ENERGIEBESPARINGEN

Een duurzame wereld, met lagere energiekosten

A finger goes to press a button on a thermostat. The temperature is 18 degrees celcius

Een energiezuinige stoominstallatie

Energiebesparingen worden alsmaar belangrijker. Zowel de bedrijven zelf stellen dit bovenaan hun prioriteitenlijst, alsook vanuit de overheden wordt hier alsmaar meer naar gestuurd. Het heeft dan ook vele voordelen: energiezuinige installaties verlagen de energiekost en de afhankelijkheid van gas, én ze hebben een positieve invloed op het milieu door een lagere CO2-uitstoot. 

Om energie te besparen in stoominstallaties kunnen we naar 3 grote pijlers kijken. Ten eerste dient er een optimale werking en management van de condenspotten te zijn. Daarnaast kunnen acties ondernomen worden om 'overschot' stoom en condensaat optimaal te hergebruiken. Tot slot focussen we op een minimalisatie van het energieverlies ten gevolge van stralingswarmte, met behulp van isolatiemantels. 

Hier leest u alle nieuwste ontwikkelingen in energiebesparingen

Lees onze blog

Controle van uw condenspotten

Uw condenspotten zijn de 'bewakers' van uw stoominstallatie. Zij zorgen ervoor dat het condensaat uit uw stoomsysteem geëlimineerd wordt, terwijl de stoom erin aanwezig blijft. Bij problemen in de werking hiervan, kunnen lekkages ontstaan waardoor kostbare stoom ontsnapt. Door een goed management van condenspotten kan dit voorkomen worden.

Condenspottenaudit

Recuperatie van uw energie

Je ziet het wel vaker, een grote stoompluim bovenop een fabriek. Zonde, want deze stoom bevat zo veel kostbare energie. Ook via de spui kan zulke energie verloren gaan. Er bestaan echter manieren om deze energie op te vangen en in nuttige processen in te zetten. 

Stoomsystemen survey

Isoleren van uw stoomnetwerk

Het leidingswerk en de componenten van uw stoominstallatie bevatten erg veel warmte. Zonder isolatie wordt een deel van deze warmte vrijgegeven aan de omgeving, met andere woorden: deze gaat verloren in de ruimte. Eenvoudige isolatiemantels zorgen dat de warmte - en dus energie - in uw installatie blijft. 

Isolatiemantels

Blog

Goed geïnformeerd zijn is het begin van alle antwoorden. In onderstaande blog brengen we u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het duurzaamheidsvraagstuk.

LAAT ONS U HELPEN ENERGIE TE BESPAREN

Bereidt u zich voor op een duurzame toekomst?

Moet u de energiebesparingen in uw stoominstallatie aantonen?

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen