuksia.

 8. Höyrykattilan automaattiset puhallukset ja hyvä laadukas syöttövedenkäsittely ovat välttämättömyyksiä. Vähennä energiahäviöitä asentamalla automaattinen ulospuhalluksen ohjausjärjestelmä ja liitä siihen lämmöntalteenottopaketti TDS pintapuhallukselle.

 9. Tuota ja jaa höyryä korkealla paineella, jotta höyrykattila toimii tehokkaimmin, höyryn laatu on paras ja putkijärjestelmäkustannukset alhaisimmat. Parhaan käyttötalouden saavuttamiseksi alenna höyryn painetta käyttöpisteessä paineenalennusventtiilillä.

 10. Tuota korkealaatuista höyryä estämällä höyrykattilan ylikuormitus ja asentamalla separaattorit höyryputkiin. Vähennä ei-kriittisiä kuormia huippukuormituksen aikana asentamalla ylivirtausventtiili kyseiseen ei-kriittiseen höyrylinjaan. Harkitse höyryakkuja jaksoittaisia huippukuormitusjaksoja varten.

 11. Höyryputkien hyvä eristys, mukaan lukien laipat ja venttiilit, ovat tarpeen lämpöhäviön vähentämiseksi jopa 95 %. Tarkasta säännöllisesti olemassa oleva eristys, vaihda vaurioituneet alueet ja päivitä huonosti eristettyjä alueita.

 12. Pienille höyrykuormille öisin tai viikonloppuisin, jolloin suuret kattilat voidaan sammuttaa, ympäristöystävällinen vaihtoehto on asentaa sähkökattila. Tästä on hyötyä myös silloin, kun uusi höyrysovellus on tarkoitus toteuttaa kaukana olemassa olevasta höyrynjakojärjestelmästä.